“The world is a dangerous place to live in; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.”
(Albert Einstein – refugee from Nazi Germany)

Friday, January 22, 2010

Szaniszló: Isten kiválaszott népe a magyar


Karl Pfeifer írásának(1) magyar fordítása

2010-ben a szélsőjobbos EchoTV-ben(2) Szaniszló Ferenc monológját hallgatva azt hittem, hogy Blimp ezredes(3) született újjá a Kárpát-medencében. A különbség csak az, hogy nem angolul, hanem magyarul beszél, és nincs bajusza. De ugyanaz a sovinizmus. Az ostobaságot tudományos tényekként adja elő, kódolt antiszemitizmust beleszőve.

Szaniszló Ferencet a brezsnyevi időkben küldték Moszkvába újságírást tanulni, és a kormány egyik napilapja, a (z akkori) Magyar Hírlap(4) szovjet tudósítója lett. És mint oly sok újságíró, akik hű bértollnokok voltak a kommunista időkben, később ő is köpönyeget fordítva a szélsőjobbos kórusba állt.

Szóban forgó monológjában arról tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a magyarok isten kiválasztottai.

"Mi, sumérok, szkíták, etruszkok, kelták, hunok, vagyis magyarok megszenvedtük választottságunkat.[...] Irigyeink, megszállóink [...] valójában megszállottan keresik az elixírt, hogy hogyan válhatnának magyarrá, hogyan osztozhatnának titkainkban, választottságunk előnyeiben."

Hencegő fecsegéséből kiviláglik, hogy a zsidók azok, akik elfoglalták Magyarországot, vagy el akarják foglalni. Úgy tűnik, sok magyar elhiszi ezt a fantazmagóriát.

Szaniszló tovább lelkesedik Magyarországnak a Kárpát-medencében elfoglalt különleges helyzetét ecsetelve, mely szerint az ország összes ellensége vereséget szenvedett.

A valóságban viszont Magyarország szenvedett vereséget az I. világháborúban, majd ismét hibát követett el a II. világháborúban, Hitlerhez csatlakozva. Magyarország évtizedekig a Vörös Hadsereg megszállása alá került. Szaniszló egy képtelen történetet ad elő, mely szerint a Kárpát-medencében élő magyar embereknek egy különleges kisugárzása van ellenségeikre, aminek köszönhetően a szovjet megszállók speciális árat fizettek.

Nekem ez a magyarok agymosására tett kísérlet részének tűnik. Természetesen a 2010. áprilisi választások után szörnyű ébredés következik. A szélsőjobboldaliak azt hiszik, hogy nincs más dolguk, mint a zsidóságot, mint minden probléma okozóit vádolni, és uszítani az embereket egy elvont képzet, "A zsidók" ellen, így vezetve félre az embereket. "A zsidók", mint célpont mitikus köntösbe burkolásának a funkciója nem más, mint leplezni azt az egyébként nyilvánvaló tényt, hogy a magyarországi problémák rasszista tálalásának milyen csekély köze van a valósághoz.

Nem meglepő, hogy a magyarországi szélsőjobboldali újságírás milyen alacsony színvonalú, Szaniszló pedig sikeresen bizonyítja, hogy ő a legcsekélyebb szellemi és politikai képességekkel bír.

Szaniszló beszéde:


Szaniszló beszédének írott változata:
Ma messzire kalandozunk, sumér elődeink földjére, a közép-keleti pusztaságokra, melyek egykor a földgolyóbis civilizációját, kultúráját teremték édenkerti bőségükkel. Ma azon a vidéken kőolaj és vér és víz és háború folyik, és igazán választott népnek tekinthetjük magunkat, hogy a Jóisten nem marasztalt ott minket, hanem kivezetett Ázsia mélyébe, magasába Tibetbe, hogy aztán a szent turul madár vigyázó vezetésével elhozta őseinket Európa közepébe, ránk bízta a világ szívét, a Kárpát-medencét.

Mi, sumérok, szkíták, etruszkok, kelták, hunok, vagyis magyarok megszenvedtük választottságunkat, de fönnmaradtunk és fönn maradunk, mert a bolygó emberi civilizációjának, a gondviselés akaratának hordozói vagyunk. Ezért is gyűlölnek bennünket oly sokan, irigyeink, megszállóink, akik valójában megszállottan keresik az elixírt, hogy hogyan válhatnának magyarrá, hogyan osztozhatnának titkainkban, választottságunk előnyeiben. Ezért akarják elrabolni földünket, vizünket, levegőnket.

Tudják, mi a baj ellenségeinkkel itthon és a világban? Hogy ostobák, nem olvasnak, pedig minden titkunk elolvasható. Ha buta és kicsinyes, műveletlen, kellően kapzsi ellenségeink és vennék a fáradságit, hogy magyar, hangsúlyozom magyar és nem magyar állampolgárságú igazolványú írók, krónikások műveiben mélyednének el, ellenségeink rádöbbennének, hogy a saját sírjukat ássák a Kárpát-medencében. Eleget figyelmeztettük őket, elégszer ráfizettek már, mégis ide, a Tisza és a Duna partjára csúsznak, mert a végzet a Kárpát-medencét jelölte ki nekik megszégyenülésük és bukásuk helyéül.

Mondom, irigyeink, ellenségeink műveletlenek, nem olvasnak, és nem tudják, hogy a Kárpát-medence óriási csatatér, ahol a jók a magyarok istene szándékából legyőzzük a gonoszokat. Ezért gyűjti ide a gondviselés ellenségeinket, hogy miáltalunk egy helyütt, egyszerre számoljon le velük, az emberi civilizáció parazitáival. Ez a mi keresztünk, de a kereszt a mi kezünkben kard. És nem csak megőrizzük Istenünk által ránk, a mi őrizetükre és gondozásunkra bízott földünket, de az új világrend is innen, a Kárpát-medencéből sugárzik majd tova. Nagy birodalmakat, pökhendi óriásokat mindig kicsinek látszó gyöngének hitt népek győznek le isten rendeléséből.

Kisugárzás. A Kárpát-medencének különleges kisugárzása van. Eddig még minden birodalom, amely akaratunk ellenére megszállta, pórul járt, megbukott. Nincsen már tatár és oszmán birodalom, nincs Habsburg és német harmadik birodalom, nincs Szovjetunió, nincs KGST, Varsói Szerződés, és egy nap erre a sorsra jut az Európai Unió, a NATO-val egyetemben. Mindegyiknek mi vagyunk a vége, a végcélja, a legtávolabbi pont, ameddig eljutottak. A tatárnak, töröknek, szovjetnek a nyugati végvidéke, a Habsburgoknak, németnek, EU-nak, NATO-nak keleti pereme. Itt nálunk beleütköztek valamibe, amitől nem tudtak, nem tudnak szabadulni, sőt ami a végüket okozta. Érdemes elgondolkodni ezen.

Egy volt szovjet orvostól tudom, hogy annak idején a szovjet kiküldötteknek Magyarországon külön pótlékot fizettek, mert feltűnően sok szovjet diplomata, tiszt, ügynök betegedett meg. Ilyen pótlékot más megszállt országban nem fizettek. Különös kisugárzása tán a mi földünknek, hogy megtizedeli a ránk kezet emelőket? 1849-ben a Habsburgok által ellenünk behívott orosz cári seregek csatákban nem vesztettek annyi embert, mint betegségekben. A visszaemlékezésekből tudjuk, hogy az orosz tábori orvosok a Kárpát-medence rossz levegőjével, mocsári kigőzöléseivel magyarázták a rettenetes ember vesztességeket. Érdekes, hogy ugyanezek a kigőzölések, rossz levegők magyar honvédjeinkre, huszárainkra, népfölkelőinkre nem hatottak.

De menjünk vissza közel nyolc századot. A mongol, vagy nálunk tatárként jegyzett hunszerű nép elfoglalja országunkat, fölprédálja (sic!) egészen az Adriáig, a mai Trogírig üldözve királyunkat. Minden az övék. És egyszer csak a mongol tatárok hirtelen, megmagyarázhatatlanul, maguktól, pánikszerűen kimenekülnek a Kárpát-medencéből. Holott minden az övék volt már, holott kiegyeztek az osztrákokkal a mi rovásunkra, holott semmilyen euro-atlanti haderő nem fenyegette őket, ellenkezőleg, az osztrákok a tatárok segítségével megszállhatták nyugati országrészeinket. És hát a Kárpátokon túl, Oroszországban, Lengyelországban még évszázadokra ott maradt az Arany Horda. Miért ne maradhatott volna az általa földig rombolt Magyarországban? Mi történt, mit tudhattak meg a tatárok? Talán ősi, közös sátánhitünk révén értesültek e föld idegen hódítókra csapást mérők végzetes kisugárzásáról? Az óriás birodalom, amely a Sárga tengertől az Adriáig, Pekingtől Győrig ért valósággal fejvesztve kimenekült a Kárpát-medencéből valami láthatatlan, félelmetes erő elöl. Ez az erő a mi földünk kisugárzása, a mi nemzetünk védőburka, a minden gonosznak útját állja. Nincs oltás, ami ellenszere lehetne.

Én, ellenségeink helyében menekülnék, amíg nem késő. De hát mondom, ostobák, műveletlenek, nem olvasnak, nem is tudnak. Csak pénzt megolvasni.
____________________________________________
(1) Szaniszló: "Hungarians God’s chosen people, http://antifa-hungary.blogspot.com/2010/01/szaniszlo-hungarians-gods-chosen-people.html
(2) EchoTV: szélsőjobbos tévécsatorna, a Fidesz közeli Széles Gábor magyar milliárdos tulajdona, http://www.echotv.hu/
(3) Blimp ezredes: a krimi háború (1854.) Baklava városánál történt brit vereség nyomán született fafejű és tyúkeszű (virtuális) katonafigura, aki gondolkodás nélkül teljesít minden zavaros parancsot. Lásd még: a A könnyűlovasság támadása c. filmet. http://filmkalauz.freeblog.hu/archives/2010/01/03/Blimp_ezredes_lete_s_halla_The_Life_and_Death_of_Colonel_Blimp_-_1943/
(4) Magyar Hírlap: mára az egyik durván uszító, antiszemita szélsőjobbos napilap, a Fidesz közeli Széles Gábor magyar milliárdos tulajdona, http://www.magyarhirlap.hu/

1 comment:

 1. Szaniszló kissé elragadtatta magát. Talán ennyire nem kéne. De nézzük meg az okait is. Ebben az országban már nem is leplezik, hogy az egészséges nemzeti öntudatot folyamatosan sértegetik, nevetségessé teszik, és ha kell elfojtják. Tessék itt az eredmény, egy túlexponált, misztifikált magyarság-kép.
  Talán nem kéne azokat a tulok agyú őslényeket még mindig az MTA-n tartani, helyette végre feltárni a magyarok valódi eredetét. Mert azt nekem ne mondja meg senki, hogy északról dél felé szorultak-vándoroltak egy halászó vadászó, majd nomád életet fölvéve barbárként érkeztek a Kárpát-medencébe a XV.-XVIII. századra pedig már 300 ezres népdalkincsük van, 1 milliónál is több szavuk. Ez pedig tény.
  Az ősibbnek titulált latin nyelv betűinek a bevezetése pedig elmi szinten megkárosította a magyar nyelv gyökereit, úgy hogy a nyelvújítók munkája nélkül olyan csonka lenne ma is, mint egykor a Halotti beszéd és könyörgés.
  Akkor hogy van ez? Kedves MTA őslényei?

  Ami az antiszemitizmust illeti, ezt is abba kellene hagyni már. Magyarországon midig is gyönge antiszemitizmus volt a többi európai országokhoz képest. Nem nyaggatni kéne a magyarokat a miatt az 1 év ostoba, embertelen kegyetlenkedés miatt, ahol többségében a magyarországi zsidóságot érte a létüket fenyegető támadás. Ezért nem a magyar nemzet és nép a felelős. Tessék már belátni végre!
  E helyett mégis elhordjuk őket mindenféle bűnös názi, antiszemita népnek. Mintha nem kaptak volna elég igazságtalanságot 1920-ban. Ami hozzáteszem idág vezetett, hogy fölrúgták és szétcincálták egy ilyen nagyértékű ősi népnek a hazáját, ahol békében éltek más népek fiaival, most csoda, hogy fölébredt bennük a nemzeti öntudat? Hát nem!
  Hagyni kéne őket már békén, had szöszöljenek nyugton, ismét jámbor népekké változnának és nem lenne semmi baj ezzel. De hát egyesek olyan okosak, hogy folyton heccelik őket, gyalázzák a nemzeti jelképeiket. Izraelben ilyenekért 30 év börtön és örök eltiltás járna a közszereplésért! Ezt ne feledjük.

  Hogy Isten választott népe a magyar? Ezt nem tudom, minden esetre, ha ez beteges, vagy soviniszta állítás, akkor semmivel nem sovinisztább, mint ugyanezt állítani magunkról. Ja, hogy a Biblia erre tesz utalásokat? A Biblia sok mindenre tesz utalásokat. Attól még emberek írták. Na erről ennyit.

  ReplyDelete