“The world is a dangerous place to live in; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.”
(Albert Einstein – refugee from Nazi Germany)

Thursday, November 1, 2012

2012. november 9.9th November
International Day against Fascism and Antisemitism
November 9. a Fasizmus és Antiszemitizmus Elleni Küzdelem Nemzetközi Napja.
ResponsAbility(1) - It's in your hands(2)

SOHA TÖBBÉ! 1938. november 9-én kezdődött a “Kristályéjszaka” ("Kristallnacht") nevű pogrom, amelyet ma a Holokauszt, az emberek milliói szisztematikus legyilkolása politikája jelképes kezdetének tekintünk. Arra emlékeztet bennünket, hogy ilyen rettenetes dolgok nem a deportálásokkal és a koncentrációs táborokkal kezdődtek, hanem lépésről lépésre alakultak ki.

Zsidóellenes náci propaganda és gyűlöletbeszéd, majd a zsidó polgárok jogfosztása, ami a német zsidóktól többek között állampolgárságukat is megvonó "nürnbergi törvényekkel" valósult meg: ezek voltak az első lépések, amelyek végül is erőszakban és pogromokban hágtak tetőfokukra. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a történelem gyakran ismétli önmagát, és hogy a Holokauszt a nagy többség csendes beletörődése és támogatása mellett következett be. A szélsőjobb ma egész földrészünkön emelkedőben lévő erő. Gyakran követnek el gyűlölet által kiváltott bűncselekményeket, szélsőjobboldali pártokat választanak be  parlamentekbe és törvényessé válik az idegengyűlölő propaganda.

1938. november 9-én a náci Németország pogromot indított a zsidók ellen. SA rohamcsapatok és civilek több mint 8000 zsidó otthont és üzletet semmisítettek meg, szerte az országban
borítottak lángba zsinagógákat, börtönöztek be, sebesítettek meg és gyilkoltak meg zsidókat. A betört kirakatablakok szilánkjaitól, amelyek sok német városban borították az utcákat, származik a "Kristallnacht" elnevezés, amelynek jelentése szabad fordításban az "üvegcserepek éjszakája".

A "Kristallnacht" pogrom tekinthető a zsidók módszeres megsemmisítése kezdetének, ami a német zsidók megkülönböztetésével és kirekesztésével 1933-ban indult meg, és ami végül is mintegy 6 millió zsidó, valamint a német állam 5,5 millió "ellensége": melegek, bűnözők, "társadalomellenes" személyek, különféle vallási közösségek tagjai, szellemi fogyatékosok, politikai "szabálysértők", például kommunisták és szocialisták, spanyol köztársasági menekültek és kisebbségek tagjai, így romák és szintók meggyilkolásához vezetett.
(3)
____________________
Források:
(1) ResponsAbility: lefordíthatatlan angol szójáték. Egybeírva a responsibility (felelősség) szóra emlékeztet, első tagja viszont lényegében a response (válasz, reagálás), második tagja pedig az ability (képesség, tehetség) szó, vagyis jelentése így "reagálási képesség" is lehet. Az eredetileg feltehetően tréfás szójátéknak indult responsability írásmód ugyanakkor a responsibility szinonimájaként is kezd polgárjogot nyerni (http://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/responsability.html).
(2) http://unitedagainstracism.org/pages/underframeInternationalDayAgainstFascism.htm#MAT
(3) http://unitedagainstracism.org/pages/infon9_12.htm#2

Monday, October 29, 2012

9 November 20129th November
International Day against Fascism and Antisemitism
November 9. a Fasizmus és Antiszemitizmus Elleni Küzdelem Nemzetközi Napja.
ResponsAbility - It's in your hands(1)

NEVER AGAIN! 9 November 1938 marked the beginning of the “Kristallnacht” pogrom and it is seen today as the symbolic beginning of the Holocaust, the policy of systematically murdering millions of people. It reminds us that such terrible things did not start with deportations and concentration camps, but developed step by step.

Nazi propaganda and hate speech against Jews and laws depriving Jewish citizens of their rights – as happened with the ‘Nuremberg Laws’ which, among other things, stripped German Jews of their citizenship – were the first steps which eventually culminated in violence and pogroms. We must be aware that history is used to being repeated and the Holocaust happened with the silent acceptance and support of the broad majority. Nowadays, right-wing extremism is a rising force on the entire continent. Hate crimes are frequent realities, extreme right-wing parties are elected into parliaments and xenophobic propaganda is becoming legitimate.

On 9 November 1938, nazi Germany started a pogrom against Jewish people. SA Storm Troopers and civilians destroyed more than 8000 Jewish homes and shops, set synagogues on fire, imprisoned, injured and killed Jews all across the country. Pieces of broken windows covering the streets in many German cities gave rise to the name “Kristallnacht” which freely translated means the Night of Broken Glass.

The “Kristallnacht” pogrom is seen as the start of the systematic eradication of Jewish people which had started with the discrimination and exclusion of the German Jews since 1933 and which eventually led to the murder of approximately 6 million Jewish people and 5,5 million ‘enemies of the German state’: homosexuals, criminals and ‘asocial’ people, members of diverse religious communities, people with mental disabilities, political ‘offenders’ such as communists and socialists, Spanish republican refugees and minorities like Roma and Sinti among others.
(2)
____________________
Sources:
(1) http://unitedagainstracism.org/pages/underframeInternationalDayAgainstFascism.htm#MAT
(2) http://unitedagainstracism.org/pages/infon9_12.htm#2

Radnóti March 2012The 4th Radnóti March: remember and remind

Civilians initiated again, for the fourth time, a ~17-kilometre rally on Friday, the 9th November 2012 in Budapest from Parcel 298 of the cemetery "Új köztemető"(a) to the Danube.
 • in remembrance of the Night of Broken Glass(1) (a.k.a. Reichskristallnacht), a pogrom or series of attacks against Jews throughout Nazi Germany and in parts of Austria on the 9-10 November 1938; 
 • on the occasion of the International Day Against Fascism and Antisemitism(2);
 • in remembrance of the Hungarian poet Miklós Radnóti(3), murdered by Hungarian Nazis (Arrow-Crossers (4)) in fall 1944 (5);
 • to draw attention to the scandal of Parcel 298(a);
 • to draw attention to the fact that Hungarians have thrown away democracy in 2010(6)in favour of the omnipotence of the far-right political power Fidesz (cooperating with Jobbik behind the scenes);
 • to draw attention to the fact that Hungary has been breaking her own law including the Paris Peace Treaty(7) for more than 20 years.

A group of civilians will march throughout the whole way. The same rally took place also the last two years, i.e. on the 9th November 2010 and 2011 while the date of the first rally was 23 October 2009. The first two rallies ended at the Shoes, however, in 2011, the route was extended to the house where Radnóti lived for a while. Like last year, the marchers will lay a wreath at the Plaque of the poet(d).

Cemetery maps can be found here: http://antifa-hungary.blogspot.com/2010/10/radnoti-march-2009-cemetery-maps.html
The route map with stations is here: http://antifa-hungary.blogspot.hu/2012/10/radnoti-menet-2012-program-es-utvonal.html


The organizers ask and will be thankful for any kind of help .
Contact:


Stations of the march with (planned) times:
 • Parcel 298 of the Cemetery "Új köztemető"(a), Address: Budapest X., Kozma utca 8. - Start time: 10:00
 • Halting-place at the crossing of Kőbányai út and Kőrösi Csoma Sándor út: ~11:30-12:00
 • Halting-place at the crossing of Kőbányai út and Könyves Kálmán körút: ~12:30-13:00
 • Plaque Little Warsaw(b), Address: Budapest VIII., Népszínház utca 46: ~13:30-14:30
 • Monument of Hungarian Jewish inmates of forced labour camps(c), Address: Budapest VII., Bethlen Gábor tér 2: ~15:00-16:00
 • Plaque of Ferenc Koszorús(d), Address: Budapest VII., Károly körút 3: ~16:30-17:00
 • Shoes on the Danube Promenade(e), Address: V., Kossuth Lajos tér 4. ~17:30-18:00
 • Plaque of Radnóti Miklós(d), Address: Budapest XIII., Pozsonyi út 1. Final station: ~18:30-19:00
For details of previous marches see:
____________________
Sources:
(1) Night of Broken Glass: http://en.wikipedia.org/wiki/Kristallnacht
(2) International Day Against Fascism and Antisemitism
http://www.unitedagainstracism.org/pages/infon9_11.htm
http://www.unitedagainstracism.org/pages/underframeInternationalDayAgainstFascism.htm#99
(3) Miklós Radnóti: http://en.wikipedia.org/wiki/Mikl%C3%B3s_Radn%C3%B3ti At this link you may find further links pointing to English translations of some of Radnóti's poems.
(4) Arrow-cross: http://en.wikipedia.org/wiki/Arrow_Cross;
(5) Although the generally accepted date of Radnóti's execution in Abda is 9 November 1944,(3) this has recently been questioned by Tamás Csapody, a jurist, sociologist, expert in bioethics and behavioural sciences who spent many years with analysing documents of the death march of the inmates of the Bor labour camp. In his book (Csapody Tamás: Bori munkaszolgálatosok. Fejezetek a bori munkaszolgálat történetéből. Budapest, 2011, Vince Kiadó; for a summary in English see: http://bhiweb.files.wordpress.com/2011/12/summary2011-11-09.pdf). Csapody argues that the exact date of the execution is, as yet, unknown and it could happen sometimes between early November 1944 and February 1945. Nevertheless we believe that on 9 November, the International Day Against Fascism and Antisemitism it is appropriate to commemorate Milkós Radnóti, a victim of these horrific ideas irrespective of the fact whether this was the day of his death or not.
(6) 2010. Hungary: democracy is over, http://antifa-hungary.blogspot.com/2010/05/hungarian-parliamentary-election-2010.html
(7) Treaty of peace with Hungary, signed at Paris, on 10 February 1947: http://antifa-hungary.blogspot.com/2011/10/paris-peace-treaty-1947.htm

(a) The parcel 298 is the spot of the scandal: mass murderers (Hungarian Nazis - Arrow-Crossers) are buried here and their graves have been handled by various governments since about 20 years like the those of national heroes, funded by state money. The scandalous story is documented (unfortunately, only in Hungarian) here: http://298.nolblog.hu. For some information in English see: Thomas Ország-Land: How the Murderer of a Poet Became a Hero in Hungary, Outlook, Canada's Progressive Jewish Magazine, Nov./Dec. 2009, p.15: http://www.vcn.bc.ca/outlook/current_issue/Nov-Dec%2009/Holocaust%20Lit.pdf
(b) Memory of the (Little) Ghetto uprising; Photos about the spot: http://www.photoblog.com/utazo/2008/11/13/
(c) A memorial of the Jews who lost their lives in World War II as Hungarian inmates of forced labour camps; more in Hungarian: http://www.szoborlap.hu/7351_a_zsido_munkaszolgalatosok_emlekmuve_budapest_baraz_tamas_2009.html
(d) Ferenc Koszorús was an officer of the Hungarian army who stopped the deportation of Jews in Budapest with his troupes on the 9th July 1944; more in Hungarian: http://hu.wikipedia.org/wiki/Koszor%C3%BAs_Ferenc
(e) Shoes on the Danube Promenade: http://en.wikipedia.org/wiki/Shoes_on_the_Danube_Promenade
(f) Miklós Radnóti plaque: http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%E1jl:Mikl%F3s_Radn%F3ti_plaque_Bp13_Pozsonyi1.jpg&filetimestamp=20110221180105

Radnóti Menet 2012 - program és útvonal


Radnóti March 2012 - route and programme


4. Radnóti Menet
4th Radnóti March
2012. november 9. (péntek)
9th November 2012

Az emlékeztető és figyelemfelhívó menet állomáshelyei
útszakaszok(km) / menetidő(kb) / érkezési időpontok(kb.)
The route with the stations and timetable

A: Újköztemető, 298-as parcella
      Budapest X., Kozma utca 8.
      Gyülekezés a temető főbejáratánál 9 órától; a menet a 298-as parcellától indul!
      0 km (a főbejárattól a parcella kb. 2 km-re van!)/ 0h 0' / 10:00

P1: pihenő
      Kőbányai út és Kőrösi Csoma S. út találkozása
      ~4,4 km / ~1h 0' / ~11:30 - 12:00

P2: pihenő
      Kőbányai út és Könyves Kálmán körút kereszteződése
      ~1,8 km / ~0h 30' / ~12:30 - 13:00

B: Kis Varsó emléktábla 
      Budapest VIII., Népszínház utca 46.
      ~2,2 km / ~0h 30' / ~13:30 - 14:30

C: Magyar Zsidó Munkaszolgálatosok Emlékműve
      Budapest VII., Bethlen Gábor tér 2.
      ~1,4 km / ~0h 30' / ~15:00-16:00

D: Koszorús Ferenc emléktáblája
      Budapest VII., Károly körút 3.
      ~1,9 km / ~0h 30' / ~16:30-17:00

E: Cipők a Duna-parton
      Budapest V., Kossuth Lajos tér 4.
      ~2,2 km / ~0h 30' / ~17:30 - 18:00

F: Radnóti Emléktábla
      Budapest XIII., Pozsonyi út 1.
      ~1,2 km / ~0h 30' / ~18:30 - 19:00


A táv teljes hossza: ~17,1 km, nettó gyaloglási időtartama: ~ 4 óra
A fenti km- ill. idő-adatokat az aktuális időjárási, ill. közlekedési, esetleg egyéb rendkívüli körülmények befolyásolhatják.

The printable version of the above list is here: http://docs.google.com/open?id=0B_kR5GON9CwDRlEtZUg2ZHI3dGs

A teljes, nyomtatható útvonaltérkép állomáshelyekkel:
Full printable route map with stations and timetable:

4. Radnóti Menet, 2012. november 9.
Útvonal és állomáshelyek____________________
Források:
(1) A fenti cikkünk a nyilvánosan elérhető, nyomtatható http://docs.google.com/open?id=0B_kR5GON9CwDRlEtZUg2ZHI3dGs PDF fájl HTML-re átszerkesztett változata. A térképet innen vettük át, ahol további részletesebb térképek is találhatók: http://docs.google.com/folder/d/0B_kR5GON9CwDN2d6YXpXLU83eWM/edit

Radnóti Menet 2012


A Radnóti Menet megtartását - immár negyedik alkalommal - 2012-ben is szervezik a civilek november 9-ére.
Az alábbiakban összefoglaljuk röviden a Radnóti Menet történetét, célját - az eddigi, fellelhető információink alapján.

Radnóti Menet

A Radnóti Menet küldetése: emlékezés, emlékeztetés, figyelemfelhívás

Az első Radnóti Menetet 2009-ben kezdeményezték a később megszűnt Demokratikus Hálózat fiatal aktivistái azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet arra a tényre, hogy Magyarország a Rákoskeresztúri Új Köztemető 298-as parcellájában(1) nyilas gyilkosokat tisztel meg közpénzen fenntartott állami díszsírhelyekkel. Dr. Csapody Tamás több éven át tartó, dokumentált kutatásai erre bizonyítékokat szolgáltatnak. A szintén közpénzen fenntartott állami hivatalok és hivatalnokok - közöttük is a jelentős szerepet játszó Boross Péter (korábban belügyminiszterként ill. miniszterelnökként, később a Nemzeti Emlékhely Bizottság elnökeként) - 20 éve foggal és körömmel védik ezt az általuk létrehozott botrányos helyzetet, a mindenkori kormány pedig rendszeresen lerója kegyeletét (a nemzet képviseletében) a 298-a parcella díszsírhelyei előtt is.

A jelenlegi hivatalos álláspont szerint Radnóti Miklós(2) magyar költőt 1944. november 9-én gyilkolták meg nyilas keretlegények, ezért választották a kezdeményezők november 9-ét a rendezvény napjául. A rendezvény szervezői és résztvevői között kezdettől ott volt minden évben a Nagy Imre Társaság Budapesti Szervezete és a Magyar Antifasiszta Liga (MAL), 2011-ben pedig az alig egy éves Kohányi Társaság is csatlakozott hozzájuk.

A Radnóti Menet egy, körülbelül 17 km-es gyalogos emlékmenet, mely a 298-as parcellától, a nyilas gyilkosok díszsírhelyeitől indul, és a Duna-parton ér véget, ahol a nyilasok 1944-45 során sok magyar állampolgárt lőttek a folyóba.

A menet résztvevői az út során a következő közbülső állomáshelyeken tartanak megemlékezéseket:
- a Kis Varsó(3) emléktábla a VIII. kerületi Népszínház utcában
- a Magyar Zsidó Munkaszolgálatosok Emlékműve(4) a VII. kerületi Bethlen Gábor téren
- Koszorús Ferenc(5) emléktáblája a Dohány utcai zsinagógával szemben
Az emlékmenet a Duna partnál záró megemlékezésekkel ér véget a Cipők a Duna-parton(6) nevű emlékműnél, illetve Radnóti Miklós emléktáblájánál a Jászai Mari térnél.

Ugyancsak e napnak éjszakáján, 1938. november 9-10-én történt a később Kristályéjszaka(7) néven is ismert esemény, mely egy szervezett, összehangolt zsidóellenes pogrom volt egész Németországra kiterjedően és a nácik által már megszállt Ausztria különböző részein. A megfelelő ürügyet egy Franciaországban szolgáló német diplomata meggyilkolása jelentette, melyet egy zsidó fiatalember követett el. Náci vezetők megtorlásként indították el a központilag megtervezett és irányított, országos erőszakhullámot, amelynek kivitelezését a náci párt fegyveres különítményei és civilek végezték.

A pogrom során több tucat zsidót meglincseltek, ezreket koncentrációs táborba szállítottak, zsinagógák és zsidó otthonok, üzletek, kórházak, iskolák százait rombolták le, gyújtották fel. Az esemény a nevét a betört kirakatokból szertehulló üvegszilánkokról kapta.

A kristályéjszaka a Holocaust nyitányának tekinthető.


A Kristályéjszaka emlékére november 9-ét a Fasizmus és Antiszemitizmus Elleni Tiltakozás Nemzetközi Napjává(8) választották.


A civil szervezők azóta is úgy látják, hogy november 9-én a megemlékező és figyelemfelhívó Radnóti Menet megszervezésére szükség van, ezért megrendezték 2010-ben és 2011-ben is, és 2012-ben is így tervezik.
____________________
Kacsolódó, korábbi postok is a korábbi években megtartott Radnóti Menetről:
http://antifa-hungary.blogspot.hu/search/label/Radn%C3%B3ti%20Menet

A 4. Radnóti Menet (2012) szervezésével kapcsolatos információk a Kohányi Társaságnak a regisztráció és bejelentkezés nélkül is olvasható Facebook oldalán kísérhetők figyelemmel:
http://www.facebook.com/events/194562224013579/ 

Források:  
(1) http://298.nolblog.hu/; Boross Péter
(2) ttp://hu.wikipedia.org/wiki/Radn%C3%B3ti_Mikl%C3%B3s
(3) http://www.photoblog.com/utazo/2011/11/11/budapest-viii-npsznhz-utca-31-20080809-20111114-htf.html
(4) http://mazsihisz.hu/egy-feliratrol-1483.html
(5) http://hu.wikipedia.org/wiki/Koszorús_Ferenc
(6) http://www.pauergyula.hu/emlekmuvek/cipok.html
(7) http://hu.wikipedia.org/wiki/Kristályéjszaka
(8) http://www.unitedagainstracism.org/pages/underframeInternationalDayAgainstFascism.htm#99
(9) Fenti cikkünk a nyilvánosan elérhető, nyomtatható http://docs.google.com/open?id=0B_kR5GON9CwDd2Rhbi1xVUtFMzA PDF fájl HTML-re átszerkesztett változata.

Wednesday, August 1, 2012

International Remembrance Day of Roma Victims of the Pharraimos (Holocaust) 2012


The second of August was the Day in 1944 where more than 3000 Roma und Sinti in Auschwitz-Birkenau, have been gassed and gone through the fire. Remember and remind

on Thursday, 2 August 2012, at 6 pm
in Budapest IX. Nehru part (quay)(2) at the Roma Holocaust Memorial.(3)


The Roma Holocaust Memorial can be accessed by a few-minutes walk to the north from the Pestside abutment of the Petőfi bridge.


____________________
Sources:
(2) http://wikimapia.org/3867224/hu/Nehru-part
(3) http://wikimapia.org/9392076/hu/Roma-holokauszt-eml%C3%A9km%C5%B1
(4) recently, the Memorial has been desecrated by neo-Nazis several times.
(5) The International Remembrance Day of Roma Victims of the Pharraimos (Holocaust)has become an action day since 2009 http://www.causes.com/causes/313303-international-remembrance-day-of-roma-victims-of-the-pharraimos-holocaust/about

(6) Some videos calling for the event in Hungarian: http://antifa-hungary.blogspot.com/2012/08/roma-holokauszt-nemzetkozi-emleknap-2012.html
(7) Commemoration throughout Hungarian:  http://goo.gl/maps/T9rXO
     In other countries: http://goo.gl/maps/T9rXO

Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknap 2012


1944 Augusztus 2.-án egyetlen éjszaka alatt 3000 cigány embert gyilkoltak le Auschwitzban.
A mai Magyarországon különösen fontos és aktuális emlékezni és emlékeztetni.

Időpont: 2012. augusztus 2., csütörtök, 18:00
Helyszín: Budapest IX. ker. Nehru part(1) a Roma Holokauszt Emlékműve.(2)


Choli Daróczi József üzenete - Roma Holokauszt Emléknap 2012

Emlékezz velünk! Augusztus 2.-án 18.00-tól a Nehru parton

Roma Holokauszt Megemlékezés Augusztus 2-án 18.00-kor a Nehru parton

Grófó is üzent a romáknak - Roma Holokauszt Emléknap 2012

A Roma Holokauszt Emlékműve a Petőfi híd pesti hídfőjétől északi irányban, néhány perces sétával érhető el, a Duna-parton, a Bakáts utca torkolatával szemközti területen:
____________________
Források:
(1) http://wikimapia.org/3867224/hu/Nehru-part
(2) http://wikimapia.org/9392076/hu/Roma-holokauszt-eml%C3%A9km%C5%B1
(3) Az emlékművet az utóbbi időkben neonácik többször meggyalázták: http://antifa-hungary.blogspot.com/2010/02/mocsok.html
(4) A Roma Holokauszt nemzetközi emléknapja 2009 óta nemzetközi akciónap: http://www.causes.com/causes/313303-international-remembrance-day-of-roma-victims-of-the-pharraimos-holocaust/about
(5) 2012-es országos megemlékezések helyszínei: http://goo.gl/maps/T9rXO
     Nemzetközi helyszínekkel: http://goo.gl/maps/T9rXO

Sunday, July 15, 2012

Memorial Day of Hungarian Anti-Fascist Resistance 2012


... and commemorating Endre Ságvári

Budapest, Wednesday, 27 July 2012.

4:15 pm: Gesztenyéskert (Hungarian Anti-fascist League - MAL & Association of Hungarian Resistance Fighters and Anti-Fascists - MEASZ)
7:00 pm: The spot where the antifascist Ságvári was killed by Hungarian gendarmes in a firefight near the once confectionery Nagy (today Remíz Restaurant) this day in 1944 in the Nazi occupied Hungary.
 • Location: Remiz Restaurant, Cafe and Beer-House
  1021 Budakeszi út 5

Access between locations:
Tram: No. 61
Changing at: Budagyöngye
Bus: No. 22 (1 stop)
The last year event: http://antifa-hungary.blogspot.hu/2011/07/memorial-day-of-hungarian-anti-fascist.html

Further background/historical information:

Magyar Antifasiszta Ellenállás Emléknapja 2012Budapest, 2012. július 27 péntek

16:15: Gesztenyéskert (MAL & MEASZ)
A MAL és a MEASZ felhívása19:00: Emlékezés a tűzharc helyszínén, a volt Nagy-cukrászda előtt
 • Helyszín: Remiz Kávéház és Söröző, 1021 Budakeszi út 5Közlekedés a két helyszín között:
villamos: 61
átszállás: Budagyöngye
busz: 22 (1 megálló)

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/476326162396593/
Előző évi esemény: Magyar Antifasiszta Ellenállás Emléknapja 2011, http://antifa-hungary.blogspot.hu/2011/07/magyar-antifasiszta-ellenallas.html

További háttérinfók:

Sunday, July 1, 2012

Neo-Nazi with his Jewish Grandmother


Csanad Szegedi, a leader of Hungary’s illegal neo-Nazi parliamentary party Jobbik has a Jewish grandmother.
"Since 2009, Szegedi has belonged to Jobbik-Movement for a Better Hungary (Jobbik), a nationalistic political party denoted by scholars and media outlets as anti-Semitic, anti-Roma, homophobic, and neo-fascist. Szegedi garnered copious media attention three years ago for attending the first session of the European Parliament clothed in the Uniform of Jobbik’s banned paramilitary arm, the Hungarian Guard."(1)

"The campaign to eliminate Jobbik from the Hungarian political arena has shifted into higher gears... Szegedi's grandmother, Magdolna Klein was deported to Auschwitz in June 1944. After returning from the camp, she married to Orthodox Jew, Imre Meisels who died in the '80s. Szegedi's grandmother is still alive."(2)
Barikad.hu, the rude neo-Nazi website (and also the closely related weakly Bar!kád)  of Jobbik published an interview with Szegedi who was explaining at great length that he was a "good Jew".(3)(a)
____________________
Sources:
(1) 28/06/2012 Algemeiner.com: Member of Hungarian Anti-Semitic Party Learns of His Jewish Roots, www.algemeiner.com/2012/06/28/member-of-hungarian-anti-semitic-party-learns-hes-jewish/
(2) 26/06/2012/06/ hungarianambiance.com: Jobbik MEP Csanád Szegedi has Jewish ancestry, http://www.hungarianambiance.com/2012/06/jobbik-mep-csanad-szegedi-has-jewish.html (hungarianambiance.com is one of the Hungarian-English language neo-Nazi websites.)
(3) 26/06/2012/ barikád.hu (in Hungarian): Szegedi Csanád az ellene zajlott karaktergyilkosságról, (The image above is from here: http://barikad.hu/sites/barikad.hu/files/2012/06/szegedicsanad_1.jpg)
(4) A link collection about the topic in our bookmark repository: http://www.delicious.com/antifahungary/Szegedi%20Csan%C3%A1d+English
____________________
Notes:
(a) As we have learnt from history, someone being hated by Nazis is not necessarily a Jew in reality. It is enough that a Nazi decides that you are one.

Friday, June 29, 2012

Illegal Hungarian neo-Nazi is free


Far-right activist György Budaházy was acquitted of crime against the state by Hungary’s highest court, which on Tuesday overturned a lower court decision convicting him for “preparing to overthrow constitutional order by force.”(1)

____________________
Sources:
____________________
Notes:
As it was expected. The illegitimate PM Viktor Orbán is indebted to the (illegal!) neo-Nazis for their help given between 2002 and 2010 to get the absolute power over Hungary. Now he must pay.

A collection of links on the topic: http://www.delicious.com/antifahungary/budahazy+english

Wednesday, June 27, 2012

Közlemény


Az Antifa-Hungary szerkesztősége minden, törvénybe ütköző, erőszakos módszereket propagáló, azokra buzdító csoporttól elhatárolódik. Az Antifa-Hungary állásponja szerint magyarországi ill. nemzetközi jogi, politikai, diplomáciai eszközök alkalmasak lennének a magyarországi fasiszta,  náci erők visszaszorítására. Ténykérdés, hogy fasiszta szervezetek, így a nyíltan neonáci Jobbik működése az 1947-es párizsi békeszerződést rögzítő hatályos magyar törvénybe ütközik, tehát illegális. Az Antifa-Hungary egyetlen olyan csoporttal, mozgalommal, szervezettel nem kíván kapcsolatba lépni, amelyiknek céljai között, kommunikációjában e törvénysértés megszüntetése, azaz a magyarországi fasiszta szervezetek betiltása kiemelt helyen nem szerepel.

Tuesday, June 26, 2012

Antifa Magyarország – Magyar Antifa Akciócsoport


Új antifasiszta csoport tűnt fel 2012. május 21-én a Facebookon.(1) A csoport neve Antifa Magyarország – Magyar Antifa Akciócsoport, és a fejlécében szereplő logója szerint – nevéhez híven – nyilvánvalóan az immár 90 éves Antifa Akció nemzetközi mozgalom,(2) így természetesen az általánosabb értelemben vett antifasizmus(3,4,5) részének tekinti magát. A nemzetközi mozgalom logóiban a nyolcvanas évek óta mindenütt vörös és fekete zászlók láthatók, amelyek a szociáldemokrata–kommunista, illetve az anarchista vonulatokra utalnak.

Az Antifa Magyarország – Magyar Antifa Akciócsoport fejléce a csoport Facebook-oldalán(1)

Holland,(6) magyar(1) és német(2) antifa akciócsoportok logói

A csoport eddig a következő akciókkal hívta fel magára a figyelmet: 2012. június 16-án Székesfehérváron saját plakátjaikkal ragasztották tele(7) a csókakői Horthy-szobor avatását(8) hirdető plakátokat, egy nappal később pedig ugyanott plakátokkal és graffitikkel tiltakoztak a paramilitáris náci szervezetek járőrözése ellen,(9) majd ugyanezen a napon – a demonstrációt hivatalosan támogató csoportként, de egy fiatal zászlóvivő által személyesen is képviselve – jelen voltak a budapesti Hősök terén Elég volt! jelszóval megtartott tiltakozó tüntetésen.(10)

Az Antifa-Hungary szerkesztősége üdvözli az új mozgalmat, és egyetért azokkal a célokkal, amelyek a csoport leírásában(11) szerepelnek. Ugyanakkor nem tudjuk elfogadni a csoportleírás arra vonatkozó utalásait, amelyek az antifasiszta harc eszközei között törvénybe ütköző, erőszakos módszereket is megengednek, sőt azok alkalmazására bátorítanak:
"Egy táborként kell fellépni ellenük, erővel, és ha kell igenis erőszakkal. ... Ütött az óra, amikor azt kell mondanunk: Fegyverbe! ... Nem kell félni az összetűzésektől sem, hiszen ellenük nincs veszteni valónk."(11)

Az Antifa Magyarország – Magyar Antifa Akciócsoport leírása a csoport Facebook-oldalán(11)

Úgy gondoljuk, hogy ezek veszélyes, felelőtlen kijelentések, amelyek csak az erőszak eszkalációjához vezethetnek. Az ilyen kijelentésektől az Antifa-Hungary szerkesztősége (amely a nevek hasonlósága ellenére semmilyen kapcsolatban nem áll az Antifa Magyarország – Magyar Antifa Akciócsoport-tal) kifejezetten elhatárolódik. Véleményünk szerint még távolról sem merültek ki azok a jogi és politikai (nem feltétlenül parlamenten belüli, de feltétlenül törvényes) eszközök, amelyek alkalmasak lehetnek a fasiszta és náci erők visszaszorítására. Pl. elsősorban a jog eszközeivel, a párizsi békeszerződés(12) alapján fel kell lépni az illegális fasiszta pártok és szervezetek, elsősorban a Jobbik betiltásáért. Ehhez már megvannak az első kezdeményezők,(13) őket csak követni, hozzájuk csak csatlakozni kell. E törekvés támogatására, illetve egyéb sajnálatos, rendszeres újfasiszta megnyilvánulások elleni tiltakozásul kell minél nagyobb méretű tüntetéseket szervezni, meggyőzve civileket, „demokratikus erőket” arról, hogy "...nincs fontosabb politikai feladat, mint a fasizmus leleplezése és feltartóztatása; minden más eltörpül ehhez képest, minden mást ennek kell alárendelni."(14)

Rá kell venni – magukat demokratikus ellenzékinek deklaráló – politikusainkat, választott, fizetett képviselőinket, akik a legtöbbet tudnák tenni, hogy minden rendelkezésükre álló eszközükkel támogassák a magyarországi törvénysértés megszüntetésére irányuló civil kezdeményezést, álljanak mellé, de még inkább az élére. Meg kell értetni velük, hogy az a minimum, amit ellenzéki demokratikus képviselő tesz, hogy a parlamentben (is) megszakít minden kapcsolatot a Jobbikkal, és minden ülésről kivonul, valahányszor ott egy jobbikos szót kap. Ezzel is tudtára adva országnak, világnak, hogy Magyarországon fasiszta párt léte törvénybe ütköző és nemkívánatos. Ha egy magyar antifasiszta csoport ezeket a – lehetetlenséggel határos – feladatokat demokratikus eszközökkel megoldja, akkor joggal lehet büszke magára. A parlamenten kívüli harc fontos és legitim eszközei még az akciócsoport által hirdetett módszerek is, leszámítva az erőszakot.

Van azonban az akciócsoport militáns módszereket megengedő kijelentéseinek egy további, komolyabban elgondolkoztató vonatkozása is. Hogyan lehetséges, hogy még senkinek sem szúrt szemet a csoport fejlécében látható csúzlis fiú és a csoportleírás erőszakra is buzdító néhány mondata? Máskor ennél sokkal ártalmatlanabb dolgokért is letiltanak a Facebookról egy-egy oldalt vagy felhasználót! Hogyan lehetséges, hogy egy ilyen tartalmú oldalon arra buzdítanak, hogy aki a csoporthoz csatlakozni kíván, azt a csoport számára írandó, biztonságosnak aligha mondható Facebook-üzenetben(15,16) vagy egy, Gmail-címre küldendő,(16) titkosítás nélküli e-mailben tegye meg? Hiszen aki ilyen módon csatlakozik egy – akár csak részben is – illegális mozgalomhoz, az nemcsak zsarolhatóvá teszi magát, de saját személyes adatain túl teljes kapcsolati hálóját is jobb esetben az erre szakosodott állami szolgálatok, rosszabb esetben közvetlenül a nácik rendelkezésre bocsátja!

Természetesen léteznek a világban az antifa akciócsoportok között – bár határozott kisebbségben – olyanok is, amelyek megengedhetőnek tartják erőszakos módszerek alkalmazását. Ezek azonban militáns jellegüket soha nem hirdetik nyilvánosan sem a világhálón, sem egyéb módon. Az antifa akciócsoportok – az erőszakot elutasítók is – különös figyelmet fordítanak az aktivisták személyes adatainak és kapcsolati hálójuk védelmére. Teljesen kizárt, hogy projektjeik munkacsoportjait a Facebookon folytatott nyilvános toborzással, vagy titkosítatlan e-mailek bekérésével állítsák össze. 

A fellelhető információk alapján úgy gondoljuk, felmerül az alapos gyanúja, hogy az Antifa Magyarország – Magyar Antifa Akciócsoport esetében náci provokációról (vagy legalább is a szervezők súlyos naivitásáról) van szó, ami természetesen kapóra jöhet az illetékes magyar állami szolgálatoknak is. Nem vonjuk kétségbe, hogy az akciócsoport tagjai között vannak – akár döntő többségben – őszinte, elkötelezett antifasiszták; a provokációhoz elég egy-két ember, akik talán még be sincsenek épülve a csoportba, hiszen a provokáció tisztán elektronikus eszközökkel is (sőt, azokkal játszi könnyedséggel) elindítható. Mindenesetre fokozott óvatosságra intjük mindazokat, akik az akciócsoport munkájához csatlakozni kívánnak: ne a felajánlott módokon, hanem más, biztonságosabb úton tegyék ezt, illetve csatlakozásukat kössék az erőszakos módszerekről való lemondás feltételéhez, és folyamatosan rendkívül ügyeljenek személyes adataik és kapcsolati hálójuk védelmére

Az akciócsoport Facebook-oldalán több más gyanús jel is utal arra, hogy a háttérben szélsőjobbosok (is) munkálkodhatnak; a részletekbe itt nem megyünk bele. Csak egyetlen (nem is a legfontosabb, de igen jellemző) példa maga a csúzlis fiú. Hiába keressük a fiút (vagy akár más erőszakos szimbólumot) antifa akciócsoportok weblapjain. Valahányszor ilyet találunk, csakhamar kiderül, hogy azok nem valódi, hanem virtuális antifa csoportok(17) (igen, ma már ilyen is van; otthon, a fotelben, a képernyő előtt ülve, az egérrel kattintgatva lehet akár virtuális géppisztollyal is lőni virtuális fasisztákra – boldog az az ország, ahol fasiszták csak a virtuális valóságban léteznek), vagy a legjobb esetben is csevelyfórumok fotelantifasiszták számára.(18) Aztán egy kis további keresgélés árán megtaláljuk azt az egyetlen valódi akciócsoportot, amelynek lapján a csúzlis fiú látható. Csakhogy az nem is egy antifa-, hanem egy anti-antifa oldal az Egyesült Államokból(19) (árulkodó jel, hogy a fiú nem balról jobbra, hanem jobbról balra lő)!

A csúzlis fiú eredetije egy amerikai ani-antifa akciócsoport oldalán(19)

Merre lő hát a Magyar Antifa Akciócsoport? Balról jobbra vagy jobbról balra? És tisztában vannak-e a tagjai azzal, hogy merre lőnek? Az antifasiszta akció szervezése is szakértelmet kíván, és ha valaki egy szakma alapvető szabályait nem tartja be, könnyen veszélybe sodorhatja a közreműködőket, sőt azok más jellegű kapcsolati hálóit alkotó személyeket is.
____________________
Források:
(1) https://www.facebook.com/MagyarAntifaAkciocsoport
(2) https://de.wikipedia.org/wiki/Antifa
(3) https://hu.wikipedia.org/wiki/Antifasizmus
(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-fascism
(5) https://de.wikipedia.org/wiki/Antifaschismus
(6) https://nl.wikipedia.org/wiki/Anti-Fascistische_Aktie
(7) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.399622806757088.102438.383651665020869&type=1
(8) http://nepszava.com/2012/06/magyarorszag/felavattak-horthy-mellszobrat-csokakon.html
(9) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.401840529868649.102923.383651665020869&type=1
(10) Csillag Ádám videója a tüntetésről: http://vimeo.com/44388800 A tüntetés eredeti Facebook-eseményét, ahol a tüntetésnek az azt támogató csoportok és szervezetek felsorolását tartalmazó felhívása is megtalálható volt, a szervezők a tüntetés után – számunkra érthetetlen okokból – kitörölték.
(11) https://www.facebook.com/MagyarAntifaAkciocsoport/info
(12) http://antifa-hungary.blogspot.com/2011/10/parizsi-bekeszerzodes-1947.html
(13) http://antifa-hungary.blogspot.hu/2012/04/perindivany-magyar-allam-ellen-parizsi.html
(14) Rozsnyai Ervin: A fasizmus tegnap és holnap, Dialektika XII, (3–4) 1 (2009. nov.) http://www.dialektika.extra.hu/dialnov09.pdf
(15) https://www.facebook.com/notes/antifa-magyarorsz%C3%A1g-magyar-antifaakci%C3%B3csoport/projektek/393209700731732
(16) https://www.facebook.com/MagyarAntifaAkciocsoport/posts/390618777657491
(17) http://antifa-gaming.de/portal/squads/index.php
(18) http://frazerus.deviantart.com/art/Antifa-poster-69986394
(19) http://antiantifa-usa.blogspot.hu/2008_11_01_archive.html

Monday, April 23, 2012

Anonymous's attack against Hungarian neo-Nazi websites


20/04/2011 Hungary

A coordinated attack was launched by Hungarian members of the hacker group Anonymous(1) against the illegal neo-Nazi websites including the illegal neo-Nazi Hungarian parliamentary party's website, Jobbik.

For a while these site was blocked. The site of Jobbik, and the prominent members of it, namely of chairman Gábor Vona, EU parliament member Krisztina Morvai, the PM Tamás Gaudi Nagy, and the Hungarian Guard (Magyar Gárda) were not available.(2-6)

Hungarian Anonymous called the action Fuck the Nazi. Their announcement can be read in English too.(7) 
They scheduled the action for this day because of Hitler's birthday.

Neo-Nazis's answer came of usual Nazi style on of the meida-site of Jobbik, Barikád.hu(8), and they have formed a counter-Facebook page: Anti Anonymous Operation Hungary(9)

The counter-attack was performed soon by neo-Nazis. The Jewish online medium, judapest.com is hacked and it's content can be modified by neo-Nazis. This moment it is a free prey.(10)

It is not justified whether the anti-Nazi attack was performed by real Anonymous group. The most rude and dirty Hungarian neo-Nazi site(11) allegedly has found the originator of the anti-Nazi action and they publicized his personal data on their site violating the law. They say he is a liberal, maybe a Jewish, of course.
___________________
Sources:
We has not found yet any English news about the action.
(1) Wikipedia: Anonymous (group) http://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_%28group%29 (There is no Hungarian version of the article!)
(2) Jobbik.hu http://www.jobbik.hu/ (Hungarian)
(3) Vona Gábor http://vonagabor.hu/ (Hungarian)
(4) Morvai Krisztina http://www.morvaikrisztina.hu/ (Hungarian)
(5) Gaudi Nagy Tamás http://www.gaudi.jobbik.hu/ (Hungarian)
(6) Magyar Gárda http://magyargarda.hu/ (Hungarian)
(7) Anonymous Operation Hungary https://www.facebook.com/OpHunAnon/info
"We are Anonymous. We are an Idea. We are whistle-blowers. We want truth, justice, equality and freedom of speech. We are against censorship, corporate greed and corruption. We want change! The current system is unjust, inhumane and leads us to doomsday. We have no leaders, we have no orders, we have no bombs. We are many. We are legion. We do not forget. We do not forgive. Expect Us! Join us and be part of a glorious revolution!"
      Their calling up on a video clip in Hungarian: http://youtu.be/I5aPWlUzPdo
(8) (Hungarian) Jobbik.hu: Jó munkát, cenzorok! - A Barikád válasza az Anonymousnak: http://jobbik.hu/rovatok/orsz%C3%A1gos_h%C3%ADrek/j%C3%B3_munk%C3%A1t_cenzorok_-_a_barik%C3%A1d_v%C3%A1lasza_az_anonymousnak
(9)  (Hungarian) Anti Anonymous Operation Hungary, http://www.facebook.com/pages/Anti-Anonymous-Operation-Hungary/390654697634731?sk=info
(10) The interesting thing that the judapest.org is registered in Germany:
        http://www.whois-search.com/whois/judapest.com
        http://www.1api.net/aboutus.php

(11) (Hungarian) http://kuruc.info/r/6/95126/   This Hungarian neo-Nazis site is hosted on US servers. USA is responsible for it because she signed the Paris peace treaty in1947 that says: fascist type organization is prohibited in Hungary: Paris Peace Treaty 1947
(12) Bunch of the news - mainly in Hungarian - about the topic can be found in our link collection: http://www.delicious.com/stacks/view/CaJ1iF

____________________
Notes:
We were a little surprised by the fact that there are antifascists among Hungarian members of Anonymous. We were convinced that they are all neo-Nazis.

Sunday, April 22, 2012

Anonymous támadás neonáci weboldalak ellen
2012.04.20. Az Anonymous hackercsoport(1) magyarországi tagjai összehangolt támadást indítottak(2) magyar illegális neonáci weboldalak ellen, közöttük az magyar illegális neonáci parlamenti párt, a Jobbik:

 • honlapja(3)
 • elnöke, a náci Vona Gábor honlapja(4)
 • egyik EU képviselője, a náci Morvai Krisztina honlapja(5)
 • parlementi képviselője, a náci Gaudi Nagy Tamás honlapja(6)
 • paramilitáris szervezete, a náci Magyar Gárda honlapja(7)
ellen.

A csoport az Fuck the Nazi névre hallgató akció során ezeket a fenti oldalakat tette átmenetileg elérhetetlenné(8).

Ahogy a csoport közleményében(9) fogalmaz, a Hitler születésnapjára időzített támadást azért hajtották végre, mert kötelességüknek érzik megállítani a szélsőjobboldal által évek óta generált kisebbség- és másságellenes gyűlölethadjáratot.
Felhívásuk videofelvétele:
opFuckTheNazi - Anonymous Hungary (20/04/2012)


A túlterheléses támadásokra az illegális Jobbik a Barikád(10) c. médiumában reagált, melyben az általuk "ultraliberális irányba fordult nethuszárok"-nak nevezett csoportot - a hozzáillő neonáci stílusban, a tipikus neonáci fordított logika szabályai szerint, a szokásos náci "magyarellenes" jelzővel illetve - olyan színben tünteti fel, mint akik egy, a szabadság oldalán álló párt, eszme ellen léptek fel.

Az illegális magyar neonácik ellentámadása szinte azonnali volt. Létrehoztak egy ellen-Facebook(11) oldalt, és feltörték a Judapest.com webhelyet(12).

Az egyik leghírhedtebb, USA szervereken üzemelő magyar neonáci website törvénybeütköző módon közreadta egy személy - akit a heckertámadás szervezőjének vél - személyes adatait. Az USA, aki az 1947-es párizsi békeszerződést(13) szintén aláírta (mely szerint Magyarország a jövőben sem engedheti fasiszta szervezetek működését), nem érzi kötelességének e szerződés betartatását.

____________________
Források:
(1) Wikipedia: Anonymous (group) http://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_%28group%29 (A több, mint 30 nyelvi fordítás között magyar nincs!)
(2) Anonymous Operation Hungary http://www.facebook.com/OpHunAnon
(3) Jobbik.hu http://www.jobbik.hu/
(4) Vona Gábor http://vonagabor.hu/
(5) Morvai Krisztina http://www.morvaikrisztina.hu/
(6) Gaudi Nagy Tamás http://www.gaudi.jobbik.hu/
(7) Magyar Gárda http://magyargarda.hu/
(8) 2012.04.20. 16:55 Index.hu: Lelőtte a Jobbik weboldalát az Anonymous, http://index.hu/tech/2012/04/20/a_jobbik_ellen_vonul_az_anonymous/
(9) Anonymous hackercsoport magyar nyelvű közleménye:

(10) Jobbik.hu: Jó munkát, cenzorok! - A Barikád válasza az Anonymousnak: http://jobbik.hu/rovatok/orsz%C3%A1gos_h%C3%ADrek/j%C3%B3_munk%C3%A1t_cenzorok_-_a_barik%C3%A1d_v%C3%A1lasza_az_anonymousnak

(11)Anti Anonymous Operation Hungary, http://www.facebook.com/pages/Anti-Anonymous-Operation-Hungary/390654697634731?sk=info

(12) A Judapest.com -ról pl. a http://www.whois-search.com/whois/judapest.com alapján minden megtudható, a magyar neonácik profizmusa és mindenhol kiépített kapcsolatai alapján gyerekjáték nekik feltörni. Külön érdekesség, hogy a domain regisztrátor cég németországi: http://www.1api.net/aboutus.php
Az illegális magyar neonácik hihetetlen aktivitásának köszönhetően a feltört weboldal felülete jelenleg is szabad préda, tartalma percről percre változik, jelen pillanatban pl. ez olvasható:


(13) Párizsi békeszerződés 1947
(14) E témával kapcsolatos eddigi és esetleges jövőbeli hírek gyűjteménye webcím-katalógusunkban található: Anonymous Operation Hungary 20/04/2012, http://www.delicious.com/stacks/view/CaJ1iF

Thursday, April 19, 2012

May Day neo-Nazi Parade in GermanyGerman neo-Nazi groups are planning demonstrations in different parts of Germany on the 1st of May 2012. In response, the left party, Die Linke, and anti-fascist groups are organizing counter-protest demonstrations all over the country to interfere with the parade of neo-Nazis.(1)

The neo-Nazis' rally is supported by the German far-right nationalist party, NPD (National Democratic Party of Germany – The People's Union (German: Nationaldemokratische Partei Deutschlands – Die Volksunion)).

The Nazi March planned in Dortmund  is cancelled by the local leader of the Nazi scene. They have not done it voluntarily. They were forced to back out facing the broad opposition from the left-democratic parties and youth organizations and the anti-fascist alliance. (2)

____________________
Sources:
(1) A bunch of relating news and information in our link-catalog, mainly in German (we have not found any news in English about the preparations of Germans yet): http://delicious.com/stacks/view/BOub8g
(2) (in German) Nazis wollen nicht in Dortmund ‚Mai-Feiern‘, http://dortmundquer.blogsport.de/2012/03/12/nazis-wollen-nicht-in-dortmund-mai-feiern/ - Congratulations to the Dortmund left-wings and antifascists!

____________________
Notes: We wonder if the Hungarian neo-Nazis want to parade in Hungary on May Day. If so, surely they will not face any difficulty in spite of they are illegal under the Hungarian law containing an international agreement (Paris Peace Treaty 1947)

Tuesday, April 17, 2012

Németország: Megállj a náciknak!


Kein Platz für braunen Stumpfsinn!
(Nincs hely a barna hülyeségnek)
2012.05.01. Németország: neonáci szervezetek az országban többfelé összehangolt megmozdulást, a német antifasiszta szervezetek pedig - válaszul, tiltakozásul  - ellen-demonstrációkat terveznek erre a napra.

Németországban május 1-jén több helyen neonáci felvonulások, tüntetések várhatók. A szélsőjobbosak eddig nyolc különböző helyszínre terveznek demonstrációt(1).

A korábbi évekhez hasonlóan a tüntetések környezetében lévő antifasiszta csoportok ellen-demonstációkat szerveznek, és a Zöldekkel (Grüne) és a Linke(1) baloldali párttal együttesen igyekeznek megnehezíteni a nácik felvonulásait(3, 7).

Mindenkét oldalon nagyban folyik a készülődés:

 • A nácik több városban matricákat ragasztgatnak, röplapokat osztogatnak, és a Facebook-on is mozgósítanak.
 • Az antifasiszták a közösségi média eszközeit is felhasználva több városban is szervezik az ellen-demonstrációkat(4).

A jelenlegi adatok, becsélesek szerint a demonstrációk szélsőjobboldali résztvevőinek száma pár száz fő lesz, míg az antifasiszták által szervezett egyik tüntetést eddig kb. 1800-an igazolták vissza a Facebookon(5).

A demonstrációkat a nácik a tőlük megszokott hangzatos jelszavak "„Leben und arbeiten in der Heimat“ („Élni és dolgozni a hazában“) köré szervezik. A szélsőjobboldali szimpatizánsok között akad korábban már elítélt gengszter és NPD-s(6) képviselő is. Előző évben Greifswald(7)  városában megmutatkozott, hogy a Linke és antifasiszta csoportok pár héten belül milyen eredményes tiltakozó akciót képesek megszervezni, mellyel hatékonyan tudják a nácik parádézását akadályozni(8).
____________________
Források:
(1) Nazis am 1. Mai 2012 stoppen! http://www.antifa.de/cms/content/view/1858/1/
(2) Die Linke: Baloldali Párt Németországban: http://hu.wikipedia.org/wiki/Baloldali_P%C3%A1rt_%28N%C3%A9metorsz%C3%A1g%29
(3) Naziaufmärschen keinen Platz lassen! http://www.gruene-sachsen.de/aktuell/meldung/ansicht//naziaufmaerschen-keinen-platz-lassen/
(4) Tanz in den Mai - Wittstock Naziaufmarsch https://www.facebook.com/pages/Tanz-in-den-Mai-Wittstock-Naziaufmarsch/336689669685053
"Diese Seite dient zum Weiterverbreiten von Infos bezüglich des Naziaufmarsches am 1.Mai in Wittstock.Sie nicht an eine Gruppe, einer Partei oder Organisation angeknüpft."
(5) Hof Nazifrei am 1. Mai!  https://www.facebook.com/events/288129451256374/
(6) NPD:  Német Nemzeti Demokrata Párt (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) egy nacionalista párt Németországban: http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9met_Nemzeti_Demokrata_P%C3%A1rt
(7) Greifswald: http://hu.wikipedia.org/wiki/Greifswald 
(8) Naziaufmarsch am 1. Mai in Neubrandenburg http://kombinat-fortschritt.com/2012/04/06/naziaufmarsch-am-1-mai-in-neubrandenburg/
"Spätestens mit dem letzten Jahr in Greifswald hat sich gezeigt: Linke und antifaschistische Gruppen im Land sind in der Lage, innerhalb weniger Wochen einen wirkungsvollen Protest zu organisieren und die Nazis nicht störungs- und frustfrei im Land aufmarschieren zu lassen."


Wednesday, April 11, 2012

Perindívány a magyar állam ellen a párizsi békeszerződés megszegése miatt
Szerkesztőségünknek csak most jutott tudomására - véletlenül(a) -, hogy néhány állampolgár végül mégis  magára vállalta a II. világháborút lezáró párizsi békeszerződésben foglalt kötelezettség számonkérését a magyar államtól. A források(2) alapján kivonatolva közöljük az ügy eddigi állását:


I. fejezet

Budapest 2011.09.20. Két magyar állampolgár, Vajnai Attila és Nyári Zsolt keresetet nyújtott be a Pesti Központi Kerületi Bíróságra(1)  a magyar állam ellen, az 1947-es párizsi békeszerződésben(3) rárótt / vállalt kötelezettségének nem teljesítése ügyében.

Az ügyet a Dr. Kende Péter Ügyvédi Iroda(2) képviseli.

A kereset alapját az 1947-es párizsi békeszerződést tartalmazó magyar törvény(3) adja. Idézzük a kereset erre vonatkozó legfontosabb részeit:
"1947. február 10-én Magyarország képviselői aláírták a II. világháborút lezáró párizsi békeszerződést. A magyar országgyűlés e nemzetközi szerződést az 1947. évi XVIII. törvénnyel(3) becikkelyezte, a magyar belső jog részévé tette.
E békeszerződést és e törvényt természetszerűleg semmilyen más jogszabály – beleértve az Európai Unióhoz csatlakozás jogi dokumentumait – sem vonta kétségbe, nem helyezte hatályon kívül és nem módosította. Előírásai tehát a mindenkori magyar államra változás és változtatás nélkül kötelezőek.

E törvény 4. cikke így szól:
„Magyarország, amely a Fegyverszüneti Egyezmény értelmében intézkedett magyar
területen minden fasiszta jellegű politikai, katonai vagy katonai színezetű szervezetnek, valamint minden olyan szervezetnek feloszlatása iránt, amely az Egyesült Nemzetekkel szemben ellenséges propagandát, ideértve a revizionista propagandát fejt ki, a jövőben nem engedi meg olyan effajta szervezeteknek fennállását és működését, amelyeknek célja az, hogy megfossza a népet demokratikus jogaitól.”

(...)
Az előadottak alapján kérjük, a Tisztelt Bíróság – tekintettel az 1947. évi XVIII. törvény
(3) 4. cikkére – állapítsa meg, hogy I. r. alperes Magyar Állam elmulasztotta e felhívott jogszabály alapján fennálló kötelezettsége teljesítését, és ennek alapján kötelezze őt e kötelessége teljesítésére;  

állapítsa meg, hogy II. r. alperes Legfőbb Ügyészség elmulasztotta az 1989. évi II. törvény 14. § (2) bekezdésében(4) előírt kötelezettsége teljesítését, és ennek alapján kötelezze őt e kötelessége teljesítésére.

Felperesi legitimációnkat és kereshetőségi jogunkat önmagában az állampolgári közösséghez tartozásunk megteremti. Hiszen közvetlen érintettséget, direkt érdekeltségi kapcsolatot teremt, amennyiben alperesek petitumbeli jogszabálysértései azon jogunkat és törvényes érdekünket érintik közvetlenül, amely a békeszerződéseknek megfelelő, fasizmus-mentes élet lehetőségére vonatkozik. 


Ennek során tekintettel kell lenni arra is, hogy a békeszerződések teljesülése és a Magyar Állam, illetve a Legfőbb Ügyészség kötelezettségei körében nyilvánvalóan nem létezik olyan jogszabály, amely kifejezetten megnevezné, hogy ki jogosult a per indítására."
II. fejezet

Fenti keresetet a bíróság idézés kibocsátása nélkül elutasította. Hogy mikor, azt a forrás nem közli. Ahogyan - legnagyobb sajnálatunkra - nem publikálta az elutasító (a forrás további részei szerint talán a 26.P.92.620/2011./2. számú) bírói végzést sem. Pedig ezt (is) a nyilvánosságnak tudnia különösen fontos lenne.

 III. fejezet

2011.11.21. Újabb keresetlevél a Pesti Központi Kerületi Bíróságra, nagyjából ugyanazzal a tartalommal, az elutasító végzés miatti kisebb módosításokkal, újabb paragrafusokra való hivatkozásokkal és újabb speciális jogi (latin) szakkifejezésekkel.

2011.11.22. Kísérőlevél az előbbi újabb keresethez. Ennek tartalmából valamelyest következtetni lehet, a fenti - ismeretlen - bírósági elutasító végzés tartalmára. Ez alapján erősen valószínűsíthető, hogy a bíróság különféle kifogásokkal és ürügyként jól szolgáló jogszabályokkal igyekezett a felpereseket lerázni a nyakából.


IV. fejezet

2011.12.05.  A Pesti Központi Kerületi Bíróság 26. P. 94.467/2011./2. végzése:
"Nyári Zsolt és társa felpereseknek - Magyar Állam és társa alperesek ellen teljesítésre kötelezés iránt indított perében a bíróság hatáskörének hiányát állapítja meg, és a keresetlevelet a Fővárosi Főügyészségre áttenni rendeli.


INDOKOLÁS
A felperesek arra hivatkozva és azt állítva, hogy a ,Jobbik nevű párt' fasiszta jellegű párt arra kérik kötelezni a Magyar Államot mint I. r. alperest, hogy intézkedjen annak betiltása iránt, a Legfőbb Ügyészség II. r. alperest pedig arra, hogy indítson keresetet e párt ellen feloszlatása iránt.

A felperesek keresetüket a párizsi békeszerződést kihirdető 1947. évi XVIII. törvényre, annak 4. cikkére, az Alkotmány 2. § (1) bekezdésére, valamint az egyesületi jogról szóló 1989. évi 1I. m 14. § (2) bekezdésére alapították, a békeszerződés kapcsán a pacta sunt servanda elvére is hivatkoztak.

A felperesek keresetében kértek nem tartoznak bírói hatáskörbe.

A nemzetközi közjogi egyezmények, szerződések alanyai a részes államok, az egyezmény, szerződés betartására a részes államot annak magánjogi életviszonyaiban, a magánjogi jogágak, alapvetően és elsődlegesen az árujellegű  vagyoni viszonyokat és azokhoz priméren kapcsolódó vagy vagyoni szankciókkal védhető egyes személyi viszonyokat szabályozó polgári jog normáin alapuló jogvitákban eljárni jogosult bíróság nem kötelezheti.
A pacta sunt servanda magánjogi elve a vagyoni értékű szolgáltatások nyújtására kötött szerződések kötelező erejét mondja ki, erre a szerződő felek hivatkozhatnak.

Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése olyan általános, deklaratív rendelkezés, amely bíró kötelezés alapjául nem szolgálhat.

A bíróság a jogvita eldöntője, nem annak vagy a döntéshozatal kereteit adó eljásnak kezdeményezője, ezért perindításra kötelező jogköre  nincs.
A bíróság feloszlathat társadalmi szervezetet, de csak az ügyész keresete alapján, arra azonban nem kötelezheti az ügyészt, hogy forduljon hozzá (ti. a bírósághoz; 1989. évi II. tv. 14. § (2) bekezdés, 16. § (2) bekezdés).

A kifejtettek szerint a felperesek keresetlevele érvényesíthető alanyi jogot nem  tartalmaz.

Az (I. r. alperesként jelölt) állam szervei által cselekszik és intázkedik, a felperesek a Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt törvénysértését állítják és céljuk ügyészi kereset alapján feloszlatásának kezdeményezése, a keresetindítás megfontolása, arról döntés hozatala, a keresetindítás az állam szervének, az ügyészségnek jogköre. Az ügy tehát nem a bíróság, hanem a keresetindításra jogosult hatóság, az ügyész hatáskörébe tartozik.

A bíróság ezért az 1952. évi III. tv. (Pp.) 129. § (1) bekezdése szerint eljárva a párt székhelye szerint illetékes Fővárosi Főügyészségre a felperesek keresetlevelét áttenni rendelte.

Budapest, 2011. december 5.

                                                  Dr. Haupt Egon s. k.
                                                               bíró"

V. fejezet

Alperesek fellebbezést nyújtottak be a fenti bírósági végzésre. Ennek időpontja és tartalma számunkra ismeretlen, mivel a forrás(2) ezeket nagyvonalúan kihagyja.

2011.01.24. A forrás(2) szerint  felperesek ezzel a dátummal nyújtották be előbbi fellebbezés indoklását a  fenti bírósági végzésre. Ami szerintünk fizikai képtelenség: egy 2011.12.05-i végzésre beadott fellebbezést lehetetlen majdnem egy évvel korábban indokolni. Egyetlen lehetséges magyarázat: a felperesek számára nem olyan fontosságú az ügy, hogy odafigyeljenek arra, hogy minden adat, dátum, hivatkozás a legkorrektebb legyen. Elvégre közben ünnepi időszak is volt, karácsony, újév, és olyankor csak a szélsőjobbosok dolgoznak, akiknek annyira fontos a saját ügyük, hogy minden más csak azután következhet. Alperesek elírását korrigálva tehát valószínűsíthető, hogy a fellebbezés indoklásának időpontja:
2012.01.24. Részünkről ismét csak nem találunk más magyarázatot arra, hogy egy fellebbezés indoklását hogyan is nem lehet térben és időben egyezően beadni magával a fellebbezéssel együtt és egyidejűleg, mint hogy a felpereseknek más fontosabb elfoglaltságuk volt.(c)

Érdeklődve várjuk az ügy folytatását.
____________________

Források:
(1) Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest, Markó u. 25.): http://www.fovarositorvenyszek.hu/elerhetosegi-adatok/pesti-kozponti-keruleti-birosag

(2) Dr Kende Péter honlapjáról ( http://kende.hu ) az ügy pdf fájlba szerkesztett, eddigi anyagai (2012.04.10.-ig) elérhetők, letölthetők: http://kende.hu/images/stories/dokumentumok/blog/jobbik_per.pdf

(3) Párizsi békeszerződés 1947

(4) Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényt az illegitim Fidesz kormány már törölte. Abban a 14. § (2) bekezdés ilyen volt:

VI. Fejezet
A társadalmi szervezet felügyelete
14. § (1) A társadalmi szervezet működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.
(2) Ha a társadalmi szervezet működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.
15. § (1) A társadalmi szervezetet a székhelye szerint illetékes megyei bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság (a továbbiakban együtt: bíróság) veszi nyilvántartásba.
(2) A nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet a társadalmi szervezet képviseletére jogosult személy nyújtja be. A kérelemhez csatolni kell az alapszabályt és az alakuló gyűlés jegyzőkönyvét.
(3) A bíróság a nyilvántartásba vételről nemperes eljárásban soron kívül határoz. A bíróság a nyilvántartásba vételről szóló határozatot megküldi az ügyészségnek.
(4) Ha a társadalmi szervezet neve, székhelye megváltozik, illetőleg a társadalmi szervezet képviseletére új személy lesz jogosult, azt a bíróságnak be kell jelenteni.
16. § (1) A társadalmi szervezet tagja által (10. §), valamint az ügyész által [14. § (2) bek.] indított perek a megyei bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság hatáskörébe tartoznak.
(2) A bíróság az ügyész keresete alapján
a) megsemmisítheti a társadalmi szervezet törvénysértő határozatát, és szükség szerint új határozat hozatalát rendelheti el;
b) a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja a társadalmi szervezet legfelsőbb szervét;
c) ha a társadalmi szervezet működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, tevékenységét felfüggesztheti, ellenőrzésére felügyelőbiztost rendelhet ki;
d) feloszlatja a társadalmi szervezetet, ha annak működése a 2. § (2) bekezdésébe ütközik;
e) megállapítja a társadalmi szervezet megszűnését, ha legalább egy éve nem működik vagy tagjainak száma tartósan az e törvény által megkívánt létszám alatt van.
17. § Ha a társadalmi szervezet olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez köt vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerint hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol.
Teljes változat itt: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8600

Helyére az illegitim Fidesz kormány "az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról" szóló 2011. évi CLXXV. törvényt tette (kihirdetve: 2011.12.14.). Az idevonatkozó releváns rész (11. § (3) ) ilyen lett:

II. fejezet
A civil szervezetek feletti törvényességi ellenőrzés
3. Az ügyész és a bíróság intézkedései

11. § (1) A civil szervezet működése felett az ügyészség - az e törvényben, valamint a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel - az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.
(2) A törvényességi ellenőrzést gyakorló ügyész ellenőrzi, hogy a civil szervezet
a) belső (önkormányzati) szabályzatai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak és a létesítő okiratnak,
b) működése, határozatai, a legfőbb szerv döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak vagy az egyéb belső (önkormányzati) szabályzatoknak.
(3) Ha a civil szervezet működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz fordulhat. A bíróság a keresetet megvizsgálja és szükség esetén
a) megsemmisíti a civil szervezet bármely szervének törvénysértő határozatát, és szükség szerint új határozat meghozatalát rendeli el,
b) a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a legfőbb szervet, vagy határidő tűzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezi a legfőbb szervet, és minderről értesíti a civil szervezetnél választott felügyelő szervet is,
c) ha a törvényes működés nem állítható helyre vagy a b) pont szerinti határidő eredménytelenül telt el, a civil szervezetet megszünteti.
(4) A bíróság az ügyész keresete alapján feloszlatja az egyesületet, ha annak működése vagy tevékenysége a 3. § (3) bekezdésébe ütközik.
(5) A bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja az egyesület megszűnését, ha az legalább egy éve nem működik, vagy tagjainak száma a Ptk. 61. § (3) bekezdésében meghatározott legkisebb létszám alá csökken.
(6) A civil szervezet - feloszlatása, megszüntetése vagy megszűnésének megállapítása esetén - a nyilvántartásból való törlésről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával szűnik meg.
(7) Az ügyész a civil szervezet szervének törvénysértő határozatának megsemmisítésére a (3) bekezdés a) pontja szerinti keresetlevelet a határozat meghozatalától számított egy éven belül nyújthatja be.
4. Jogorvoslat az ügyész intézkedései ellen

12. § Az ügyész törvénysértő intézkedései ellen az ügyészségről szóló törvény szerint kifogásnak van helye.
Teljes változat itt: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV
____________________


Megjegyzések:

(a) Tipikus magyar balos-demokrata ügyetlenkedés, a "politikai marketinghez" való hozzá nem értés, esetleg elégtelen elkötelezettség az ügy iránt. Már hónapok óta tele kellene lennie folyamatosan az erről szóló  hírekkel nem csak az összes online és offline médiának, de az internetnek határokon innen és túl. Ehelyett csak néhány zártkörű helyen lehet megtalálni hírfoszlányokat róla, amely helyeket az embereknek csak egy szűk (főleg balos-libes) rétege látogat / olvas / néz rendszeresen. A szélsőjobbosok (fidesz-jobbik és csatolt széleik) által felvállalt ügyektől hangos az egész világ, ahogyan most is egyfolytában, rendszeresen napirenden tartják a 2006-os erőszakos rendszermegdöntési kísérlet zavargásai során a rendőrség által elkövetett hibák saját céljaiknak megfelelő felnagyítását és tálalását, miközben egyetlen említést se tesznek a talán nagyobb számú sérült rendőrről. A "Joggal a Jobbik ellen" nevű web felé zárt Facebook csoportot a per három fenti kezdeményezője hozta létre elvileg az  ügy támogatására. Még véletlenül se olyan Facebook oldalt választottak az információk minél szélesebb körű terjesztésére, amely web-nyitott, amelyet Facebook bejelentkezés nélkül is lehetne olvasni, és a rajta lévő tartalmakat a web-keresők is megtalálnák.

(b) Nem tartjuk szerencsésnek, hogy a keresetben a felperesek nem az illegitim Fidesz kormány által rendelt  terminológiát használják, mert pl.: a Fidesz-dózer munkája következtében nem hogy Alkotmánya nincs már Magyarországnak, hanem már Magyar Köztársaság sincs. Helyette csak Alaptörvény és csak Magyarország van. Ezek a pontatlanságok újabb ürügyként szolgálhatnak akár a bíróság, akár az ügyészség számára, hogy az ügymenetet újra és újra lassíthassák, esetleg a zsákutcába navigálhassák. Pontosan úgy, ahogyan azt az illegitim Fidesz kormány érdekei megkívánják.

(c) Fent ismertetett, erőtlennek tűnő magyarországi kezdeményezést és az - érthetően az illegitim Fidesz hatalomnak megfelelni akaró - magyarországi jogi eljárás eddigi és várható menetét tekintve, továbbá az egyszerű józan paraszti észt is figyelembe véve, egyetlen biztos lehetséges út az lehetne, hogy a párizsi békeszerződést aláíró országok (ill. azok jogutódjai) legalább saját tekintélyük érdekében kezdeményeznék az általuk aláírt nemzetközi egyezmény betartásának felülvizsgálatát.

1. § A Magyar Köztársaság által a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetségével, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysággal, az Amerikai Egyesült Államokkal, Ausztráliával, a Fehérorosz Szocialista Szovjet Köztársasággal, Kanadával, Csehszlovákiával, Indiával, Új-Zélanddal, az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársasággal, a Dél-afrikai Unióval és a Jugoszláv Szövetséges Népköztársasággal Párizsban, 1947. évi február hó 10. napján kötött békeszerződés a hozzá tartozó mellékletekkel együtt az ország törvényei közé iktattatik.