“The world is a dangerous place to live in; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.”
(Albert Einstein – refugee from Nazi Germany)

Thursday, December 30, 2010

Bevor ich beginne zu lügen


Iván Andrassews fernes Tagebuch
30. Dezember 2010.(1)
Ungarisches Original: 19. Dezember 2010.(2)


Es sieht so aus, dass dies die letzte Sendung vor der Verabschiedung des neuen Mediendings ist; nun gut, nennen wir es jetzt – in Ermangelung eines besseren Ausdrucks – „Mediengesetz“. Es ist mir das letzte Mal möglich, frei und ohne Selbstdisziplin zu Ihnen zu sprechen. Demnächst werde ich mich wohl zurückhalten, weil ich der Gemeinschaft, der Redaktion und dem Medium, für das ich schreibe, spreche und redigiere, keinen Ärger bereiten möchte. Ich werde mich auch dann zurückhalten, wenn nicht nur Sie mich ermuntern, mich keine Sekunde zurückzuhalten, sondern auch meine Redakteurskollegen. Anfangs werde ich mich dafür schämen und mein Gewissen mit verschiedenen Erklärungen beruhigen: weil mir ein Gesetz im Rücken sitzt, in dem irgendwas steht, das schemenhaft formuliert ist, damit keiner weiß, was er sagen darf und was nicht. Also sage ich lieber nichts, denn selbst ein einziger Satz kann Millionen kosten. Vielleicht gerade so viel, wie Sie großzügigerweise gespendet haben, damit dieses Radio weiterarbeiten kann.

Natürlich werde ich, schlauer Fuchs, all meine Sprachfertigkeiten einsetzen und durch die Blume zu Ihnen sprechen; in diesem Blumenstrauß wird zwar meine Meinung und die Wahrheit enthalten sein, diese werden Sie aber nur mit einiger Anstrengung verstehen.

Man muss dann sehr aufmerksam sein, meinen Kommentar vielleicht im Internet noch einmal nachhören, damit die feinen Anspielungen verständlich werden. Praktische Erfahrung besitze ich genug, war ich ja schließlich bereits vor der Wende Journalist. Heute hilft mir die Technik, in erster Linie das Internet, von dem wir damals nicht einmal zu träumen wagten.

Bleibt nur noch die Frage, ob Sie bereit sind, am Samstagnachmittag oder am Sonntagvormittag den Schneebesen beiseite zu legen, das Auto anzuhalten oder aber Ihre Arbeit im Garten oder das Putzen in der Wohnung für die paar Minuten zu unterbrechen, wenn ich Sie um Ihre Aufmerksamkeit bitte. Es kann sein, dass Sie sagen, ich höre diesem feigen Mann nicht mehr zu, dem Mann, der immer an der Sache vorbeiredet, sondern schalte auf einen Musiksender um, z.B. aufs Petőfi-Radio. Zugegeben, dieses hat einen Chefredakteur, der Mitglied des Motorradfahrerclubs Goj Motorosok (Nicht-jüdische Motorradfahrer) ist, aber ich werde wenigstens nicht mit unverständlichen Begriffen genervt, denkt sich dann wohl der eine oder andere.

Wenn Sie mir dann Briefe schreiben, erkläre ich Ihnen, dass nicht ich feige bin, nicht ich habe Angst. Ich habe nicht Angst um mich, sondern um andere. Um andere, denn ich bin tapfer, gehorche aber auch einer Moral, und jeder der tapfer und moralisch ist, denkt immer an andere.

Es wird nur einige Monate dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe, eine raffinierte Rhetorik anwende und nicht einmal zufällig die Wahrheit ausspreche. Die Wahrheit, von der ich denke, dass sie eine ist. Hoffentlich werden wir nie so weit kommen, dass das Klubrádió nicht mehr ein Sender der „Fakten und Meinungen“ ist. Denn aus der Nähe der Fakten werden wir von einer zentralisierten Medienmacht verbannt und von den Meinungen bleiben nur noch Anspielungen übrig. Nur Stimmen. Wörter. Sätze ohne Gewicht und Mark. Ein Walzer der Gedanken für leere Stunden.

Mag sein, dass Sie mitspielen. Mag sein, dass wir die Jagd nach Hintergründigem, den Tanz der Meinungen und das leere Gelaber sogar spannend finden.

Aber ich werde mich schämen. Und auch Sie werden sich schämen. Weil ich lüge und Sie meine Komplizen sind. Weil wir in einem solchen Land leben. In dem der Kampf ums Wesentliche selbst dem Tapfersten das Rückgrat bricht. Bei manchen einmal, bei anderen zweimal oder hundertmal. Wenn die neue Mediengesetzgebung trotz aller Warnungen und trotz des weltweiten Aufschreis wirklich in die Tat umgesetzt wird, dann werden wir uns, gezwungenermaßen zwar, aber dennoch einer albernen, dunklen Kraft beugen, was nicht nur ekelerregend, sondern auch traurig ist. Denn diese Kraft weiß nicht, was sie tut. Doch wir können den Menschen hinter der Kraft nicht mehr verzeihen, nur weil sie nicht wissen, was sie tun.

(Studio Sieben, Klubrádió(3))
übers. v. Magdalena Marsovszky
____________________
Quellen:
(1) Bevor ich beginne zu lügen, Andrassew Iván távoli naplója, 30. Dezember 2010.
(2) Mielőtt hazudozni kezdek, Andrassew Iván távoli naplója, 19. Dezember 2010.
(3) Klubrádió

Kiáltvány az alkotmányos és emberi jogokat biztosító médiatörvényért


English version - Angol változat
A Magyar Köztársaság Elnökéhez, Országgyűléséhez, Kormányához és valamennyi honfitársunkhoz

Mi, alulírottak, a magyarországi médiatartalmak előállítói és befogadói, nem értünk egyet a 2010. december 21-én elfogadott médiatörvény szellemiségével. Alkotmányos és emberi jogaink biztosítása érdekében követeljük


 1. a véleménynyilvánítás szabadságának biztosítását,
 2. a szakmai szervezetek bevonását a médiaszabályozás folyamatába,
 3. politikailag független médiatanács megválasztását és a médiahatóság elnökének legfeljebb négy évre történő kinevezését,
 4. a szakma által delegált ellenőrző hatóság (Felügyelő Bizottság) és szakmai képviselet biztosítását,
 5. a kilátásba helyezett bírságok ésszerűsítését, a médiatanács által hozott döntések felülvizsgálati és fellebbezési lehetőségét a bíróságon, valamint döntést megelőző végrehajthatóság eltörlését,
 6. az írott és elektronikus sajtó kivonását a törvény hatálya alól; a lineáris elektronikus média függetlenségét; az online, az írott és az audiovizuális sajtó, valamint a földi és online terjesztésű műsorsugárzás megkülönböztetését,
 7. a különböző közszolgálati hírszerkesztőségek függetlenségét. (A nemzeti hírügynökség mint kizárólagos hírgyár léte veszélyezteti a különböző közszolgálati médiatípusok közötti különbségeket, a szerkesztői szabadságot és vele az objektív tájékozódáshoz való jogot.)
Ennek alapján kérjük, hogy az Országgyűlés vonja vissza a 2010. december 21-én elfogadott médiatörvényt, valamint helyezze hatályon kívül a hozzá kapcsolódó 2010. évi CLXIII. tv. 2. § VIII/B Fejezetét, és a kormány kezdeményezze egy új törvény létrejöttét a fenti szempontok mindegyikének figyelembevételével.
Követeléseinket a törvények kihirdetését megelőzően kérjük teljesíteni. Amennyiben követeléseink nem teljesülnek, véleményünknek további akciók által kívánunk hangot adni.
2010. 12. 27.

A kiáltvánnyal egyetértő magán- és jogi személyek:


Kérjük, csatlakozzék a kiáltványhoz, és terjessze ezt az információt barátai, ismerősei körében!

Kiáltványunk aláírási lehetőségét 2011. január 14-én, a reggeli órákban lezártuk. Köszönjük mindenkinek támogatását amennyit ezen az úton el tudtunk érni, azt megtettük az ügy érdekében. (Kiegészítés 2011. január 14-én.)

Ha nem sikerülne a kiáltványt a fenti űrlapon aláírnia, kérjük, írja meg csatlakozási szándékát egy - ugyanezeket az adatokat tartalmazó - a kialtvany@periszkopradio.hu címre küldött e-mailben.

A kiáltványt(1) a Be[j,i]gliforradalom(2) nevű nyílt Facebook-csoport bocsátotta ki. A csoport egyesít mintegy tíz, ugyancsak a Facebookon spontán létrejött civil csoportot, amelyek a médiatörvény tartalma és szellemisége ellen lépnek fel.

Láthatóan a Fidesz-diktatúra hívei és alattvalói máris számos "tréfás", fiktív névvel csatlakoztak. Ez ne tartson vissza senkit sem a komoly csatlakozástól; a fiktív aláírókat a szervezők a listáról folyamatosan távolítják el.

Jóllehet a médiatörvény már kihirdetésre került, az aláírásgyűjtés folytatódik; természetesen a kiáltvány utolsó két mondatát ennek megfelelően értelmezve.

Az "Egymillióan a szabad magyar sajtóért" mozgalom honlapja a

http://szabadsajto.com/

címen érhető el. Itt is szerepel a kiáltvány, valamint számos további háttér-információ, köztük egy folyamatosan frissülő szemle a médiatörvény nemzetközi sajtóvisszhangjáról, amely közvetlenül is megtalálható a


címen.
___________________
Forrás:
(1) http://szabadsajto.com/kialtvany/
(2) http://www.facebook.com/home.php?sk=group_117848871615693&ap=1

Proclamation for a media law to ensure basic constitutions and civil rights


Magyar változat - Hungarian version

To the President of the Republic of Hungary, the Speaker of the Parliament, the Government and the Citizens of Hungary


We, the undersigned, as producers and consumers of Hungarian media content, disagree with the spirit of the media law adopted on December 21, 2010 by the Hungarian Parliament In order to guarantee our basic constitutional and civil rights we demand that
 1. freedom of expression and dissent shall not be curtailed;
 2. professional trade associations and stake holders in the media shall be included in the process of media legislation;
 3. a non-partisan Media Council shall be elected, with the appointment of the Head of the Media Council for a maximum term of four years;
 4. the supervisory authority (Supervisory Board) shall include members delegated by the media profession;
 5. the threatening system of unfair penalties and fines shall be revised, and that any resolution of the Media Council shall be contestable in court, and that its enforceability prior to a final decision shall be rescinded;
 6. print and electronic media shall be exempt from the Media Law; that linear electronic media shall be independent, and that online, printed and audiovisual press as well as terrestrial broadcast and online media shall be differentiated; and
 7. the independence of the news outlets of different public media shall be maintained. (The transformation of the national news agency into an exclusive news provider jeopardizes editorial freedom and right to objective, true and impartial information, and eliminates the unique character of the existing public media).
We therefore demand that the Hungarian Parliament shall rescind the Media Law, as adopted on December 21, 2010, and shall similarly annul Chapter 2 (VIII/B) of the related Act CLXIII of 2010, and the Government of Hungary shall initiate a new media legislation with due consideration of each of the seven principles mentioned above.
It is strongly hoped that our demands will be honored prior to the promulgation of the act. Otherwise, our opinion will be voiced in subsequent actions.
27. 12. 2010.

We, individuals and legal persons, agree with the manifesto:Please join the proclamation and disseminate this information among your friends and acquaintances!

The possibility of joining this proclamation has now been closed. We thank to everyone for the support we believe to have done everything in the interest of our cause that has been possible this way at all. (Amendment from 14 January 2011.)


Translation of the fields of the template:

Név, foglalkozás: (kötelező kitölteni) --- Name, occupation: (compulsory field)
Szervezet vagy város: (kötelező kitölteni) --- Organization or city: (compulsory field)
Biztonsági kód (a fenti szám /betűhalmaz) --- Safety code (the above set of numbers /letters)
Küld --- Send

Should you not be able to subscribe the proclamation in the above template, please send an e-mail expressing your intention to join and containing the same data to kialtvany@periszkopradio.hu .

The proclamation(1) has been issued by the open Facebook group Be[j,i]gliforradalom.(2) This group unifies some ten civil groups that likewise came to existence spontaneously on Facebook, and present a united front against the content and inwardness of the new Hungarian media law.

Obviously, numerous followers and subjects of the Fidesz-dictatorship have already subscribed the proclamation with some funny, fictive names. This fact should not keep back you from seriously joining; fictive subscribers are continuously being removed from the list by the organizers.

Although the media law has already been promulgated, campaigning for signatures will go on, with the understanding of an appropriate interpretation of its two last sentences.

A web page of the movement "One million people for a free press in Hungary" can be found at

http://szabadsajto.com/

The proclamation can be found here, as well, together with a broad scope of background information, among them a permanently updated review of the international press coverage of the new Hungarian law that can be reached directly at

____________________
Source:
(1) http://szabadsajto.com/manifesto/
(2) http://www.facebook.com/home.php?sk=group_117848871615693&ap=1