“The world is a dangerous place to live in; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.”
(Albert Einstein – refugee from Nazi Germany)

Sunday, November 15, 2009

Magyar Gárda: uszítás, holokauszt tagadás Solton


2009. 02. 13. péntek.

Solt, Bács-Kiskun megye, Magyarország, Európa: a Magyar Gárda Virágh Gedeon zászlóalja toborzót tartott. Draskovits András megyei kapitány beszéde (1):

Írott részletek a fenti beszédből (2):
"El akarják foglalni az országunkat, el akarják tőlünk venni. És hölgyek, urak, kitalálták, ők, ott, hogy az a rendszer, amit ők felépítettek több ezer év alatt, az adok kölcsönt, uzsorára, kamatra, s aztán ötödíziglen csavarom a családodat, és visszakövetelem, ez nagyon jól működik a Földön, az egész bolygón, kettőmilliárd emberrel. Hány van? Hat. Tehát ők úgy tervezik, elég ide kettőmilliárd. Mit gondolnak cigány testvéreink és a kedves magyar hallgatóság: melyik csapatban, melyik halmazban lesznek? A kettőmilliárd megmaradóban, vagy a négymilliárd kivégzendőben? (...) Mit gondolnak, hogy mit szánnak nekik tel-avivi barátaink? Milyen sorsot? Ahogy minket, ugyanúgy őket is le fogják permetezni"
....
"Abban a pillanatban meg van az indok, hogy szétlőjenek minket és a cigányokat is. Nekik üresen kell az ország. Kicsit jobb a helyzet mint a tatároknál volt. Nekik azért fűnyíró ember kell, meg mosónő, meg szolga. (… )A fizikai munkát eléggé rühellik ezért kell nekik szolga. Ennyiben van esély a túlélésre egy kis csoportnak, de nem az egész nemzetnek. Cigány testvéreink se áltassák magukat. Őket sem a kétmilliárd megmaradóba szánják, hanem a ballasztba. Ahogy minket is."
...
"Egyrészt nagy része nem igaz azoknak a történeteknek amiket Auschwitzról, meg Buchenwaldról koholnak. Tényleg voltak lágerek, de ezek messze tisztábbak és humánusabbak voltak, mint Szibériában. Munkatáborok voltak, megsemmisítő táborok nem voltak."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2009. 02. 10.
JEGYZŐKÖNYV (3)
Készült: Solt Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 10. napján Solt belterületen megtartott üléséről (Lakossági hozzászólások, észrevételek)

Kőrös Gusztáv:
Aggodalmát fejezte ki a Magyar Gárda solti látogatása ellen. Úgy tudja a gárdát az egyik képviselő hívta meg, ami szerinte nem megfelelő magatartás egy képviselő részéről, mert csak a széthúzást erősíti és a cigányság ellen hangolja a lakosokat. Megkérdezte, hogy mi a véleménye a polgármesternek, szerinte van-e roma-helyzet Solton.

Gál József polgármester(*):
Véleménye szerint ahol élnek romák, ott roma-helyzet van, a bűnözésről inkább a rendőrséget kellene kérdezni, de úgy gondolja Solton eddig sem kellett félni, ki lehetett menni az utcára, nem bántották, vagy rabolták ki az embert. Pont ezért nem szabad átvenni a hatósági jogkört rendőrségtől, ügyészségtől, bíróságtól. A gárda rendezvényéről nincs olyan információja, hogy az a romák ellen irányul, törvényi keretek közt látogassa bárki a rendezvényt, de ez nem lehet provokatív és sértő. Nem tudja ki hívta meg, aki tette számoljon el a politikai hovatartozásával, lelkiismeretével, ha ez veszélyt jelent, vagy sérti a lakosokat, félelmet okoz, vagy bántalom ér valakit. Egyebekben nincs olyan információja, hogy sértő vagy veszélyt jelent, ez ellen van ő is, reméli, hogy a péntek nyugodtan telik Solton.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2008. 12. 16.
Magyar Gárda per - ítélethozatal (4)

A Fővárosi Bíróság előtt folyamatban lévő, a Fővárosi Főügyészség által a Magyar Gárda Hagyományőrző és Kulturális Egyesület ellen társadalmi szervezet megszüntetése miatt indított polgári perben a mai napon a bíróság meghozta ítéletét, mely szerint a Magyar Gárda Hagyományőrző és Kulturális Egyesületet feloszlatja és egyúttal elrendeli a feloszlatott szervezetnek a bírósági nyilvántartásból való törlését.
Döntött az Egyesület bankszámláján lévő készpénzvagyon sorsáról is. A bíróság felhívja az Egyesület bankszámláját vezető OTP Bank Rt-t, hogy a jogerőre emelkedéskor a bankszámlán lévő pénz összeget utalja át a Magyar Államkincstár letéti számlájára.

A felek a döntés ellen az ítélet kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhetnek.

A bíróság rövid szóbeli indokolásában az alábbiakat fejtette ki:
- A bíróságnak mérlegelnie kellett, hogy az Egyesület működése sérti e mások emberi jogait valamint különös hangsúllyal mérlegelte a Tatárszentgyörgyön történteket.
Ennek során a bíróságnak mérlegelnie kellett azt is, hogy tatárszentgyörgyi rendezvény a Magyar Gárda Egyesület vagy a Magyar Gárda Mozgalom rendezvénye volt e.
A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy legalább is közös rendezvényről lehet beszélni. A demonstrációt magát a félelemkeltésre alkalmas, cigány ellenes érzelmek kiváltására alkalmasnak tartotta.
A cigány bűnözés kategóriája a bíróság megállapítása szerint sérti a magyar nemzethez tartozó cigány kisebbség jogait.
A bíróság szerint ez nem jelenti azt, hogy nem léteznek a felvetett társadalmi problémák, de a félelemkeltés másokban nem lehet elfogadott eszköz vagy alkotmányos cél. Konkrét erőszakra ugyan nem került sor, de a félelemkeltés megállapítás önmagában elegendő volt a döntéshez.
A bíróságnak nem feladata mások hazafias érzéseit megítélni, de hangsúlyozza, hogy a hazafias érzéseket nem másokkal szemben, hanem másokkal együtt kell gyakorolni.
A Magyar Gárda Egyesület egyenruhájával kapcsolatban a bíróság kifejtette, hogy ez a ruházat alkalmas arra, hogy más személyek indokolt történelmi érzelmeit megsértse és ezáltal megfélemlítsen.
Az ítélet hatálya közvetlenül a Magyar Gárda Mozgalomra nem terjed ki, a Mozgalomról a bíróság formális döntést nem hozhatott.

Budapest, 2008. december 16.

Fővárosi Bíróság
Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok
Titkársága

________________________________
Források: 
(1) Itt a botrányos felvétel! Zsidózás a Gárda toborzón, ATV.hu, 2009. 03. 10. 12:51
(2) http://holdrablo.blog.hu/2009/03/09/gyoker_4
(3) http://www.solt.hu/files/testules/jegyzokonyv_20090210.doc
(4) Fővárosi Bíróság közleményei 
_____________________________________

Megjegyzések:

(*) Gál József polgármester(független)  reagálása azt a benyomást kelti, hogy neki tk. semmi köze ehhez a dologhoz. "Nem tudom", "Nincs információm" - ez még rendben is lenne, hiszen elképzelhető, hogy ezen az ülésen hallott először arról, hogy mi készül Solton 3 nap múlva. No de ha már tudomására jutott, akkor onnantól kezdve az előbbi kijelentések helyesen úgy hangzottak volna: "Nem tudom, de utána nézek." "Nincs információm, de utánajárok." Egy aggódó lakos "remélheti", hogy a  "péntek nyugodtan fog telni". Egy polgármester ne reménykedjék. Egy polgármester mondja azt, hogy "megteszek mindent, hogy nyugodtan teljék a péntek". Mert a dolga (lenne), a munkaköri kötelessége (lenne) minden tőle telhetőt megtennie, hogy nyugodtan teljen a gondjaira bízott település, és lakóinak bármelyik napja. Csak remélhetjük, hogy a polgármester csak szimplán lusta, nem pedig a gárda háttérsegítője.


No comments:

Post a Comment