“The world is a dangerous place to live in; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.”
(Albert Einstein – refugee from Nazi Germany)

Thursday, April 28, 2011

A Magyar Antifasiszta Liga és a Magyarországi Munkáspárt-2006 nyilatkozata a gyöngyöspatai események kapcsán


Az ország közvéleményével egyetemben, mi is megdöbbenéssel kísértük figyelemmel a Heves megyében randalírozó neo-gárdistáknak a helyi cigány lakosság megfélemlítésére, menekülésre késztetésére irányuló, ravaszul kitervelt aljas, rasszista akcióit.
Különösen a kormányzat részéről tapasztalható kétszínű mellébeszélések okoztak felháborodást. Helyesen közelítette meg ugyan a sajtó nyilvánossága előtt a belügyminiszter a jobboldali extremisták által kierőszakolt konfliktus lényegét, miszerint nincs és nem lehet alternatívája az állami erőszak monopóliumának, ám ennek ellenére nem lépett fel a helyszínre vezérelt rendőri erő a szükséges határozottsággal a nyilvánvaló jogsértést, a helyi hatalom erőszakos kisajátítására és alkalmazására törekvést elkövető szervezetek és tagjaik ellen. Sőt: még a történési ismeretek hiányáról is tanúbizonyságot téve, egyenesen kétségbe vonta úgy a masírozó kigyúrt rasszisták terhére felvethető félelemkeltés tényét, mint a menetelősdibe beleszédültek maradását illető feltételezéseket. Pedig nyíltan szembeszegülve ezzel az állítólag megtett közhatalmi intézkedéssel, ők igenis, maradtak! További presztízsveszteséget okozott a rendőrségnek a nagy nehezen előállított Véderő-aktivistáknak az egri Városi Bíróság által pánikszerű gyorsasággal elrendelt „ártatlansága” és szabadlábra helyezése, amely kivételes elnézést félreértve (vagy megértve?) sietve vissza is tértek a megkezdett náci-akciójuk folytatásához...

Ami ma Heves megyében történik, az véleményünk szerint egy tipikus puccs-előkészület. A szélső-jobb lázadási potenciáljának approbálása folyik a konzervatív(nak mondott) jelenlegi államhatalom ellenében. Ennek megtűrése pedig a legtipikusabb árulás!!!

Úgy a nyugalom megőrzésében érdekelt közvélemény, mint a bűnbaknak kinézett roma lakosság, de különösen a társadalom humanista elkötelezettségű, demokrata értékrendet valló csoportjai élesen ellenérdekeltek a pillanatnyilag döntetlennek látszó politikai kötélhúzás végső eredményének alakulásában: a Horthy-korszaknak, vagy egyenesen a Szálasi-féle nemzetvesztésnek a politikai gyakorlatát akarja-e feléleszteni és rájuk kényszeríteni a hatalmi elit éppen figyelmet érdemlő érdekcsoportja?

Meggyőződésünk, hogy a jogszabályi háttérnek legalább két eleméhez kell hozzányúlni a törvényes állami hatalom helyreállítását, a provokációk megismétlődésének elkerülését szolgáló intézkedések körében:
  • ki kell egészíteni a Btk. garázdasággal kapcsolatos normaszövegét az önvédelemre és/vagy ellenintézkedésre provokálás tényállásával;
  • korlátozni szükséges a helyi közhatalmi feladatok ellátását segítő önkéntes polgári szerveződések beavatkozási körletét az adott önkormányzat illetékességi területére, előírva továbbá azt is, hogy fellépésük során maradéktalanul kötelesek igazodni a rendőrségi törvényben előírt intézkedési feltételekhez, követelményekhez.
Kategorikusan elutasítjuk azt az esetleges forgatókönyvet is, mely „rendvédelmi” funkcióra szeretné alkalmasnak hagyni a különféle paramilitáris szervezkedéseket, a munkaerőpiaci- és a szociális ellátásból történő állami kivonulás, a gazdaság teljesítőképességének megállíthatatlan romlása következ­mé­nyeként már reálisan várható általános elégedetlenség okozta éhség-lázadások elfojtásában való felhasználásukra számítással. Egy ilyen megközelítés koronázná csak meg igazán az ország jogállamiságának elvesztését, a feltámasztott jobboldali kurzus rasszista, antiszemita, cigányellenes törekvéseit!

Ismételten, a magyar lakosság, az európai közvélemény, de nem kevésbé a történelem előtt viselt elkerülhetetlen felelősségükre emlékeztetve felhívjuk a törvényhozó- és a közhatalom birtokosainak figyelmét, hogy a tűzzel játszanak, mikor akár a saját fasiszta eszmeiségük kiélése érdekében, akár az ilyenek jegyében fogant törekvések elleni határozott fel nem lépésükkel semmibe veszik a náci mételyt egyszer már húszmillió áldozat árán megsemmisítő antifasiszta koalíció történelmi tanulságait, az ezek szentesítéséről rendelkező és a hatályos magyar joganyag részét képező Párizsi Békeszerződés előírásait, vagyis a fasiszta (így rasszista) szervezkedés, és az ilyen szellemiségű szervezetek megtűrésének tilalmát!

A Magyar Antifasiszta Liga – mint eltökélten antirasszista civil szervezet, és a Magyarországi Munkáspárt-2006 – mint a rendszerváltás veszteseinek érdekeit képviselő és védő párt határozottan elítélik a romák amúgy is kriminális életfeltételeinek még további tönkretételét, a lakóhelyükről elűzésüket célzó sanda törekvéseket, az extremista jobboldal féktelen tobzódását valójában megtűrő kormányzati kétszínűséget!

Felemeljük szavunkat a tudatosan kiprovokált önbíráskodásba keveredett roma gyanúsítottak védelmében: elvárjuk, hogy ügyükben igazságos, a kényszerítődésüket a helyszíni életszerűséggel arányosan figyelembe vevő, tisztességes ítélet szülessék !

Budapest, 2011. április 28.

a Magyarországi Munkáspárt 2006 képviseletében:
Vajnai Attila elnök,

a Magyar Antifasiszta Liga képviseletében:
Hirschler Tamás elnök.

____________________
Forrás: Magyar Antifasiszta Liga, http://m-a-l.hu/

No comments:

Post a Comment