“The world is a dangerous place to live in; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.”
(Albert Einstein – refugee from Nazi Germany)

Thursday, November 25, 2010

Feljelentést tett a MAL a Károlyi-szobor meggyalázása ügyében


A Magyar Antifasiszta Liga feljelentést tett a Fővárosi Főügyészségen a Károlyi Mihály-szobor meggyalázása ügyében.SOHA TÖBBÉ FASIZMUST!

Magyar Antifasiszta Liga

1088. Budapest, Múzeum u. 7. e-mail: mal.forum.admin@gmail.comFővárosi Főügyészség

1054. Budapest, Akadémia u. 13.

Tárgy : 1/ feljelentés ismeretlen tettesek által elkövetett garázdaság bűntettében,

2/ indítvány meghalt személyt megillető kegyeleti jog sérelme miatti ügyészi jogérvényesítés kezdeményezésére

Tisztelt Fővárosi Főügyészség !

A Magyar Antifasiszta Liga elnevezésű társadalmi szervezet (1088. Budapest, Múzeum u. 7.; nyilvántartási sorszám: 12.714) az alapítási tevékenységi céljából következően, a mind nyilván­valóbban elharapódzó hazai szélsőjobboldali megnyilvánulásokkal szembeni fellépés terén vállalt társadalmi kötelezettségére tekintettel,

az Ügyvezető Testület elnöke, Hirschler Tamás (....) által képviselve,

a Magyar Köztársaság Ügyészségéről rendelkező 1972. évi V. törvénynek – többek között – a 3. § -ában részletezett, tárgyban értelmezendő hatáskörökre hivatkozással kéri

a jelen feljelentés és indítvány szerint szükséges nyomozati cselekmények kezdeményezését, továbbá, azok beigazolódása esetén a jogsérelmet elkövetők felelősségre vonását, ill. a sérelmet szenvedőket megillető jogvédelem érvényesítését.

Előzmények:

Három napja, november 16-án tartotta a Jobbik Magyarországért Mozgalom a rendezvényét a Bp. V. kerületi Kossuth Lajos tér É-i szegmensében, a Károlyi Mihály szobra előtti térségen. Meghirdetett mozgalmi céljuk Horthy Miklós 1918 nov. 16-i budapesti bevonulása úgymond emlékének megünneplése, továbbá a Károlyi szobor eltávolítását célzó kezdeményezésük tömeg­demonstrációval való alátámasztása volt. Az eseményt megelőzően

- okt. 31-én az 1918-as polgári demokratikus ("őszirózsás") forradalom győzelmének emlékére megemlékezést és koszorúzást szervezett az "Új Spartacus Liga";

- nov. első napjaiban koszorúzott és megemlékezést tartott a szobornál a Károlyi Mihály Társaság;

- nov. 16-án, a Fidesz demonstrációt megelőzve, koszorút helyeztek el a szobor talapzatára a Nagy Imre Társaság és a Magyar Antifasiszta Liga képviselői.

A nagygyűlésről a KurucInfo internetes portálon nov. 17-én – az előző nap 21:59-kor feltett – fotókkal illusztrált híradás jelent meg, amely az MTI-re is hivatkozással beszámolót adott közre a történtekről. (A hír levett másolatát mellékeljük).

Ebből kiderül: táblát akasztottak a Károlyi Mihályt ábrázoló szobor a nyakába "Én felelek Trianonért" szöveggel. A szobor fejére pedig – az elkövetők értékrendje szerinti legalantasabb jelképet – vagyis egyértelműen sértő szándékkal egy kipát raktak. A híradás szerint a biztosításban résztvevő rendőrök közbeavatkozásával ezen stigmatizáló jelek hol levételre, hol ismételten visszahelyezésre kerültek (!?). A fotókon egyértelműen látható, hogy a több megelőző koszorúzás helyszínen hagyott kegyeleti tárgyai mind egy szálig eltűntek: azokat megsemmisítették, vagy eltulajdonították. A részvételemmel történt utolsó koszorúzás utáni, a koszorúkat tartalmazó állapotot rögzítő fotók rendelkezésemre állnak: azokat úgyszintén mellékelem.

A híradások konkrét személyeket is megneveznek, akik állítólag kapcsolatba hozhatók a garázda szobor-gyalázással; ezen állítások valóságtartalmának ellenőrzésére nincs lehetőségünk.

Károlyi Mihálynak, az első magyar köztársaság miniszterelnökének emléket állító szobor annak a nagy formátumú politikusnak a nemzet érdekében kifejtett áldozatvállalását hivatott megörökíteni, aki

a Monarchia széthullásának küszöbén, a katonai vereség árnyékában a világháborúba belerokkant ország egyöntetű és leghangosabb követelésének teljesítésére vállalkozott: békét, de azonnal ! Az általa létrehozott Magyar Nemzeti Tanács az elhíresült 12 pontos kiáltványában követelte a háború azonnali befejezését, az ország teljes függetlenségének megteremtését, mélyre­ható demokratikus reformok bevezetését, valamint a nemzetiségekkel való megbékélést az ország területi integritásának sérelme nélkül.

A kibontakozó „őszirózsás” forradalmi események megkérdőjelezhetetlenül emblematikus szemé­lyi­­sé­geként, kényszeredetten nevezte ki 1918 október 31-én a homo régiusként Budapesten tartózkodó Habsburg József főherceg miniszterelnöknek. Majd, a IV.Károly király novemberi lemondása után november 16-án kikiáltott első magyar köztársaság ideiglenes köztársasági elnöke lett.

Emberi, politikusi nagyságát mi sem jellemezte jobban, mint hogy az Antant teljesíthetetlen követeléseivel, majd a magyar függetlenség eltiprására megkezdett hadműveleti helyzettel szembe­sülve volt politikai taktikai érzéke félreállni és volt hazafiúi kötelességérzete, valamint bátorsága a tömegtámogatásnak köszönhetően akkor a tényleges hatalommal rendelkező szociáldemokrata-kommunista pártvezetők kezébe letenni az ország megvédésének a felelősségét. Ennek a mai demokratikus Magyarország által maximálisan tisztelt, közismert és köztiszteletnek örvendő államférfiúnak az emlékét gyalázták meg, a mindenkit egyformán megillető kegyeleti jogait sértették meg az ismeretlen elkövetők a hivatkozott gyűlésen.

Következtetések:

Álláspontunk szerint a történtek, az uralkodó közvélemény által támogatott, emléket állító köz­hatalmi döntéssel szembeni kihívóan közösségellenes, a rendőri intézkedéssel szembe­helyezkedve erőszakos magatartást tanúsító, nemcsak másokban riadalmat kelteni alkalmas, hanem az egész demokratikus társadalomban megbotránkozást kiváltó jellegével, kimerítik a Btk-ről rendelkező 1978 évi IV. trv. 271. § (1) bekezdése szerint tényállással azonosítható, a (2) bekezdés szerint minősülő, csoportosan elkövetett garázdaság bűntettét.

Emellett, véleményünk szerint, fennállnak a törvényes feltételek a személyhez fűződő jogok Ptk 85.§ (3) bekezdésében tárgyalt védelmének közvádas kezdeményezésére is, miután meghalt személy emlékének megsértése miatt, a személyhez fűződő jogainak érvényesítésére a hozzá­tartozót, ill. a végrendeleti juttatásban részesült személyt megillető jog mellett, a közérdekbe ütköző módon elkövetett, a jó hírnevet sértő magatartás esetén a személyhez fűződő jog érvényesí­tésére az ügyész is jogosult.

A bekövetkezett cselekmények feltehetően több más büntetőjogi, ill. polgári jogvédelmi tényállást is kimerítenek (pl. vagyon elleni bűncselekmény a koszorúk vonatkozásában, v. a jó hírnévhez kötő­dően további személyiségi jogsértés, kisebbség elleni uszítás stb.), azonban ezek érvényesí­tésére szervezetünk nem rendelkezik aktív legitimációval.

A fentiek alapján kérjük, hogy a jelzett két bűncselekményi alakzat vonatkozásában a t. Főügyészség a törvényes felhatalmazására tekintettel, a jogrend védelme, a hasonló deviáns cselekményektől való visszatartás érdekében a szükséges intézkedéseket kezdeményezni szíveskedjen.

Budapest, 2010 november 18.

Tisztelettel:

a Magyar Antifasiszta Liga képviseletében,

Hirschler Tamás,

Ügyvezető Testületi elnök

Melléklet: 4 old./2 lap, szöveg szerint,

6 db fotó____________________
Forrás: http://m-a-l.hu/?p=hir&id=1919

Tuesday, November 23, 2010

„Deeskalationsstrategie“ der Budapester Polizei bei rechtsextremen Veranstaltungen: Gegendemos verhindern.


Pusztaranger, 21. November 2010.

Ein Nachtrag zu meinem Post von gestern1:

Ich habe mich umgehört, warum die Gegendemo denn nun abgesagt wurde und von wem, Polizei oder Veranstaltern, und siehe da: Die Budapester Polizei fuhr die Strategie, die (offenbar im Umgang mit der Polizei unerfahrenen) Organisatoren der Gegendemo einzuschüchtern, indem sie sagte, daß sie die Sicherheit der Teilnehmer nicht gewährleisten könnte, besonders beim Verlassen der Veranstaltung; außerdem würde die Sicherung der Gegendemo den Verkehr sowie die Ruhe der Anwohner überproportional belasten. Es wäre also besser, die Organisatoren würden die Anmeldung selbst zurückziehen. Was sie dann auch taten. Ein Protokoll darüber gibt es natürlich nicht.

(Die werden ihre Lektion jetzt auch gelernt haben…)
Weiter...2
____________________
Quellen:
(1) Jobbik: Antisemitische Denkmalschändung auf Horthy-Gedenkveranstaltung, Pusztaranger, 20. November 2010.
(2) „Deeskalationsstrategie“ der Budapester Polizei bei rechtsextremen Veranstaltungen: Gegendemos verhindern, Pusztaranger, 21. November 2010.

Sunday, November 21, 2010

Statue of Karolyi - outraged by Hungarian parliamentary neo-fascist party Jobbik


16 November 1918: proclamation of the the first Republic of Hungary, president: Karolyi Mihaly, http://en.wikipedia.org/wiki/Mih%C3%A1ly_K%C3%A1rolyi 

16 November 1919: Miklos Horthy entered Budapest at the head of the National Army, http://en.wikipedia.org/wiki/Mikl%C3%B3s_Horthy

16 November 2010, Budapest, Kossuth Square, Statue of Mihaly Karolyi:
Hungarian parliamentary neo-fascist party Jobbik, pretending a celebrating the anniversary of the invasion Horthy, dishonored statue of Mihaly Karolyi, the Hungarian Republic, the democracy, presented their fascist ideas, incited against the order of the Hungarian Republic, intimidated by ther militant appearance,  enjoying the parliamentary immunity:
http://www.youtube.com/watch?v=cp9GS8voh9Y
http://andgond.blogspot.com/2010/11/gazemberek.html
http://index.hu/belfold/2010/11/16/mar_ott_volt_a_hurok_karolyi_nyakan/

Outrage the statue of Karolyi has been beeing a favorite pastime of neo-cross-arrowers for years: http://szentkoronaradio.com/taxonomy/term/4216

Their latest action was expected, therefore, some civilians tried to organize a protest there at the same time , but the police convinced them not to do so  telling  "would not be able" to protect them: http://evita.nolblog.hu/archives/2010/11/16/ Hetkoznapi_gyalazat /

Therefore, unfortunately, now we can act only to express protest postdated, as a regular for years: 21th November 2010, Budapest, Kossuth Square, at the Statue. (see also our calendar).

Thursday, November 18, 2010

Skandalöses Jobbik-Demo bei der Károlyi-Statue in Budapest


Am 16. November 2010, dem 91-sten Jahrestag des Einzugs des Reichsverwesers Nikolaus von Horthy (1920-1944) haben Parlamentsabgeordnete von Jobbik die Statue des ersten Ministerpräsidenten und Präsidenten Ungarns der Jahre 1918-1919, Mihály Károlyi1 geschändet. Ihm wurden eine Kippa aufgelegt und ein Schild mit dem Text "Trianon ist meine Schuld" um den Hals gehängt. Der Rechtsanwalt Péter Dániel, der dagegen protestieren wollte, wurde wüst beschimpft und tätlich angegriffen. Eine im Vorfeld angemeldete Gegendemonstration war von der Polizei nicht genehmigt worden.____________________
Quellen:
(1) http://de.wikipedia.org/wiki/Mih%C3%A1ly_K%C3%A1rolyi
(2) http://index.hu/belfold/2010/11/16/mar_ott_volt_a_hurok_karolyi_nyakan/

Sunday, November 14, 2010

Ungarns konservative Revolution


Ein Vortrag gehalten von Magdalena Marsovszky am 21.Oktober 2010 im AZ Conni in Dresden.

Die Parlamentswahlen vom April 2010 besiegelten einen tiefgreifenden Umbruch in der politischen Landschaft Ungarns. Die bis dahin regierenden Sozialdemokraten der MSZP büßten über 50 Prozent ihrer Stimmen ein. Im Gegenzug erlangte die rechtsnationalistische Fidesz eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament. Beinah wären die Sozialdemokraten noch von der faschistischen Jobbik eingeholt worden, die erstmals zur Wahl antrat und mit 17 Prozent der Stimmen gleich zur drittstärksten Kraft avancierte. Dieser enorme Rechtsruck kam nicht unerwartet, hatten Fidesz und Jobbik doch bereits bei der Europawahlen im Juni 2009 herausragende Ergebnisse erzielt und die Sozialdemokraten deklassiert. Die nun erlangten Mehrheitsverhältnisse geben der Fidesz-Regierung unter Viktor Orbán weitreichende Möglichkeiten.

Der Erfolg der rechten Parteien speist sich aus verschiedenen Quellen. Eine beachtliche Mehrheit der ungarischen Bevölkerung teilt einen aggressiv-sentimentalen Chauvinismus, der sich um das `Trauma von Trianon´, dem Verlust von zwei Dritteln des Territoriums nach dem Ersten Weltkrieg, aufgebaut hat. Hinzu kommen oftmals antidemokratische Tendenzen, die sich etwa in einer breiten Verehrung für den ungarischen Reichsverwesers Miklós Horthy ausdrückt, der das Land von 1920 bis 1944 autoritär regierte. Insbesondere der Erfolg der Jobbik basiert auf offener antisemitischer Hetze einerseits und rassistischem Antiziganismus andererseits. Und hier bleibt es keineswegs nur bei Worten: Mit der `Ungarischen Garde´ steht eine faschistische Vereinigung bereit, die sich als militanter Arm der Jobbik begreift. Bereits mehrfach schlug die Hetze in mörderische Taten um, als gezielt Häuser von Roma angezündet wurden und Flüchtende durch die im Hinterhalt lauernden Täter ermordet wurden.

Die Situation ist zugespitzt und wirft zahlreiche Fragen auf: Einige Antworten zu den Ursachen des Siegeszugs der ungarischen Rechten, zu den damit verbundenen Auswirkungen, aber auch zu Möglichkeiten der Gegenwehr wird die Vortrags- und Diskussionsveranstaltung geben.

Magdalena Marsovszky ist freie Kulturwissenschaftlerin und Publizistin, lebt in Budapest und München. Sie ist Vorstandsmitglied des Villigster Forschungsforums zu Nationalsozialismus, Rassismus und Antisemitismus e.V.

Sie können sich den Vortrag hier anhören:oder hier vom archive.org herunterladen.

Diese Tonaufnahme ist Teil der Sammlung
Community Audio
Creative Commons license: Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0
____________________
Quelle: http://www.archive.org/details/MagdalenaMarsovzskyUngarnsKonservativeRevolution

Saturday, November 13, 2010

Hungary: Race Hate against Jews and Roma


[See also in our calendar: http://antifa-hungary.blogspot.com/p/naptar-calendar.html]

Special lecture on Wednesday 24 November 2010, 7pm by Magdalena Marsovszky at The Wiener Library in London, the world's oldest Holocaust memorial institution.
Organised in partnership with Searchlight, the international anti-fascist magazine.

Magdalena Marsovszky is an independent scholar and author living in Munich and Budapest. As a member of the board of Villigst Research Forum on National Socialism, Racism and Antisemitism (forschungsforum.net), her specialist fields of academic research include the study of antisemitism as a cultural attitude, ethnicity and völkisch thinking and antiziganism.
She has particularly monitored and written extensively about the growth of hatred and hate speech against Jews and Roma since the Hungarian elections of April 2010 in which a right-wing conservative government was elected with a massive majority and in which Jobbik, the sister organisation of the right-wing extremist British National Party, was able to win 47 seats in the national parliament. Currently she is delivering lectures in Germany and the UK on the situation in Hungary. Her lecture at the Wiener Library is her first in this country.
The lecture will be held at The Wiener Library, 4 Devonshire Street, London, W1W 5BH.
Admission is free but spaces are limited. To reserve a place, please email info@wienerlibrary.co.uk or call +44 20 7636 7247. To ensure you get a seat on the night, please make sure you arrive at the Library at least ten minutes before the lecture is due to start. After this point, we will consider allocating any empty seats to guests on standby, so that places do not go unused.
Refreshments will be served after the lecture.
____________________
Source: http://www.wienerlibrary.co.uk/

Wednesday, November 10, 2010

Radnóti Menet 2010 / Köszönjük


Ezúton (is) köszönjük mindazoknak, akik a kezdeményezéshez / felhíváshoz csatlakozva segítettek
> az előkészületekben:
- továbbadták a hírét
-- szóban;
-- elektronikus csatornákon;
-- szórólapokon, plakátokon;

> a kivitelezésben:
- hangtechnikai eszközök kölcsönadásával;
- autók rendelkezésre bocsájtásával;
- emberi erőforrásaikkal;
- lelki-erkölcsi támogatásukkal;
- a 17 km-es út, vagy annak egy-egy szakaszán fizikai képességük szerinti végigmenetelésével;
- a Duna-parti Cipőknél türelmes várakozásukkal a menetelők megérkezéséig, hogy azt végül a jelenlétükkel ünnepélyessé, emlékezetessé tegyék, és ezzel az érkező menetelők fizikai fáradtságát enyhítsék;

Köszönjük mindezt a
- szervezőtársaknak;
- barátoknak;
- ismerősöknek;
- ügytársaknak;
- "mezítlábas parttársaknak";
- médiamunkásoknak;
- közéleti ("VIP") személyeknek;

Többekben felmerült kérdések:
- miért hétköznapra szerveztük? Azért, mert
-- 1944. november 9.: Radnóti Miklós magyar költőt meggyilkolták nyilas keretlegények;
-- 1938. november 9-10.: Kristályéjszaka - zsidók tömeges meglincselése, kifosztása, haláltáborokba hurcolása - miatt november 9.-ét nyilvánították a fasizmus és antiszemitizmus elleni tiltakozás nemzetközi napjává;
-- november 6-7. lehetett volna egy alkalmas hétvége, ha a dátum nem kapcsolódna egy olyan történelmi eseményhez, mely összeférhetetlen a Menet küldetésével;
-- nem hisszük - tapasztalataink alapján -, hogy a munkanap okozná a "tömegek" távolmaradását;
- miért épp a 298-as parcella és a Duna Parti Cipők határolja a menet útvonalát? Azért, mert
-- az elmúlt 20 év kormányai sikeresen segédkeztek abban, hogy a 298-as parcella újnyilas kegyhellyé válhasson: az adófizetők pénzén nyilas tömeggyilkosoknak biztosítanak - a magyar és nemzetközi utókort félrevezetve - nemzeti díszsírhelyeket. Olyan nyilasoknak, akik Radnóti Miklóst megölték, olyan nyilasoknak, akik a Dunába lőtték magyar állampolgárok sokaságát - nőket, gyerekeket, férfiakat - "önként, kéjjel". Ez az abszurd tény köti össze a 298-as parcellát a Cipőkkel, melyre a figyelmet felhívni csak egy 17 km-es "őrült" gyaloglással van remény.

Elnézést kérünk
mindenkitől
- a (végül ugyan behozott) jelentős késésért a tervezett időpontokhoz képest;
- a Cipőknél tervezett zenés zárórendezvény - váratlan hangtechnikai problémák okozta - elmaradásáért, ill. a beszédek rossz hallhatóságáért (az előre készenlétbe helyezett generátor - talán az esős idő miatt - az áram szolgáltatását megtagadta.)

Mentségünkre
szolgálhat - talán - az, hogy néhány ("őrült") abszolút civil kizárólag saját szűkös emberi és anyagi erőforrásait tudta csak az ügy szolgálatába állítani, megélhetési- és látványszervezetek segítségétől mentesen.

Ehhez képest, mindennek ellenére, vagy épp ezért, az akciót sikeresnek tekintjük. Különösen ha arra gondolunk, hogy csak a lehetetlent érdemes megcélozni, hiszen a (könnyen) megvalósíthatóban nincs igazi kihívás.
Ezért már most kinyilvánítjuk szándékunkat: jövőre újra meg fogjuk csinálni (a hétszázát!) - továbbra is megőrizve az abszolút civil, pártmentes jelleget. Az első két Radnóti Menet szervezésének tapasztalatait hasznosítva, és most egy év felkészülési időt hagyva hisszük, hogy az eddigi hibák nélkül jobban, elegánsabban tudjuk megvalósítani. Így már most kérünk, jegyezd elő a naptáradban: 2011. november 9. (szerda), Radnóti Menet 2011. Kapcsolatfelvételi lehetőség továbbra is:
(Ezúton kérjük tegnap velünk menetelő társainkat, akikkel elmaradt a kölcsönös kontakt-csere, hogy szintén jelentkezzenek a fenti címen.) A segítési lehetőségek listájából most bőven van még idő válogatni: https://docs.google.com/fileview?id=0B3dUyc_PhgIOZTk0ZmU1YzUtYjU1ZC00YmY5LTgzNjAtMmE1ZDg0ZTFhZDVk&hl=hu

És addig még van idő azon is elgondolkodniuk a pár hónap óta szorgosan csodálkozó parttársaknak (is), hogy nem arra kell várni, hogy a demokrácia mit tehet (valamikor, valahol) érted, hanem inkább az jusson eszedbe, hogy TE mit tehetsz a demokráciáért. Itt és most.

Vesd el az illúziókat: a demokrácia nem fog az ajtódon bekopogtatni (még egyszer), hogy "íme, itt vagyok, és a te dolgod csak annyi, hogy élvezz." A demokrácia egy sokszereplős, végtelen játszma, melyért minden egyes (legfőképp "mezítlábas") állampolgárnak keményen dolgoznia kell, minden egyes nap, szüntelen. Ezt megérteni az eltékozolt 20 év alatt bár nem sikerült.
De tanulni sohase késő.

Friday, November 5, 2010

Radnóti March 2010


Civilians initiated a ~17-kilometre rally on the 9th November 2010 in Budapest from Parcel 298 of the cemetery "Újköztemető"(a) to the Shoes on the Danube Promenade(e)
  • in remembrance of the Hungarian poet Miklós Radnóti(1), murdered by Hungarian Nazis (Arrow-Crossers (2)) on the 9th November 1944;
  • in remembrance of the Night of Broken Glass(3) (a.k.a. Reichskristallnacht), a pogrom or series of attacks against Jews throughout Nazi Germany and in parts of Austria on the 9-10 November 1938;
  • on the occasion of the International Day Against Fascism and Antisemitism(4);
  • to draw attention to the scandal of Parcel 298(a);
  • to draw attention to the fact that Hungarians have thrown away democracy in 2010(5)in favour of the omnipotence of the far-right political power Fidesz (cooperating with Jobbik behind the scenes).

A group of civilians will march throughout the whole way. The same rally took place also last year, on the 23th October 2009.

Cemetery maps can be found here: http://antifa-hungary.blogspot.com/2010/10/radnoti-march-2009-cemetery-maps.html
The route details are described here: http://antifa-hungary.blogspot.com/2010/10/utvonal.html

The organizers ask and will be thankful for any kind of help.Stations of the march with (planned) times:
  • Parcel 298 of the Cemetery "Újköztemető"(a), Address: Budapest X., Kozma utca 8. - Start time: 12:00.
  • Plaque Little Warsaw(b), Address: Budapest VIII., Népszínház utca 46.
  • Monument of Hungarian Jewish inmates of forced labour camps(c), Address: Budapest VII., Bethlen Gábor tér 2.
  • Plaque of Ferenc Koszorús(d), Address: Budapest VII., Károly körút 3.
  • Shoes on the Danube Promenade(e), Address: V., Kossuth Lajos tér 4. - Final station ~17:00-18:00. Here a torchlight commemoration of the victims of the Arrow-Cross terror and receiving of the marchers will be performed by New Spartacus League from 17:30.


More details of the the 2009 march can be found in another post: http://antifa-hungary.blogspot.com/search/label/Radn%C3%B3ti%20March%202009

A marcher's report on the 2009 rally (in Hungarian) is presented here: http://evita.nolblog.hu/categories/Radnoti_Menet/
____________________
Sources:
(1) Miklós Radnóti: http://en.wikipedia.org/wiki/Mikl%C3%B3s_Radn%C3%B3ti
(2) Arrow-cross: http://en.wikipedia.org/wiki/Arrow_Cross;
(3) Night of Broken Glass: http://en.wikipedia.org/wiki/Kristallnacht
(4) International Day Against Fascism and Antisemitism
http://www.unitedagainstracism.org/pages/infon9_10.htm
http://www.unitedagainstracism.org/pages/underframeInternationalDayAgainstFascism.htm#99
(5) 2010. Hungary: democracy is over, http://antifa-hungary.blogspot.com/2010/05/hungarian-parliamentary-election-2010.html

(a) The parcel 298 is the spot of the scandal: mass murderers (Hungarian Nazis - Arrow-Crossers) are buried here and their graves have been handled by various governments since about 20 years like the those of national heroes, funded by state money. The scandalous story is documented (unfortunately, only in Hungarian) here: http://298.nolblog.hu
(b) Memory of the (Little) Ghetto uprising; Photos about the spot: http://www.photoblog.com/utazo/2008/11/13/
(c) A memorial of the Jews who lost their lives in World War II as Hungarian inmates of forced labour camps; more in Hungarian: http://www.szoborlap.hu/7351_a_zsido_munkaszolgalatosok_emlekmuve_budapest_baraz_tamas_2009.html
(d) He was an officer of the Hungarian army who stopped the deportation of Jews in Budapest with his troupes on the 9th July 1944; more in Hungarian: http://hu.wikipedia.org/wiki/Koszor%C3%BAs_Ferenc
(e) Shoes on the Danube Promenade: http://en.wikipedia.org/wiki/Shoes_on_the_Danube_Promenade

Radnóti Menet 2010 / Részletek csatlakozóknak


Amiről a Menet szól:Amiben segíthetsz & tanácsok:
(nem csak menetelőknek) részletesen, letölthető, nyomtatható formában itt: https://docs.google.com/fileview?id=0B3dUyc_PhgIOZTk0ZmU1YzUtYjU1ZC00YmY5LTgzNjAtMmE1ZDg0ZTFhZDVk&hl=hu


Program:
2010.11.09. kedd, 12:00-18:00
Budapest X., Kozma utca 8. - V., Kossuth Lajos tér 4.

Állomáshelyek
útszakaszok(km) / menetidő(kb) / érkezési időpontok(kb.)

A: Újköztemető, 298-as parcella
Budapest X., Kozma utca 8.
0 km (a főbejárattól a parcella kb. 2 km-re van!)/ 0h 0' / 12:00

B: Kis Varsó emléktábla
Budapest VIII., Népszínház utca 46.
~8,7 km / ~1h 45' / ~13:45 - 14:15

C: Magyar Zsidó Munkaszolgálatosok Emlékműve
Budapest VII., Bethlen Gábor tér 2.
~1,4 km / ~0h 17' / ~14:30-14:45

D: Koszorús Ferenc emléktáblája
Budapest VII., Károly körút 3.
~2,1 km / ~0h 26' / ~15:30-15:45

E: Cipők a Duna parton
Budapest V., Kossuth Lajos tér 4.
~2,4 km / ~0h 29' / ~17:00 - 18:00
Itt 17:30-tól fáklyás megemlékezés, és az érkező menetelők("lerogyók") fogadása.

A táv teljes hossza: ~16, 6 km, nettó gyaloglási időtartama: ~ 3 óra
A fenti km- ill. idő-adatokat az aktuális időjárási, ill. közlekedési,
esetleg egyéb rendkívüli körülmények befolyásolhatják.


További részletes információk:

2009. évi Radnóti Menetről részletek:

Thursday, November 4, 2010

Was wäre, wenn...


Iván Andrassew
28. Oktober 2010.
http://andrassew.blogspot.com/2010/10/talan-ha.html

László Gatter, Vorsitzender des Budapester Obergerichts hat seinen Rücktritt zum Teil deshalb eingereicht, weil das Eingreifen der Regierungspartei Fidesz in die Arbeit des Verfassungsgerichtes „nicht seinem juristischen Geschmack entspricht“. Zumindest stand dies auf Platz eins der Liste der Gründe für seinen Rücktritt.

Dieser Eingriff könne nämlich seiner Meinung nach bedeuten, dass ein Urteil, das „aus irgendeinem Grund den Betroffenen nicht gefällt“, später, durch eine erneute Gesetzänderung außer Kraft gesetzt werden könne. Er fügte hinzu, dieses Vorgehen sei „eine ziemlich riskante Auffassung“ vom Rechtsstaat.

Die Fidesz Bürgerliche Union schafft die Demokratie von Tag zu Tag, Schritt für Schritt ab. Wenn die Partei ein Gesetz vom Parlament verabschieden lässt, in dem es darum geht, dass sie mit einer Entscheidung des Verfassungsgerichts nicht einverstanden ist, und die Zuständigkeiten des Verfassungsgerichts einschränken lässt so dass sie mit dieser Situation nie wieder konfrontiert wird, dann bedeutet dies die praktische Einführung der Diktatur. Bis jetzt konnte man noch darüber diskutieren, ob Orbán ein Diktator sei, oder nicht, oder noch nicht oder nicht so eindeutig. Ab jetzt steht es außer Zweifel.

Das, was er jetzt mit dem Verfassungsgericht vorhat, bedeutet einen Wendepunkt, von dem es mit Demonstrationen und Petitionen im Parlament, mit sogenannten zivilen Mitteln kein Zurück mehr gibt. Das Gewissen der Zweidrittler* und ihrer Wähler funktioniert nicht. Dass es so weit kommen konnte, liegt auch an uns, doch wir haben jetzt keine friedlichen Mittel mehr, diese Willkür zu stoppen. Und gewalttätig wollen wir ja nicht werden, da wir Europäer sind. Wir haben niemanden, mit dem wir uns zusammenschließen könnten, sind ja selbst in unseren eigenen Reihen nicht einig. Auch bei uns ist oft zu hören: „ich schließe mich Euch nur an, wenn der und der nicht dabei ist“. Eine Schande ist das. Mag sein, dass wir uns einmal aus dieser Situation befreien, doch bereits jetzt ist es zu spät.

Vielleicht kann das Verfassungsgericht, oberster Hüter der Gesetze, helfen. Vielleicht. Wenn nach der voraussichtlichen parlamentarischen Verabschiedung des Gesetzesvorschlages durch den Fidesz alle Verfassungsrichter ihre Ämter niederlegen würden. Wenn in ihren Begründungen explizit stünde, sie könnten nicht Mitwirkende an der Abschaffung des Rechtsstaates sein. So ein Schritt würde vielleicht Orbán und seinen Anhängern dazu verhelfen, zu verstehen, dass es schlimm um Ungarn steht. Denn, sollte das Gesetz verabschiedet werden, würde das bedeuten, dass der Staat zerfällt, und das Regieren selbst dann unrechtmäßig wäre, wenn es ansonsten den Gesetzen entspräche. Ein solcher Schritt der Verfassungsrichter könnte eine die Welt aufrüttelnde Mahnung bedeuten, derer würdig, die ihren Eid als Hüter des demokratischen Rechtsstaats ablegten.

Keine Angst! Orbán würde keinen einzigen finden, der sich trauen würde, ihre Plätze einzunehmen. Es gibt ja einen höheren Ethos, als den einer verderbten Macht.


____________________
* Orbán und seine Leute berufen sich oft auf die besondere Ermächtigung, die ihnen vom Volk dadurch erteilt wurde, dass bei den letzten Parlamentswahlen im April 2010 über zwei Drittel der Bürger Fidesz wählte. Das ist im Übrigen falsch; bei einer Wahlbeteiligung von 64,4 % erhielt Fidesz 53,2 % der abgegebenen Stimmen. Nur das ungarische Wahlsystem ermöglicht so etwas: Fidesz erhielt mit den Stimmen von 53,2 % der Wähler (also nur 34,3 % aller Wahlberechtigten!) 68,1 % der Sitze im Parlament und verfügt somit über eine Zweidrittelmehrheit. Das ermöglicht dem Fidesz die Verfassung zu ändern, was er nun auch tut.
____________________
Quelle: Iván Andrassews fernes Tagebuch http://andrassew.blogspot.com/