“The world is a dangerous place to live in; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.”
(Albert Einstein – refugee from Nazi Germany)

Sunday, January 30, 2011

No Orbán Day


1 February 2011. (5–7 pm), Hungary, 1088 Budapest:  Szentkirályi street 18. Fidesz Headquarters(1)
Demonstration for democracy


1 February 1946: Hungary became a republic form of government instead of kingdom (The 2nd Hungarian Republic (2))

Today, the Democrats need to act again, because we again have a politician who is authoritarian, dictatorial, so the 3rd Hungarian Republic is in danger.

Recites a poem:
Akos Kertesz, Kossuth Prize writer

Speech:
Gaspar Miklos Tamas, a philosopher
Laszlo Marton, a writer

Saturday, January 29, 2011

No Orbán day


2011.02.01. kedd 17:00, Budapest, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 18. (Fidesz székház)Sunday, January 9, 2011

Sajtószabadság: 20 év alatt bevégeztetett.


1994-ben, az MDF-es Boross Péter(*) kormányzása alatt  Csúcs László, az MTV és  a Magyar Rádió elnöki jogkörrel felruházott alelnöke intézkedésével a Magyar Rádióból botrányos körülmények között eltávolították a baloldali és liberális újságírók nagy részét, leváltottak főszerkesztőket, megszüntették műsoraikat. 1994.03.11.-én több ezren tüntettek a Rádió épületénél az elbocsájtások miatt. Következő hónapban 2x2 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak a Rádió dolgozói, Csúcs László alelnök a megmozdulás jogellenességének megállapítására bírósági eljárást indított.

Csúcs Lászlót 1992-ben Antall József, akkori MDF-es miniszterelnök helyezte alelnöki pozícióba Nahlik Gáborral együtt, és ezzel már akkor megkezdődött a két közszolgálati médium kormányzati (jobboldali és szélsőjobboldali) befolyás, majd irányítás alá vonása, botrányokkal kísérve. Ennek részletes kronológiáját itt, legalul megtalálhatjuk(8.a)

Az 1994-es tömeges elbocsájtás eseményeiről megdöbbentő hatású film készült, mely a napokban került fel a youtube-ra, több részletben:

Magyar neonáci az emberi jogokért


Tomcat (Polgár Tamás) is aláírta a "Kiáltványt az alkotmányos és emberi jogokat biztosító médiatörvényért". Aki 2008.04.07.-én a Hollán utcában a HVG kamerájába mondta:
Riporter: Ha Tomcatből miniszterelnök lenne ma Magyarországon, hogy nézne ki ez az ország?
Tomcat: Romhalmaz lenne, tele lenne minden zsidó hullákkal, és falhoz csapkodott csecsemőkkel, illetve a más véleményűeket karóba húznák fekete ruhás halálbrigádok.
R: Jó, ez tudom, hogy irónia, én viszont komolyan kérdezem.
T: Nem, ez nem irónia, én pontosan ezt szeretném csinálni, és erre vágyom.
____________________
Források:
http://nepszava.com/2011/01/uncategorized/10528.html
http://szabadsajto.com/kozlemenyek/kialtvany-az-alkotmanyos-es-emberi-jogokat-biztosito-mediatorvenyert
http://hvg.hu/itthon/20080408_tomcat_flashmob_antifasiszta_tuntetes (középső videó végefelé)

Tuesday, January 4, 2011

The Hungarian media law


The new Hungarian media authority is: National Communications Authority of Hungary(1)

And The Law: Act CLXXXV of 2010 on Media Services and Mass Media(2)
____________________
Sources:
(1) http://www.nmhh.hu/index.php?id=hir&cid=4
(2) http://www.nmhh.hu/index.php?id=hir&cid=13214
And, because the things are so fast being changed nowadays in Hungary, we saved the document of the law to a more timeless space for the next generations:

Médiahatóság: ki korán kel...


[2011.01.04.]
A Médiahatóság (teljes nevén: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) egyik testületének, a Médiatanácsnak(1) a honlapja szerint a felkészülést már idejekorán elkezdte. Pl. 2007.július 2-én már publikálta(2) a "Formanyomtatvány a panaszbizottsághoz benyújtandó panaszokhoz" nevű űrlapját(3):
____________________
Források:
(1) Hogy pontosan mi is a szervezeti kapcsolat a két formáció között, arra vonatkozóan könnyen áttekinthető "Szervezeti felépítés" című oldalt ( mely egyébként ügyfélbarát hivatalok, szervezetek honlapján megszokott) egyelőre nem találunk.
(2) http://www.ortt.hu/panaszbiz.php - Ehhez képest mindkét honlap(4) elég kusza, az elérhetőségek között pedig alig találhatók online ill. email lehetőségek.
(3) http://www.ortt.hu/uploads/9/18/1183395227formanyomtatvany_panaszbenyujtashoz_20070702.pdf
Ha a szédítően felgyorsított változások miatt máris lecserélnék, mi eltároltuk egy időtállóbb helyre az utókornak:
(4) http://www.nmhh.hu, http://www.ortt.hu

Sajtóőrszem iránti igény és Médiahatóság


Előzőleg mi is közreadtuk(1) itt Andrassew Iván közírónak a médiahatósághoz intézett, sajtóőrszem iránti kérelmét (2011.01.02. szombat).

Nem sokkal később, a médiatörvény 2011. január 1.-ével hatálybalépése miatti sürgető időre tekintettel egy újabb nyílt levélben erősítette meg kérését, ezúttal a címzettek: Szalai Annamária, Buda Dóra, Berényi Diána és Boros Márta voltak: Sürgős sajtóőrszemi vizsgálat kérése(2) (2011.01.02. vasárnap).

A médiahatóság első formális munkanapján válaszolt a közírónak(3)  (2011.01.03. hétfő). Levelük oly fontos információkat tartalmaz, hogy itt is közreadjuk:
Tisztelt Andrassew Iván úr!

Tájékoztatom, hogy levelében foglalt kérésének a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa nem tud eleget tenni. Az Alkotmány 61. §-a, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) értelmében a hatóság megjelenés előtt előzetes vizsgálatot nem folytathat, kizárólag a már közzétett médiatartalom képezheti vizsgálata tárgyát. Ugyanakkor arról is tájékoztatom, hogy az Ön által elküldött cikkeket a hatóság megjelenésüket követően sem vizsgálhatja, mert az Mttv. 216. § (4) bekezdése alapján sajtótermék kiadójával szemben hatósági eljárás csak 2011.július 1. után, ezen időpontot követően elkövetett jogsértés miatt indítható.

Budapest, 2011. január 3.

Üdvözlettel:
dr Boros Márta
főosztályvezető

Dr Boros Márta úrasszonynak
Médiatanács Tartalomfelügyeleti Főosztály
főosztályvezető
Andrassew Iván nyílt válasza a hatóság válaszára az író eredeti blogbejegyzésében(3) olvasható.
____________________
Források:
(1) http://andrassew.blogspot.com/2011/01/sajtoorszem-kerese-szalai-annamariatol.html
(2) http://andrassew.blogspot.com/2011/01/surgos-sajtoorszemi-vizsgalat-kerese.html
(3) http://andrassew.blogspot.com/2011/01/tisztelt-andrassew-ivan-ur-tajekoztatom.html
(5) A "Hatóság" pontos neve: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), honlapja és elérhetőségei: http://www.nmhh.hu/?id=hir&cid=4891&mid=2027&lang=hu ill. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanács, honlapja és elérhetőségei: http://www.ortt.hu/statikus.php?oldal_id=2

Saturday, January 1, 2011

Sajtóőrszem kérése Szalai Annamáriától


Az idő sürget, és mert Szerző nem kapott még választ a címzett Hatóságtól, azért itt is közreadjuk másodközlésben levelét, hátha nagyobb az esély arra, hogy e kérelem eljut hozzá - mivel vigyázó szemeit mától már bizonyára az internetre is veté.
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Médiatanács
Szalai Annamária Elnökasszony
Magyar Köztársaság

Tisztelt Elnökasszony!

Tekintettel arra, hogy a Magyar Köztársaság elnöke minden óvó figyelmeztetés ellenére aláírta az új médiatörvényt, és az azonnal hatályba is lépett, olyan helyzet keletkezett, amely a jogbiztonságot veszélyezteti. Ez abból adódik, hogy a médiahatóság büntethet, de nem tudjuk pontosan, hogy miért, hiszen a törvény nem sorolja föl tételesen, hogy milyen cselekedetért milyen megtorlás jár. Ennek az a következménye, hogy az újságíró nem tudja a munkáját végezni, hiszen egyetlen mondata is elég ahhoz, hogy a lapja, rádiója, televíziója vagy éppen internetes portálja olyan büntetést kapjon, amely lehetetlenné teszi a további működést. Sőt, amennyiben nem tud fizetni, akár börtönbe is kerülhet, hiszen Magyarországon a pénzbüntetések elzárásra válthatók.

Az állam nem tarthatja jogbizonytalanságban a polgárait - különös tekintettel arra, ha azzal a személyi szabadságot, az elemi vagyonbiztonságot, családok puszta létét, közösségek megélhetését veszélyezteti.

Ezért hivatalosan kérem, sőt fölszólítom, hogy huszonnégy órán belül jelöljön ki egy olyan szakembert, aki személyesen, teljes felelősséggel és fölhatalmazással vizsgálja meg minden írásomat, mielőtt azokat szerkesztőimnek elküldöm, és azonnal figyelmeztet, ha olyasmit írok le, ami miatt meg fognak büntetni. Az ilyen személyt hagyományosan cenzornak hívjuk, modern demokráciában nemigen lelhető. De tekintettel arra, hogy a Magyar Köztársaság éppen az új médiatörvény életbelépésével - például a megengedhetetlen jogbizonytalanság miatt - elvesztette demokratikus jellegét, kérem kijelölését. Ha a törvénykezés közben Önök nem voltak szégyellősek, vállalják a törvény következményeit is! Jószándékom kifejezéseképpen nem bánom, ha a szakembert médiafelügyelőnek nevezzük. De lehet akár médiaőr, vagy személyes sajtóőrszem is.

Tudom, hogy a határidő rövidnek tűnik, de figyelembe kell venni, hogy január harmadikán jelennek meg az első lapok, amelyeket január másodikán szerkesztünk. A fölém rendelt őrszakember kiválasztásakor szíveskedjék figyelembe venni, hogy olyan emberre van szükség, aki nem csak a joghoz és az újságíráshoz ért, hanem állandóan elérhető - adott esetben éjszaka is -, és alkalmas arra, hogy harminc percen belül érvényes döntést hozzon. Sajnos az újságírás így működik: bármelyik pillanatban, bármilyen határidővel érkezhetnek megrendelések, amelyeket azonnal teljesíteni kell. (De talán a fél órás reagálási határidő belefér ebbe a rendszerbe.)

Tekintettel arra, hogy Elnökasszony személyes elérhetőségét nem találtam kénytelen vagyok jelen kérésemet elküldeni Buda Dóra szóvivőnek, Berényi Diána sajtóreferensnek és Dr. Boros Márta tartalomfelügyeleti főosztályvezetőnek. (Az utóbbi főosztály neve és léte számomra fölöttébb reménykeltő.) Mindaddig, amíg nem kapok hivatalos választ, minden egyes írásomat nekik postázom - beleértve az általam szerkesztett publicisztika rovatban megjelenésre váró írásokat is. Erre biztatom majd minden kollégámat. Remélem sok százan fordulnak majd a Médiatanácshoz ugyanilyen kéréssel. Feltételezem, hogy a harmincmilliárdos költségvetésből tudják teljesíteni kéréseinket.

Amennyiben nem jelzik vissza, hogy az írások törvényt sértenek, azokat közlöm. (Itt jegyzem meg előre, hogy ha kapok kinevezett sajtóőrt, és ő szankciókkal fenyeget, akkor is megjelennek majd a kifogásolt írások - természetesen az interneten, külföldi szervereken. Ezt csak azért jelzem előre, hogy senki ne értsen félre: nem együttműködést ajánlok a hatalomnak. Csupán a jogbizonytalanság megszüntetését követelem. Munkámra nézve a Magyar Köztársaság Alkotmányát tartom követendőnek: “Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.”)
Sajnálom, ha gondot és munkát okozok, de a jelenlegi jogállapotok között nem tehetek mást.

Kihasználva az alkalmat boldog új esztendőt kívánok Elnökasszonynak éppúgy, mint a Médiatanács minden tiszségviselőjének és munkatársának. Csak azért, mert Önök elindították a Második Magyar Médiaháborút, még nem kell keseregnünk és szomorkodnunk. Sőt, örvendezzünk, hiszen van remény arra, hogy a háború végén Magyarország megtisztulva, egy demokratikus jogállamként épüljön újjá. Vannak játszmák, amelyeket úgy látszik, minden rossz előjel és észérv dacára le kell játszanunk. Ilyen a magyar sors.

Tisztelettel

Andrassew Iván
hírlapíró, műsorvezető, rovatvezető, blogger

____________________
Forrás: http://andrassew.blogspot.com/2011/01/sajtoorszem-kerese-szalai-annamariatol.html