“The world is a dangerous place to live in; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.”
(Albert Einstein – refugee from Nazi Germany)

Thursday, December 30, 2010

Kiáltvány az alkotmányos és emberi jogokat biztosító médiatörvényért


English version - Angol változat
A Magyar Köztársaság Elnökéhez, Országgyűléséhez, Kormányához és valamennyi honfitársunkhoz

Mi, alulírottak, a magyarországi médiatartalmak előállítói és befogadói, nem értünk egyet a 2010. december 21-én elfogadott médiatörvény szellemiségével. Alkotmányos és emberi jogaink biztosítása érdekében követeljük


 1. a véleménynyilvánítás szabadságának biztosítását,
 2. a szakmai szervezetek bevonását a médiaszabályozás folyamatába,
 3. politikailag független médiatanács megválasztását és a médiahatóság elnökének legfeljebb négy évre történő kinevezését,
 4. a szakma által delegált ellenőrző hatóság (Felügyelő Bizottság) és szakmai képviselet biztosítását,
 5. a kilátásba helyezett bírságok ésszerűsítését, a médiatanács által hozott döntések felülvizsgálati és fellebbezési lehetőségét a bíróságon, valamint döntést megelőző végrehajthatóság eltörlését,
 6. az írott és elektronikus sajtó kivonását a törvény hatálya alól; a lineáris elektronikus média függetlenségét; az online, az írott és az audiovizuális sajtó, valamint a földi és online terjesztésű műsorsugárzás megkülönböztetését,
 7. a különböző közszolgálati hírszerkesztőségek függetlenségét. (A nemzeti hírügynökség mint kizárólagos hírgyár léte veszélyezteti a különböző közszolgálati médiatípusok közötti különbségeket, a szerkesztői szabadságot és vele az objektív tájékozódáshoz való jogot.)
Ennek alapján kérjük, hogy az Országgyűlés vonja vissza a 2010. december 21-én elfogadott médiatörvényt, valamint helyezze hatályon kívül a hozzá kapcsolódó 2010. évi CLXIII. tv. 2. § VIII/B Fejezetét, és a kormány kezdeményezze egy új törvény létrejöttét a fenti szempontok mindegyikének figyelembevételével.
Követeléseinket a törvények kihirdetését megelőzően kérjük teljesíteni. Amennyiben követeléseink nem teljesülnek, véleményünknek további akciók által kívánunk hangot adni.
2010. 12. 27.

A kiáltvánnyal egyetértő magán- és jogi személyek:


Kérjük, csatlakozzék a kiáltványhoz, és terjessze ezt az információt barátai, ismerősei körében!

Kiáltványunk aláírási lehetőségét 2011. január 14-én, a reggeli órákban lezártuk. Köszönjük mindenkinek támogatását amennyit ezen az úton el tudtunk érni, azt megtettük az ügy érdekében. (Kiegészítés 2011. január 14-én.)

Ha nem sikerülne a kiáltványt a fenti űrlapon aláírnia, kérjük, írja meg csatlakozási szándékát egy - ugyanezeket az adatokat tartalmazó - a kialtvany@periszkopradio.hu címre küldött e-mailben.

A kiáltványt(1) a Be[j,i]gliforradalom(2) nevű nyílt Facebook-csoport bocsátotta ki. A csoport egyesít mintegy tíz, ugyancsak a Facebookon spontán létrejött civil csoportot, amelyek a médiatörvény tartalma és szellemisége ellen lépnek fel.

Láthatóan a Fidesz-diktatúra hívei és alattvalói máris számos "tréfás", fiktív névvel csatlakoztak. Ez ne tartson vissza senkit sem a komoly csatlakozástól; a fiktív aláírókat a szervezők a listáról folyamatosan távolítják el.

Jóllehet a médiatörvény már kihirdetésre került, az aláírásgyűjtés folytatódik; természetesen a kiáltvány utolsó két mondatát ennek megfelelően értelmezve.

Az "Egymillióan a szabad magyar sajtóért" mozgalom honlapja a

http://szabadsajto.com/

címen érhető el. Itt is szerepel a kiáltvány, valamint számos további háttér-információ, köztük egy folyamatosan frissülő szemle a médiatörvény nemzetközi sajtóvisszhangjáról, amely közvetlenül is megtalálható a


címen.
___________________
Forrás:
(1) http://szabadsajto.com/kialtvany/
(2) http://www.facebook.com/home.php?sk=group_117848871615693&ap=1

1 comment:

 1. Kedves fórumozók! Mi is elindítottunk ( néhány magán személy ) egy tiltakozó aláírás gyűjtő akciót, egy pártoktól független kezdeményezést.

  Talán hallottatok róla : Magyarországon veszélyben a vélemény és sajtó szabadság

  A petíció címe:
  Mit kíván a magyar nemzet? Követeljük a sajtó szabadságát, az új média törvény visszavonását!

  Szavazni lehet:

  http://www.peticiok.com/mit_kivan_a_magyar_nemzet_koveteljuk_a_sajto_szabadsagat

  Javasolom mindenkinek. Szavazzon, mindkét petícióra!!!, hogy jövőre is itt fórumozhass!!!
  Különben is, egységben az erő!

  És aki még nem fél, az legyen kedves írja alá, és küldje tovább a két petíciót !

  Üdv: Igas György nyugdíjas

  ReplyDelete