“The world is a dangerous place to live in; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.”
(Albert Einstein – refugee from Nazi Germany)

Friday, October 23, 2009

Radnóti March 2009 / Speeches


[For our English readers: unfortunately we can not provide the translations of speeches at the moment. We thank if you could help with it.]

Speeches of Tamás Csapody and Szilárd Kalmár in readable form with other informations about the scandal of the Parcel 298 / Csapody Tamás és Kalmár Szilárd beszéde olvasható formában, a 298-as parcella botrányával kapcsolatos egyéb információkkal: http://www.stop.hu/blog/entries.php?id=984____________________
Források / Sources / Quellen: 
(1) Collection of the scandal about the Parcel 289, just in Hungarian: http://298.nolblog.hu
(2) Photos of the march:
      http://picasaweb.google.com/eVitAlbum/RadnotiMenet20091023
      http://picasaweb.google.com/eVitAlbum/RadnotiMenetOk20091023

Radnóti March 2009 / Cemetery maps


Maps of the cemetary "Újköztemető"(1) with the way to the Parcel 298

The way to the Parcel 298


____________________
Források/Sources/Quellen:
(1) Google map
     Homepage of the cemetary "Újköztemető": http://www.btirt.hu/temetok/ujkoztemeto.html
     Informations, photos about cemetary in Budapest and burried historical persons there: http://www.agt.bme.hu/varga/foto/ujkozt/ujkozt.html

Radnóti March 2009 / The RouteThe Route

Section 1

Section 2
Section 3

Section 4
__________________________________
Photos of the march:
http://picasaweb.google.com/eVitAlbum/RadnotiMenet20091023
http://picasaweb.google.com/eVitAlbum/RadnotiMenetOk20091023

Rólunk


Ez a többnyelvű internetes webhely (http://antifa-hungary.blogspot.com/) a magyarországi szélsőjobb legújabb kori erősödését, a fasizálódás tendenciáját dokumentáló magyar és külföldi írások, fotók, videók gyűjteménye.

Keresünk segítőket: forráskutatáshoz, magyar <-> idegen nyelvi (angol, német, francia, spanyol, orosz, stb.) szövegek fordításához (oda-vissza).

Kapcsolat:

About us


This multilingual site (http://antifa-hungary.blogspot.com/) is to establish a collection of documents in any form (written materials, photos, videos) for revealing the recent rapid strengthening of the extreme right and fascist tendencies in Hungary.

Please help us in our effort by collecting materials and/or by translating documents from and to Hungarian – foreign languages (German, English, French, Spanish, Russian, etc.)

Contact us at:

Thursday, October 22, 2009

Warum müssen wir handeln?Seit zwanzig Jahren sind wir in Ungarn Zeugen von der Wiedergeburt hetzerischer Ideen.

All dies geschieht mit aktiver und/oder passiver Unterstützung der – durch alle Steuerzahler bezahlten – jeweiligen politischen Führung, (Oppositions- und Regierungs-) Parteien, Parlamentsabgeordneten, gesetzgebenden Körperschaften, Rechtsanwendungs- und Unterrichtsinstitutionen, Kirchen, öffentlichen Personen und Medien. Sie tragen dafür allesamt Verantwortung, und es macht keinen Sinn, ihre individuelle Mitverantwortung in Zweifel zu ziehen.

Sie sind allesamt verantwortlich dafür, dass die Verbreitung und Einbürgerung rassistischer, antisemitischer, homophober, ausgrenzender, hasserregender Ideensysteme, dass die Zahl der den Tatbestand einer gegen eine Minderheit gerichteten Agitation erfüllenden Handlungen immer rapider zunahm – besonders seit 2002 – und dass diese Handlungen in immer zunehmenderem Maße gewaltsam wurden.
Somit muss man sich nicht wundern, wo wir momentan stehen und wohin wir uns im rasanten Tempo bewegen: die Machtübernahme der Ultrarechten – bereits in legitimer Form – steht uns bevor.

Bislang arbeitete die Ultrarechte außerhalb der Staatsmacht (zwar von ihr ungestört) mit Ausdauer, gut organisiert und vollen Arsenalen an Mitteln und Methoden, unter dem Vorwand der Demokratie zu dienen, an der Unterminierung der Demokratie.

Was können wir uns also erhoffen, wenn sie in der Regierung sind und über alle rechtlichen Mittel verfügen werden? Niemand soll durch einige wohlklingende Versprechungen getäuscht werden. Sie werden nur geben, was in ihrem Wesen liegt.

Es ist also Zeit, dass der Bürger, der im Stich gelassene, einfache und ehrliche steuerzahlende Staatsbürger etwas tut, solange es möglich ist.
Deshalb hoffen wir, dass Sie and der Bewegung, an den Veranstaltungen und Demonstrationen gegen Rassismus, Faschismus und Ausgrenzung von Minderheiten teilnehmen werden.

Schließen Sie sich uns an und helfen mit!

Verteidigen wir die Demokratie in Ungarn!

Überzeugen Sie Ihre Mitmenschen mitzukommen!

Helfen Sie mit, diesen Aufruf zu verbreiten!


Kontakt:

Why we have to act?For the past twenty years, we have been witnessing in Hungary the rebirth of despicable ideas.

All this has happened with the active and/or passive support of the taxpayer-paid political establishment, (both opposition and government), the parties, members of the Parliament, legislative bodies, courts, educational institutions, churches, public persons and the media. They all bear common responsibility for this situation, and it is pointless to argue about the details of their individual responsibility.

They are each responsible in part for the fact that the spreading and establishment of racist, anti-Semitic, homophobic, excluding and hate-arousing ideas have been dramatically speeded up, and that the number of acts fulfilling the criteria of an agitation against a minority — especially since 2002 — has much increased, and further, that these acts have become more and more violent.

Consequently, one should not be surprised by seeing where we are at the moment and where we are proceeding with alarming speed: i.e. the takeover by the far right — already in legitimate form — draws nearer.


Until now, the far right has worked beyond (although unstirred by) executive power, with endurance, well organised and with a full arsenal of resources and methods, under the pretext of democracy, on undermining democracy. What can we expect, once they have the ruling power and possess all legal means? Nobody should be deceived by some of their tempting promises. They will only yield their true intentions.

Therefore the time has come for the forsaken, simple and honest taxpaying citizen to act, as long as it is possible.

We call you, we expect you in the anti-racist, anti-fascist, anti-exclusion movement, on events and demonstrations!

Join us, help us!

Let's protect democracy in Hungary!

Bring along with you 1, 2, ...., 100 .... people!Contact:


Please forward!


F e l H í v á s !Húsz éve vagyunk tanúi Magyarországon az ordas eszmék újjászületésének.

Történt, és történik mindez  a MINDEN adófizető állampolgár által fizetett mindenkori politikai/állami vezetés, a mindenkori (ellenzéki- és kormány-) pártok, parlamenti képviselők, a magyar törvényhozó, jogalkalmazó, oktatási intézmények,  egyházak, a közéleti szereplők, a média, a megélhetési és látványcivilek aktív és/vagy passzív támogatásával. A felelősség mindannyiukat egyformán terheli, nincs értelme e felelősségben való részesedésüket dekázni.

Mindannyiuk vádolható azért, hogy különösen 2002 óta egyre exponenciálisabban nő(tt) az egyre leplezetlenebb rasszista, antiszemita, homofób, kirekesztő, gyűlöletet szító  eszmerendszerek térhódítása, intézményesülése, a közösség ellen való izgatást zavartalanul megvalósító jelenségek,  cselekmények száma, fizikai erőszakba fordulása.

Ezért nincs abban semmi meglepő, hogy most hol tartunk, és mi felé száguldunk: küszöbön áll a szélsőjobb hatalomra kerülése, immár legitim formában is.

Ha eddig az államhatalmon kívül (bár tőle háborítatlanul) ilyen kitartóan, szervezetten, az eszközök és módszerek teljes tárházával dolgoztak a demokrácia ürügyén a demokrácia aláaknázásán, akkor ugyan, mit várhatunk, ha az államhatalomba kerülvén minden törvényes eszköz is a kezükben lesz?

Ne tévesszenek meg senkit némely,  egyébként tetszetősnek tűnő ígéreteik. Azt fogják adni, mi lényegük.

Ideje hát az abszolút civileknek, a magukra hagyott, egyszerű, jóérzésű adófizető állampolgároknak tenni, amit lehet, tenni, amíg lehet.


Ezért hívunk, várunk az  antirasszista, antifasiszta, kirekesztés elleni mozgalomba, rendezvényekre, demonstrációkra!

Csatlakozz, segíts!

Védjük meg a demokráciát!

Hozz magaddal még 1, 2, ...., 100, .... embert!Kapcsolat:


A d d    t o v á b b !


Wir über uns


Unsere mehrsprachige Homepage http://antifa-hungary.blogspot.com/ ist eine Sammlung von schriftlichem Material, Fotos und Videos aus Ungarn und dem Ausland, die die gegenwärtigen rechtsradikalen und faschisierenden Tendenzen in Ungarn dokumentieren.

Wir suchen Leute, die uns unterstützen, um Quellen aufzuspüren und um englische, deutsche, französische, spanische, russische usw. Texte hin und zurück zu übersetzen.

Kontakt:

Wednesday, October 21, 2009

О нас


Настоящий многоязычный сайт является сборником венгерских и иностранных сочинений, фото, видео, документирующих усиление венгерского крайнего правого движения, тенденцию фашизма.

Нуждаемся в помощниках в поисках источников и в переводах текстов с венгерского на иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, русский и т. п.) и обратно.

Контакт: