“The world is a dangerous place to live in; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.”
(Albert Einstein – refugee from Nazi Germany)

Sunday, February 13, 2011

Álságos "megemlékezések" Budapest felszabadulásáról


Budapest 1945. február 13-án szabadult fel a náci megszállás alól.(1)

Ebből az alkalomból álságos beszédek hangzottak el olyan közéleti személyek szájából, akik 20 éve hatékonyan segítik Magyarországon az újfasizmus, a neonyilas eszmék, mozgalmak erősödését. Beszédükben most is a német nácik és magyar nyilasok által végzett népirtást, az általuk okozott szenvedést, pusztítást jelentéktelenebb színben tüntetik fel a szovjet csapatokéhez képest. A források, beszédek egyetlen utalást sem tesznek arra, hogy a fasiszta ideológia, annak német náci és magyar nyilas híveinek elvakult, véres tobzódása vezetett oda, hogy végül a támadók és megtámadottak oldalán egyaránt oly nagy számú áldozatot követelt a II. világháború, és ezen belül Budapest náci megszállása, majd ez alóli felszabadítása.(2) A 20 éve megszokott módon most is azt sugallva ezzel, hogy a fasizmus kevésbé veszedelmes, mint a baloldali eszmék.

"A szovjet erők Budapestet pedig nem felszabadították, hanem ellenséges városként bevették" - mondta Csomós Miklós(fidesz), Budapest főpolgármester-helyettese(3). Különös dolog lenne egy hadban álló félnek nem ellenségesnek tekintenie egy olyan ország városát, amely ország őt megtámadta, mégpedig a pusztító német náci hadigépezet oldalán.(4)

Részt vett a megemlékezésen az a Boross Péter (Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság), aki egy volt nyilasnak hathatós segítséget adott ahhoz, hogy a 298-es parcellát közpénzen újnyilas kegyhellyé alakíthassa. A parcella a mai napig fontos szerepet játszik az újnyilas eszmék, mozgalmak erősítésében.(5)

Részt vett a megemlékezésen az a Lomnici Zoltán, aki annak az Emberi Méltóság Tanácsának az elnöke, mely tanácsban az újfasiszta, antiszemita média jeles képviselői is szerepelnek.(6)

És természetesen egyetlen forrás, beszéd sem utal arra, hogy Magyarország, Budapest jelenleg az újfasizmus egyik bástyája, nemzetközi viszonylatokban is. Hogy a parlamentben is ott van egy újfasiszta párt, a Jobbik, a második világháborút lezáró párizsi békeszerződésnek megfelelő magyar törvényt megszegve.(7)

____________________
Források:
(1) Cívishír.hu, 2011-01-18, "A gettó felszabadult, de az antiszemitizmus tovább él": http://www.civishir.hu/belfold/a-getto-felszabadult-de-az-antiszemitizmus-tovabb-el/0118121606
Bihari Ádám: Füstölgő romhalmaz volt az egész város, FN.hu,2011. február 13.: http://www.fn.hu//belfold/20110212/fustolgo_romhalmaz_volt/
(2) Budapest ostromára emlékeztek a Farkasréti temetőben, önkormányzat.net, http://onkormanyzat.net/2010/cikkek/9177
Elnöki megemlékezés a második világháború civil áldozataiért, KEH.hu, 2011.02.11.: http://www.keh.hu/index.php?submenu=articles&cat=5&id=661&details=1
(3) Boross Péter: soha többé háborút! fmf.hu (MTI), 2011. február. 11.: http://fmh.hu/belfoldi/20110211_soha_tobbe_haborut
(4) Magyarország bekapcsolódása a német–szovjet háborúba: http://mek.niif.hu/02100/02185/html/60.html  
(5) Radnóti év és szemfényvesztés: http://antifa-hungary.blogspot.com/2009/11/2009-radnoti-ev-es-szemfenyvesztes.html
A 298-as botránya: nyilas gyilkosok állami díszsírhelyeken,évek óta!
Dokumentumgyűjtemény kezdetektől napjainkig: http://298.nolblog.hu/
(6) Isteni színjáték: http://evita.nolblog.hu/archives/2010/04/15/Isteni_szinjatek/
(7) Párizsi békeszerződések: http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rizsi_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9sek

No comments:

Post a Comment