“The world is a dangerous place to live in; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.”
(Albert Einstein – refugee from Nazi Germany)

Monday, July 5, 2010

Szebb jövő: Magyarország a magyaroké


2010.07.02. Magyarország, Fidesz-kormány

A Kormány 1140/2010. (VII. 2.) Korm. határozata a Nemzeti Együttműködésről szóló 1/2010. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozat egyes középületekben való kihelyezéséről(1)
  1. A Kormány – a Nemzeti Együttműködésről szóló 1/2010. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) jelentőségére és az Alkotmány 35. § (2) bekezdésére figyelemmel – a következő határozatot hozza.


    1. A központi államigazgatási szervek és területi, helyi szervei, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve, továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezetei és a katonai igazgatás területi szervei (a továbbiakban együtt: szerv) által feladatuk ellátása során használt középületekben – a melléklet szerinti formában – a Magyar Közlönyben közzétett szöveggel, a szerv vezetője által meghatározott méltó és a középület sajátosságainak megfelelő jól látható helyen ki kell helyezni a Nyilatkozatot.
    2. A Kormány – tiszteletben tartva az államhatalmi ágak elválasztásának alkotmányos elvét – felkéri a köztársasági elnököt, az Országgyűlés elnökét, az Alkotmánybíróság elnökét, a Legfelsőbb Bíróság elnökét, az országgyűlési biztosokat, az Állami Számvevőszék elnökét, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a helyi és kisebbségi önkormányzatok választott testületeinek vezetőit, a bíróságok elnökeit és az ügyészségek vezetőit, hogy az általuk feladatuk ellátása során használt középületekben gondoskodjanak a Nyilatkozat megfelelő kihelyezéséről.
  2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1140/2010. (VII. 2.) Korm. határozathoz
A Nyilatkozat leírása
  1. A színes formátumban, méltó minőségben nyomtatott, nyomdai kivitelezésű Nyilatkozatot legalább 50×70 cm méretű, álló téglalap alakú keretbe kell foglalni.
  2. A Nyilatkozat hozzáférhetőségéről a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium gondoskodik. A Nyilatkozat 2010. július 1-jétől a megfelelõ minőségű nyomtatáshoz alkalmas formátumban letölthető a http://kim.gov.hu/nyilatkozat honlapról.
  3. A tábla megfelelő állapotáról és szükség szerinti cseréjéről intézkedni kell.


Az Országgyűlés 1/2010. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozata a Nemzeti Együttműködésről*(2)


* A politikai nyilatkozatot az Országgyűlés a 2010. június 14-i ülésnapján fogadta el.
____________________
Források:
(1) http://www.kim.gov.hu/nyilatkozat
(2) http://kozlony.magyarorszag.hu/pdf/7606
Hegedűs Lórántné a Jobbik országgyűlési képviselője: http://jobbik.hu/rovatok/orszagos_hirek/a_jobbik_47_orszaggyulesi_kepviseloje
Férje ifj. Hegedűs Lóránt: http://portal.c-press.hu/200907175165/belfold/ifj.hegedus-lorant-es-a-fasisztoid-magyar-garda.html

No comments:

Post a Comment