“The world is a dangerous place to live in; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.”
(Albert Einstein – refugee from Nazi Germany)

Thursday, June 10, 2010

MAL nyílt levele Orbán Viktorhoz (Holokauszt-tagadást tiltó törvény megszüntetése)


Budapest, 2010. június 10., csütörtök 05:17, a Magyar Antifasiszta Liga(1) nyílt levele a holokauszt-tagadást büntető törvény módosításáról(2)

Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnök, pártelnök  úrhoz

Tisztelt Elnök  Úr ! 

Mint arról a magyar közvélemény már értesült, a Fidesz MPP két jeles személyiségének kezdeményezésében, a párt parlamenti frakciójának támogatásával tegnap törvénymódosítási javaslat elfogadására került sor, mely a Btk. 269/C § rendelkezését, egészen pontosan annak értelmezését változtatta meg. Az eredeti rendelkezés, melyet a 2010 ápr. 10.-én hatályba lépett 2010. évi XXXVI. trv. iktatott e törvénykönyvbe, a holokauszt nyilvános tagadásának bűncselekményét rendelte büntetni.
Ismeretes, milyen keserves előzmények és folyamatos jogtechnikai szabotálás után, végülis az EU jogpolitikai irányelveihez való igazodás követelményének nyomására kerühetett sor e rendelkezés meghozatalára.

Nemhogy a kapcsolatos joggyakorlat kialakulására, hanem (ismereteink szerint) még  érdemi alkalmazására sem kerülhetett sor, a Fidesz MPP máris sürgős szükséget érzett az e törvény által biztosítható (és valljuk be, eléggé szegényes) jogvédelmi lehetőségnek a társadalmi lét mindennapjaiból való kiiktatására. Köztudott, hogy az elvárt joggyakorlat nem történelmi objektivitásokról alkotott személyes vélemények szankcionálásának, hanem valójában a gyűlöletre uszítással, egy kisebbség kollektív becsületének megsértésével, az emberi méltóság tudatos és bűnös megalázásával elkövetett rasszista, szélsőjobboldali cselekmények elleni törvényes fellépésnek a céljait szolgálta volna. Ennek fényében különösen bizarr, ugyanakkor a hazai és a nemzetközi közvélemény előtt igencsak beszédes képet szolgáltat pártjának a humanista értékek melletti elkötelezettségéről, mikor akár fasiszta, akár náci, vagy különösen a hungarista ideológiák szolgálatában Magyarországon, egyedi jellemzőkkel, iparszerűen elkövetett népírtás, a holokauszt relativizálására szavaztak azok a képviselők, akik a bármely egyéb diktatórikus rendszerekhez is köthető áldozat-tömegre való, az eredeti törvényalkotói szándékot illetően történelmietlen hivatkozással az eredmény, a holokauszt néven nevezését rendelték most mellőzni.

De a közvélemény azt is látja, hogy átlátszó szándék játékszerévé  szeretnék tenni. A módosított törvényszöveg immáron nem a holokauszt, hanem a nemzetiszocialista (és a kommunista) rendszerek által elkövetett népírtás és emberiség ellenes cselekmények tagadásáról szól. E szándék mögött nem nehéz felismerni azt a fiskális stílust idéző ravaszkodást, mely arra építene, hogy a történelmünk sötét lapjait előidéző események idején hatalmon lévő rendszereket (azoknak klasszikusan fasiszta–fasisztoid, vagy hungarista irányultságára tekintettel) csak éppen nemzetiszocialistának nem lehet tartani. Vagyis a fasiszta-hungarista szellemi reinkarnációban fellépő mai jobboldali extremizmus cselekményeire e kiherélt és kiforgatott törvény éppenhogy nem lesz alkalmazható ...! 

Tisztelt Elnök  Úr ! Az Ön  többszörösen kifejtett álláspontjára hivatkozva, nem mentesítheti magát attól, hogy a kapott erős felhatalmazásra tekintettel ne valamennyi magyar állampolgár érdekeinek a képviseletét felvállaló kormányzást folytasson. Ebbe a körbe tartozik a pártjának a politikai, a parlamenti tevékenysége is. A jelen levélben kifogásolt törvénymódosítási fellépés azonban nem ebbe az irányba mutat.
A Magyar Antifasiszta Liga tagsága határozottan elítéli ezt, a szélsőjobboldali cselekmények büntetlenül maradásának érdekét szolgáló, valójában e súlyos devianciát egyértelműen támogató jellegű, a kormánytöbbséggel visszaélve elkövetett „jogalkotási” műveletet !

Tudnia kell, hogy az antifasiszták, csakúgy mint társadalmunknak az igencsak keserű élettapasztalattal rendelkező, rengeteg megpróbáltatással már szembenézett, ismét bűnbaknak tekinteni szándékozott tagjai mélyen elítélik kezdeményezésüket !!! Ami egyébként politikailag semmiféle használható hozadékot nem ad és csak arra alkalmas, hogy az új kormányerőnek a jobboldali szélsőségekhez kötődő valóságos kapcsolatát leleplezze.  

Budapest, 2010 június 9.

       Tisztelettel: 
        Hirschler Tamás, az Ügyvezető Testület elnöke
____________________
Források:
(1) http://os.mti.hu/Pages/News.aspx?ni=62624#62624
     www.m-a-l.hu
(2) Módosításnak csak formálisan lehet nevezni: csak a törvény számozása maradt meg, valójában tartalmilag ez egy másik törvény, a holokauszt tagadását már nem tartalmazza. Amire a Fidesz korábban ellenzéki pártként végig törekedett, most teljhatalmú kormányzó pártként azonnal megvalósította: egy homályos (szabadon értelmezhető) gumitörvénnyel az ország fasisztoid erőinek és a baloldali-liberális társadalmi-politikai állampolgárok, szervezetek ellen tervezett-folytatott saját diktatórikus bosszúhadjáratának segítése: http://holtvolt.blogspot.com/search/label/parlament. Tökéletes. 

1 comment:

 1. A mostani holkausztról mi a véleményetek mert szerintem itt is válogatnak a selejt mehet a dögkútba!2012-ben rokkantsági bizottság, a Dr. Mengelét játsszák!

  ReplyDelete