“The world is a dangerous place to live in; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.”
(Albert Einstein – refugee from Nazi Germany)

Tuesday, August 2, 2011

A brutálpopulista diadala


Alex Rühle
Süddeutsche Zeitung, 2011. augusztus 2.(1)
Magyarország kormányfője eltávolodik a demokráciától, a jogállamiságtól és Európától. Orbán Viktor lélegzetelállító tempóban nyirbálja meg a felügyeleti szerveket, irányítja a sajtót, kényszermunkával és a munkatáborokkal próbálkozik - a válság által túlterhelt EU pedig csak nézi.

Ahogyan Orbán szétszedi Magyarország demokráciáját

Vajon Brüsszel annyira el van foglalva az euró megmentésével, hogy most már más témákkal egyáltalán nem is képes foglalkozni? Vajon a kis, periferiális Magyarország túl jelentéktelen ahhoz, hogy napirendre kerüljön? Vagy egyszerűen csak az EU nincs felvértezve az Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz hasonló brutálpopulistákkal szemben? Mindenesetre aggasztó az a hallgatás, amellyel Európa Orbán politikáját fogadja.

Hiszen Orbán - amióta pártja, a Fidesz a konzervatív-nemzeti kereszténydemokratákkal koalícióban
(2) kétharmados többséggel rendelkezik - nem titkolja, hogy el van szánva "az egész ország átépítésére". Ennek során az első naptól kezdve lélegzetelállító tempót mutatott: leépítette a Költségvetési Tanácsot,(3) megnyirbálta az Alkotmánybíróság és a Nemzeti Bank hatáskörét. Az országgyűlés szavazógéppé silányodott, amely futószalagon hagyja jóvá a törvényeket.

Januártól június végéig Magyarország
tudhatta magáénak az Európai Unió Tanácsának elnökségét, így az európai nyilvánosság különleges figyelme irányult rá. Igazuk lett mindazoknak a kétkedőknek, akik arra figyelmeztettek, hogy az elnökség múltával Orbán ismét gázt ad: még egy hét sem telt el azután, hogy Magyarország megszabadult az elnökség nyűgétől, Budapesten máris 550 újságírót bocsátottak el a közmédiától. Ősszel várhatóan további négyszáznak fognak felmondani.

Aligha meglepő, hogy ez mindeddig az Orbánnal szemben kritikus újságírókat érintette. Ezenkívül a közmédiát egy központi hírszerkesztőségben fogták össze, amelynek politikai főszerkesztője az a Papp Dániel, aki korábban a radikális jobboldali Jobbik párt tagja volt és a szélsőjobbos Echo TV-nél dolgozott.(4)

Azt a kevés független médiát, ami még megvan, szabályosan megfojtják. Az utolsó balliberális újságok részben már nem tudják személyzetüket megfizetni, mert - mintha csak szellemkéz műve lenne - elmaradnak a hirdetések. Ehhez járul még az a vészesen homályos előírás, amely Magyarország sajtóját "kiegyensúlyozott hírszolgáltatásra" kötelezi.

Ennek betartásáról az úgynevezett Médiatanács ítélkezik, amely kivétel nélkül a Fidesz embereiből áll, és amelynek elnöke már tíz évvel ezelőtt kinyilvánította, hogy a legfőbb célnak "a száz százalékos véleménymonopólium megteremtésének" kell lennie "a médiában".(5) Mindezt rögzíti az új médiatörvény, amelyre az EU kozmetikai változtatások után rábólintott.


Kényszermunkát és munkatáborokat terveznek

A Klubrádió, az utolsó adó, amely még megkockáztatja, hogy kritikusan és megalapozottan tudósítson, szintén a túlélésért küzd. Először valamennyi állami intézmény visszavonta hirdetési megbízásait, most pedig a médiahatóság újra kiosztja a frekvenciát. Természetesen a Klubrádió is pályázhat a frekvenciára - végtére is Magyarország demokratikus ország. Csakhogy a frekvencia most a duplájába kerül.

Ja, és még egy kikötés: a hatóság szórakoztató adót óhajt. Ez azt jelenti, hogy az adásidő 60 százalékában popzene megy, és hogy az adásidő egynegyedét helyi tudósításoknak és vidám történeteknek kell szentelni. Magyarán: a Klubrádió számára az idő 15 százaléka maradna fenn arra, hogy azt tegye, amiért az utóbbi tíz évben egyre nagyobb hallgatottságot kapott: az önálló kutatásokon alapuló, független adások sugárzása és politikai szempontból jelentős témák megtárgyalása.

Azokban pedig tényleg nincs hiány: a munkanélküliség leküzdésére a kormány kényszermunka és munkatáborok bevezetését tervezi. Aki 90 napon túl van munkanélküliként bejelentve, azt rendőri felügyelet mellett építkezésekhez segédmunkára lehet küldeni.
A Népszabadság című napilap szerint a munkásokat helyben konténerekben szállásolják el; az építkezések a lakóhelytől akár hat órányi távolságban is lehetnek.


Régóta teljesen immúnis

A Parlament azt is elfogadta, hogy az eddigi 350 helyett a jövőben csak 14 vallási közösség élvez állami elismerést. A többi közösségnek újra kell az Országgyűlés elismeréséért folyamodni; az elismert egyházak viszont kétszeres juttatást kapnak az adópénzekből és ezzel elszámolniuk sem kell.

És éppen a napokban támogatta egy parlamenti különbizottság, hogy a szocialista elődkormányokat "politikai bűncselekmény" miatt bíróság elé állítsák. A grémium hozzátette, hogy amennyiben a hatályos jog nem bizonyulna elégségesnek a politikusok megbüntetésére - mégiscsak a három egykori miniszterelnökről, Medgyessy Péterről, Gyurcsány Ferencről és Bajnai Gordonról van szó -, akkor ezeket a törvényeket a lehető leggyorsabban, visszamenőleges hatállyal kell megváltoztatni. (6)

Ha valaki Orbán híveinek feltenné a kérdést, hogy vajon a munkatáborok létesítése alkalmas intézkedés-e egy demokráciában, hogy egy arra vonatkozó parlamenti döntés, hogy mi egy vallási közösség, nem sérti-e a vallásszabadság szellemét és hogy visszamenőleges hatályú büntető törvények nem sértenek-e elemi jogállami elveket - alighanem megvonnák a vállukat.

Először is, a kormányzat a választóira, illetve a magyar nemzet megmentésére vonatkozó történelmi feladatára való hivatkozásában régóta teljesen immúnis bármilyen, kívülről jövő bírálattal szemben. Amikor Thomas O. Melia, az USA külügyi helyettes államtitkára megbírálta Orbán kormányzási gyakorlatát, akkor azt kapta meg Szijjártó Pétertől, Orbán szóvivőjétől, hogy "senki nincs abban a helyzetben, hogy bírálja a magyar kormányt, amely arra kapott felhatalmazást a választóktól, hogy az országot újra felépítse".(7)

Másodszor, Orbán szakadatlanul azzal rágalmaz, hogy a nyugati demokráciaprojekt kifutó modell, amiért is ideje, hogy ezek a locsogó izgága demokraták kapjanak egyet a fejükre: "adtunk néhány kokit, leesett néhány saller" - így idézi Majorosi Ádám újságíró Stargarten című blogjában,(8) a magyarországi helyzetről szóló egyik legjobb német nyelvű forrásban a miniszterelnököt, amint azt a politikáját ért európai bírálatról kérdezték.(9)

Rendkívül érdekes volt a beszéd, amelyet Orbán éppen a napokban az erdélyi Tusnádfürdőn tartott, ahol a jobboldali konzervatív romániai magyarok közössége minden évben nyári egyetemet rendez. Orbán beszédét a következő mondattal lehetne összefoglalni: Magyarországtól tanulni annyit jelent, mint megtanulni győzni. A Nyugat, mint már elhangzott, a tönk szélére jutott, „a világ, amelynek értékkeretei között éltük az életünket, elveszíti a jelentőségét”.(10)


Saját megoldások

Orbán szerint az adósságok olyan nyomasztóak, hogy be fog következni az összeomlás, ezért Magyarországnak minél gyorsabban el kell távolodnia ettől a süllyedő hajótól, ami azonban nem jelent veszteséget, hiszen találtunk saját megoldásokat, lásd a médiatörvényt. Azt mondja, lefogadja, hogy az angolok a News of the World botrányuk után olyan médiatörvényt fognak megfogalmazni, „amely egyenesen félelmetesen hasonlítani fog a mienkre”.(11)

A magyar nemzetnek (amely kifejezést beszédében 49 alkalommal idézi fel) csak jó, ha Magyarországnak el kell válnia Európától, végtére is az ország az elmúlt száz évet „természetellenes állapotban töltötte”.(12) A „természetellenes” történéseket előszámlálva egy sorba állítja a megalázó trianoni szerződést, a második világháborút, a szocialista diktatúrát és az 1990 utáni gazdasági hanyatlást, úgy, ahogy szívesen hasonlítja össze a brüsszeli előírásokat is a szovjet elnyomással.

Neki és kormányának köszönhetően Magyarország új úton jár, Közép-Európa új hatalmi központtá fog erősödni, és Magyarország folytatni fogja forradalmát.

Hogy az hová vezet? Ezt olyan pontosan senki nem tudja. De amikor néhány hete Budapestre látogatott Ven Csia-pao kínai miniszterelnök, Orbán megdicsérte a kínai kommunisták „fantasztikusan sikeres politikáját”(13) és azzal kérkedett, hogy országa nyújtja a befektetőknek „Európa legstabilabb politikai rendszerét”.
(14)
A jelen fordítással egy időben, de attól függetlenül a galamus.hu is megjelentette Alex Rühle cikkének fordítását.(15)
____________________
Források:
(1) Alex Rühle: Triumph des Brutalpopulisten, Süddeutsche Zeitung, 2. August 2011. http://www.sueddeutsche.de/kultur/demontage-der-ungarischen-demokratie-der-brutalpopulist-macht-die-eu-schweigt-1.1126940
(2) Pontatlan fogalmazás; a Fidesz-KDNP nem koalíció, hanem pártszövetség. Gyakorlatilag egyetlen párt, hiszen a kettős tagság is megengedett (a fordító megjegyzése).
(3) Az eredteti német szöveg az "abschaffen" igét használja, amelynek jelentése "megszüntetni" vagy "leépíteni". A régi Költségvetési Tanács 2010. december 31-ével megszűnt. Az új Költségvetési Tanácsot az Állami Számvevőszék elnöke, a jegybankelnök és az államfő egy delegáltja alkotja; megbízatásuk kilenc évre szól. Mivel a jelenlegi jegybankelnök, Simor András megbízatása 2013 márciusában lejár, a Költségvetési Tanács valamennyi tagját a Fidesz fogja kinevezni. Így a Költségvetési Tanács - amelynek egyetértése nélkül nem lehet az Országgyűlés elé beterjeszteni a költségvetési javaslatot - egy esetleges 2014-es kormányváltáson jóval túl is hivatalban fog maradni. A jelenlegi kormányzat alatt a Költségvetési Tanács a kormányfő akaratának végrehajtója, utána pedig a Fidesz akaratának érvényesítője az új kormányzattal szemben. A régi Költségvetési Tanács tehát megszűnt, az új pedig a régihez képest funkciójában teljesen leépült (a fordító megjegyzése). http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9si_Tan%C3%A1cs
(4) Náci pártból jött az új állami hírfőszerkesztő, Amerikai Népszava, 2011. április 12. http://nepszava.com/2011/04/magyarorszag/echte-naci-az-uj-allami-hirfoszerkeszto.html (a fordító hivatkozása).
(5) Ezen a ponton valószínűleg téved a cikk szerzője. Szalai Annamária, a Médiatanács elnöke 2002-ben a Fidesz médiapolitikusaként vádolta azzal az alig néhány hónapja hivatalba lépett balliberális kormányt, hogy a szocialisták célja a teljes véleménymonopólium megteremtése, illetve visszaállítása, amit szerinte gátlástalan politikai tisztogatással próbálnak elérni (http://www.origo.hu/itthon/20020822fidesz.html), de nincs nyoma annak, hogy ezt ő maga deklarálta volna elérendő célnak, legalább is úgy tűnik, hogy nyilvánosan nem tett ilyen kijelentést. Ugyanakkor a közmédia irányításában 2002-ben semmilyen, a maihoz fogható léptékű változás nem történt és a jobboldali média egyáltalán nem volt ellehetetlenítve (a fordító megjegyzése).
(6) Szijjártó Péter eredeti javaslatában (http://atv.hu/belfoldhttp://www.blogger.com/img/blank.gif/20110728_szijjarto_jogszabaly_atirassal_felelossegre_lehet_vonni_gyurcsanyekat) még valóban visszamenőleges hatályú törvényalkotásról volt szó. Mára a Fidesz ismét kénytelen volt visszakozni: Gulyás Gergely fideszes képviselő 2011. augusztus 2-án már úgy fogalmazott (http://www.gyk.hu/index.php?workspace=full&h=903470): "világos, hogy visszamenőleges hatállyal büntetőjogszabályokat alkotni, alkalmazni nem lehet".
(7) Nem szó szerinti, de értelmét tekintve helytálló idézet. Szijjártó Péter szó szerint a következőket mondta: "Senki nincs abban a helyzetben – sem Magyarországon, sem azon kívül –, hogy megkérdőjelezze a magyar emberek akaratát, márpedig a magyar emberek világosan és egyértelműen kifejezték az akaratukat tavaly tavasszal, amikor az ország megújítására és átszervezésére adtak felhatalmazást a kormánynak". (http://index.hu/belfold/2011/07/27/deustch_ki_a_fasz_az_a_thomas_melia/)
(8) http://stargarten.wordpress.com/ (a fordító hivatkozása).
(9) Orbánnak a "koki", "saller" és "tarkón legyintés" emlegetéséről elhíresült mondatai nem egy kérdésre adott válaszban, hanem 2011. július 2-án, a Fidesz kongresszusán mondott beszédében hangzottak el. (http://antifa-hungary.blogspot.com/2011/07/orban-viktor-az-igazi-europeer.html).
(10)
Nem szó szerinti, de értelmét tekintve helytálló idézet. Orbán Viktor szó szerint a következőket mondta: "Azt gondolom tehát, hogy a nyugati fogyasztói és jóléti társadalomnak érkeztünk el a végére. Nem kevesebbről van itt szó, minthogy az a világ, aminek a fogalmi keretei között éltük az életünket, azok a szavak, törvények, leírások, amellyel értelmeztük a világot, amely körülvesz bennünket, lassan, de biztosan elveszítik az érvényüket, vagyis a jólétinek nevezett fogyasztói társadalmak Nyugaton véget értek." (http://www.karesz57.eoldal.hu/cikkek/orban-viktor-beszede-tusvanyoson-2011--ben.html)
(11) A pontos idézet: "Nyugodtan kössenek nagy fogadásokat arra, hogy az Angliában nemsokára megszülető új médiaszabályozás kísértetiesen hasonlítani fog a magyarra." (http://www.karesz57.eoldal.hu/cikkek/orban-viktor-beszede-tusvanyoson-2011--ben.html)
(12) A pontos idézet: "Ha az elmúlt száz évre tekintünk vissza, akkor azt mondhatjuk, hogy a magyar nemzet ezt a száz évet szinte kivétel nélkül természetellenes állapotban töltötte: semmi sem volt úgy, ahogy szerettük volna, és semmi sem volt úgy, ahogy a mi fölfogásunk szerint természetes lett volna." (http://www.karesz57.eoldal.hu/cikkek/orban-viktor-beszede-tusvanyoson-2011--ben.html)
(13) A pontos idézet: "Azt kívánjuk Kínának, hogy folytassa azt a politikát, amivel fantasztikus sikereket ért el az elmúlt évtizedben." (http://www.miniszterelnok.hu/cikk/uj_nagy_jelentosegu_szovetseg_szuletett)
(14) Ezt nem Orbán Viktor, hanem szóvivője, Szijjártó Péter mondta 2011. június 28-án: "Kína azért választotta Magyarországot, mert itt van jelenleg Európa legstabilabb politikai rendszere, nincsen még egy olyan kormánya Európának, ami kétharmados többséggel kormányozhat." (http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=164690)
(15) Süddeutsche Zeitung: A brutálpopulista cselekszik, az EU hallgat. (http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=82898:kepuenk-a-vilagban&catid=79:kiemelt-hirek&Itemid=115)

No comments:

Post a Comment