“The world is a dangerous place to live in; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.”
(Albert Einstein – refugee from Nazi Germany)

Saturday, August 13, 2011

Megemlékezés az 1950-es Sólyom-per áldozataira


2011.08.19. péntek 10:00. Budapest 1014., Tóth Árpád sétány 40. (Hadtörténeti Múzeum)
A Nagy Imre Társaság Budapesti Szervezetének meghívója:

NAGY IMRE TÁRSASÁG BUDAPESTI SZERVEZET
Elnöke: ifj. Dr. Donáth Ferenc
www.gportal.hu/portal/nitbp

M E G H Í V Ó

Sólyom László altábornagy, katona és antifasiszta mártír
társai meggyilkolásának 61. évfordulóján tartandó
2011. augusztus 19-én pénteken 10 órakor kezdődő
megemlékezésre,
melyet a
Hadtörténeti Múzeumban (Bp, I. kerület, Tóth Árpád sétány 40.)
tartunk

Kivégzettek:
 • Sólyom László altábornagy, a HVK főnöke,
 • Révay Kálmán vezérőrnagy, a páncélos csapatok parancsnoka,
 • Beleznay István vezérőrnagy, a hadtápszolgálat főnöke,
 • Dr. Merényi Gusztáv orvos-vezérőrnagy, az egészségügyi csoportfőnök,
 • Pórffy György vezérőrnagy, a tüzérség parancsnoka,
 • Illy Gusztáv nyugállományú altábornagy,
 • Lőrincz Sándor ezredes, az anyagtervezési csoportfőnök.
Legsúlyosabb börtönbüntetésre ítéltek:
 • Somogyi Imre vezérőrnagy, halál / kegyelem
 • Dumbovich Emil vezérőrnagy, halál / kegyelem
 • Dr. Gömöry Viktor vezérőrnagy, halál / kegyelem
 • Bodrossy Erik ezredes, halál / kegyelem
 • Kuthy László vezérezredes, halál / kegyelem
 • Dr. Aranyosi Sándor orvos-ezredes, 15 évi kényszermunka
 • Vermes Zoltán alezredes, életfogytiglan, kényszermunka
 • Vértes László ezredes, életfogytiglan, kényszermunka
 • Solt Pál alezredes, 15 évi kényszermunka
 • Pogány Lajos őrnagy, 15 évi kényszermunka
 • özv. Koszorús Gáborné tisztviselő, 10 évi kényszermunka

Mementó az emlékezésünk. A jogállam mellett demonstrálókat, a megrendelt, a koncepciós perek ellen tiltakozókat várjuk!

Dr. Donáth Ferenc

____________________
Források: http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1bornokok_pere

No comments:

Post a Comment