“The world is a dangerous place to live in; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.”
(Albert Einstein – refugee from Nazi Germany)

Friday, June 29, 2012

Illegal Hungarian neo-Nazi is free


Far-right activist György Budaházy was acquitted of crime against the state by Hungary’s highest court, which on Tuesday overturned a lower court decision convicting him for “preparing to overthrow constitutional order by force.”(1)

____________________
Sources:
____________________
Notes:
As it was expected. The illegitimate PM Viktor Orbán is indebted to the (illegal!) neo-Nazis for their help given between 2002 and 2010 to get the absolute power over Hungary. Now he must pay.

A collection of links on the topic: http://www.delicious.com/antifahungary/budahazy+english

Wednesday, June 27, 2012

Közlemény


Az Antifa-Hungary szerkesztősége minden, törvénybe ütköző, erőszakos módszereket propagáló, azokra buzdító csoporttól elhatárolódik. Az Antifa-Hungary állásponja szerint magyarországi ill. nemzetközi jogi, politikai, diplomáciai eszközök alkalmasak lennének a magyarországi fasiszta,  náci erők visszaszorítására. Ténykérdés, hogy fasiszta szervezetek, így a nyíltan neonáci Jobbik működése az 1947-es párizsi békeszerződést rögzítő hatályos magyar törvénybe ütközik, tehát illegális. Az Antifa-Hungary egyetlen olyan csoporttal, mozgalommal, szervezettel nem kíván kapcsolatba lépni, amelyiknek céljai között, kommunikációjában e törvénysértés megszüntetése, azaz a magyarországi fasiszta szervezetek betiltása kiemelt helyen nem szerepel.

Tuesday, June 26, 2012

Antifa Magyarország – Magyar Antifa Akciócsoport


Új antifasiszta csoport tűnt fel 2012. május 21-én a Facebookon.(1) A csoport neve Antifa Magyarország – Magyar Antifa Akciócsoport, és a fejlécében szereplő logója szerint – nevéhez híven – nyilvánvalóan az immár 90 éves Antifa Akció nemzetközi mozgalom,(2) így természetesen az általánosabb értelemben vett antifasizmus(3,4,5) részének tekinti magát. A nemzetközi mozgalom logóiban a nyolcvanas évek óta mindenütt vörös és fekete zászlók láthatók, amelyek a szociáldemokrata–kommunista, illetve az anarchista vonulatokra utalnak.

Az Antifa Magyarország – Magyar Antifa Akciócsoport fejléce a csoport Facebook-oldalán(1)

Holland,(6) magyar(1) és német(2) antifa akciócsoportok logói

A csoport eddig a következő akciókkal hívta fel magára a figyelmet: 2012. június 16-án Székesfehérváron saját plakátjaikkal ragasztották tele(7) a csókakői Horthy-szobor avatását(8) hirdető plakátokat, egy nappal később pedig ugyanott plakátokkal és graffitikkel tiltakoztak a paramilitáris náci szervezetek járőrözése ellen,(9) majd ugyanezen a napon – a demonstrációt hivatalosan támogató csoportként, de egy fiatal zászlóvivő által személyesen is képviselve – jelen voltak a budapesti Hősök terén Elég volt! jelszóval megtartott tiltakozó tüntetésen.(10)

Az Antifa-Hungary szerkesztősége üdvözli az új mozgalmat, és egyetért azokkal a célokkal, amelyek a csoport leírásában(11) szerepelnek. Ugyanakkor nem tudjuk elfogadni a csoportleírás arra vonatkozó utalásait, amelyek az antifasiszta harc eszközei között törvénybe ütköző, erőszakos módszereket is megengednek, sőt azok alkalmazására bátorítanak:
"Egy táborként kell fellépni ellenük, erővel, és ha kell igenis erőszakkal. ... Ütött az óra, amikor azt kell mondanunk: Fegyverbe! ... Nem kell félni az összetűzésektől sem, hiszen ellenük nincs veszteni valónk."(11)

Az Antifa Magyarország – Magyar Antifa Akciócsoport leírása a csoport Facebook-oldalán(11)

Úgy gondoljuk, hogy ezek veszélyes, felelőtlen kijelentések, amelyek csak az erőszak eszkalációjához vezethetnek. Az ilyen kijelentésektől az Antifa-Hungary szerkesztősége (amely a nevek hasonlósága ellenére semmilyen kapcsolatban nem áll az Antifa Magyarország – Magyar Antifa Akciócsoport-tal) kifejezetten elhatárolódik. Véleményünk szerint még távolról sem merültek ki azok a jogi és politikai (nem feltétlenül parlamenten belüli, de feltétlenül törvényes) eszközök, amelyek alkalmasak lehetnek a fasiszta és náci erők visszaszorítására. Pl. elsősorban a jog eszközeivel, a párizsi békeszerződés(12) alapján fel kell lépni az illegális fasiszta pártok és szervezetek, elsősorban a Jobbik betiltásáért. Ehhez már megvannak az első kezdeményezők,(13) őket csak követni, hozzájuk csak csatlakozni kell. E törekvés támogatására, illetve egyéb sajnálatos, rendszeres újfasiszta megnyilvánulások elleni tiltakozásul kell minél nagyobb méretű tüntetéseket szervezni, meggyőzve civileket, „demokratikus erőket” arról, hogy "...nincs fontosabb politikai feladat, mint a fasizmus leleplezése és feltartóztatása; minden más eltörpül ehhez képest, minden mást ennek kell alárendelni."(14)

Rá kell venni – magukat demokratikus ellenzékinek deklaráló – politikusainkat, választott, fizetett képviselőinket, akik a legtöbbet tudnák tenni, hogy minden rendelkezésükre álló eszközükkel támogassák a magyarországi törvénysértés megszüntetésére irányuló civil kezdeményezést, álljanak mellé, de még inkább az élére. Meg kell értetni velük, hogy az a minimum, amit ellenzéki demokratikus képviselő tesz, hogy a parlamentben (is) megszakít minden kapcsolatot a Jobbikkal, és minden ülésről kivonul, valahányszor ott egy jobbikos szót kap. Ezzel is tudtára adva országnak, világnak, hogy Magyarországon fasiszta párt léte törvénybe ütköző és nemkívánatos. Ha egy magyar antifasiszta csoport ezeket a – lehetetlenséggel határos – feladatokat demokratikus eszközökkel megoldja, akkor joggal lehet büszke magára. A parlamenten kívüli harc fontos és legitim eszközei még az akciócsoport által hirdetett módszerek is, leszámítva az erőszakot.

Van azonban az akciócsoport militáns módszereket megengedő kijelentéseinek egy további, komolyabban elgondolkoztató vonatkozása is. Hogyan lehetséges, hogy még senkinek sem szúrt szemet a csoport fejlécében látható csúzlis fiú és a csoportleírás erőszakra is buzdító néhány mondata? Máskor ennél sokkal ártalmatlanabb dolgokért is letiltanak a Facebookról egy-egy oldalt vagy felhasználót! Hogyan lehetséges, hogy egy ilyen tartalmú oldalon arra buzdítanak, hogy aki a csoporthoz csatlakozni kíván, azt a csoport számára írandó, biztonságosnak aligha mondható Facebook-üzenetben(15,16) vagy egy, Gmail-címre küldendő,(16) titkosítás nélküli e-mailben tegye meg? Hiszen aki ilyen módon csatlakozik egy – akár csak részben is – illegális mozgalomhoz, az nemcsak zsarolhatóvá teszi magát, de saját személyes adatain túl teljes kapcsolati hálóját is jobb esetben az erre szakosodott állami szolgálatok, rosszabb esetben közvetlenül a nácik rendelkezésre bocsátja!

Természetesen léteznek a világban az antifa akciócsoportok között – bár határozott kisebbségben – olyanok is, amelyek megengedhetőnek tartják erőszakos módszerek alkalmazását. Ezek azonban militáns jellegüket soha nem hirdetik nyilvánosan sem a világhálón, sem egyéb módon. Az antifa akciócsoportok – az erőszakot elutasítók is – különös figyelmet fordítanak az aktivisták személyes adatainak és kapcsolati hálójuk védelmére. Teljesen kizárt, hogy projektjeik munkacsoportjait a Facebookon folytatott nyilvános toborzással, vagy titkosítatlan e-mailek bekérésével állítsák össze. 

A fellelhető információk alapján úgy gondoljuk, felmerül az alapos gyanúja, hogy az Antifa Magyarország – Magyar Antifa Akciócsoport esetében náci provokációról (vagy legalább is a szervezők súlyos naivitásáról) van szó, ami természetesen kapóra jöhet az illetékes magyar állami szolgálatoknak is. Nem vonjuk kétségbe, hogy az akciócsoport tagjai között vannak – akár döntő többségben – őszinte, elkötelezett antifasiszták; a provokációhoz elég egy-két ember, akik talán még be sincsenek épülve a csoportba, hiszen a provokáció tisztán elektronikus eszközökkel is (sőt, azokkal játszi könnyedséggel) elindítható. Mindenesetre fokozott óvatosságra intjük mindazokat, akik az akciócsoport munkájához csatlakozni kívánnak: ne a felajánlott módokon, hanem más, biztonságosabb úton tegyék ezt, illetve csatlakozásukat kössék az erőszakos módszerekről való lemondás feltételéhez, és folyamatosan rendkívül ügyeljenek személyes adataik és kapcsolati hálójuk védelmére

Az akciócsoport Facebook-oldalán több más gyanús jel is utal arra, hogy a háttérben szélsőjobbosok (is) munkálkodhatnak; a részletekbe itt nem megyünk bele. Csak egyetlen (nem is a legfontosabb, de igen jellemző) példa maga a csúzlis fiú. Hiába keressük a fiút (vagy akár más erőszakos szimbólumot) antifa akciócsoportok weblapjain. Valahányszor ilyet találunk, csakhamar kiderül, hogy azok nem valódi, hanem virtuális antifa csoportok(17) (igen, ma már ilyen is van; otthon, a fotelben, a képernyő előtt ülve, az egérrel kattintgatva lehet akár virtuális géppisztollyal is lőni virtuális fasisztákra – boldog az az ország, ahol fasiszták csak a virtuális valóságban léteznek), vagy a legjobb esetben is csevelyfórumok fotelantifasiszták számára.(18) Aztán egy kis további keresgélés árán megtaláljuk azt az egyetlen valódi akciócsoportot, amelynek lapján a csúzlis fiú látható. Csakhogy az nem is egy antifa-, hanem egy anti-antifa oldal az Egyesült Államokból(19) (árulkodó jel, hogy a fiú nem balról jobbra, hanem jobbról balra lő)!

A csúzlis fiú eredetije egy amerikai ani-antifa akciócsoport oldalán(19)

Merre lő hát a Magyar Antifa Akciócsoport? Balról jobbra vagy jobbról balra? És tisztában vannak-e a tagjai azzal, hogy merre lőnek? Az antifasiszta akció szervezése is szakértelmet kíván, és ha valaki egy szakma alapvető szabályait nem tartja be, könnyen veszélybe sodorhatja a közreműködőket, sőt azok más jellegű kapcsolati hálóit alkotó személyeket is.
____________________
Források:
(1) https://www.facebook.com/MagyarAntifaAkciocsoport
(2) https://de.wikipedia.org/wiki/Antifa
(3) https://hu.wikipedia.org/wiki/Antifasizmus
(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-fascism
(5) https://de.wikipedia.org/wiki/Antifaschismus
(6) https://nl.wikipedia.org/wiki/Anti-Fascistische_Aktie
(7) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.399622806757088.102438.383651665020869&type=1
(8) http://nepszava.com/2012/06/magyarorszag/felavattak-horthy-mellszobrat-csokakon.html
(9) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.401840529868649.102923.383651665020869&type=1
(10) Csillag Ádám videója a tüntetésről: http://vimeo.com/44388800 A tüntetés eredeti Facebook-eseményét, ahol a tüntetésnek az azt támogató csoportok és szervezetek felsorolását tartalmazó felhívása is megtalálható volt, a szervezők a tüntetés után – számunkra érthetetlen okokból – kitörölték.
(11) https://www.facebook.com/MagyarAntifaAkciocsoport/info
(12) http://antifa-hungary.blogspot.com/2011/10/parizsi-bekeszerzodes-1947.html
(13) http://antifa-hungary.blogspot.hu/2012/04/perindivany-magyar-allam-ellen-parizsi.html
(14) Rozsnyai Ervin: A fasizmus tegnap és holnap, Dialektika XII, (3–4) 1 (2009. nov.) http://www.dialektika.extra.hu/dialnov09.pdf
(15) https://www.facebook.com/notes/antifa-magyarorsz%C3%A1g-magyar-antifaakci%C3%B3csoport/projektek/393209700731732
(16) https://www.facebook.com/MagyarAntifaAkciocsoport/posts/390618777657491
(17) http://antifa-gaming.de/portal/squads/index.php
(18) http://frazerus.deviantart.com/art/Antifa-poster-69986394
(19) http://antiantifa-usa.blogspot.hu/2008_11_01_archive.html